W poszukiwaniu leków biologicznych: Selvita przejmuje 100% udziałów w PozLab

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

W poszukiwaniu leków biologicznych: Selvita przejmuje 100% udziałów w PozLab

Udostępnij:

Selvita zawarła z Younick Technology Park przedwstępną warunkową i wartą 25 milionów złotych umowę nabycia 100 proc. udziałów w PozLab w Poznaniu.

21 mln zł zostanie zapłacone w dniu nabycia udziałów, a pozostałe 4 mln zł zostanie zatrzymane przez Selvitę przez 12 miesięcy od daty zamknięcia transakcji tytułem zabezpieczenia ewentualnych zdarzeń lub roszczeń podmiotów trzecich względem PozLab oraz zabezpieczenie rozliczeń związanych z korektą ceny.
Nabycie PozLabu zostanie sfinansowane ze środków własnych Selvity. Spółka rozważy refinansowanie transakcji długiem.

Skokowy wzrost sprzedaży

Skokowe rozszerzenie portfolio usług, wraz z wcześniejszymi wzmocnieniami zespołu sprzedażowego oraz rozbudową infrastruktury, będą stanowić nowe silniki wzrostu na ożywiającym się rynku w 2024 r. Selvita pozyska dodatkowe, wartościowe kompetencje w bardzo dynamicznie rosnącym segmencie rozwoju leków (88% wzrost backlogu r/r), i wydłuży łańcuch wartości poza obszar badań przedklinicznych, pozwalając oferować usługi formulacji i produkcji leków małocząsteczkowych na potrzeby wczesnych faz badań klinicznych.

W minionym roku PozLab wypracował 15,3 mln zł przychodów i 1,7 mln zł zysku EBITDA. Biorąc pod uwagę, że ok. 60% przychodów spółki pochodziło z Polski, Selvita zakłada dynamiczny wzrost sprzedaży i poprawę rentowności PozLab dzięki większej internacjonalizacji jej działalności oraz oferowaniu usług spółki przez swoje siły sprzedażowe.

– W 2023 r. przygotowywaliśmy grunt pod kolejny etap rozwoju Selvity. Poszerzyliśmy nasze kompetencje naukowe oraz znacząco wzmocniliśmy zespół odpowiedzialny za sprzedaż. Zabezpieczyliśmy najwyższej klasy infrastrukturę laboratoryjną oraz zoptymalizowaliśmy wiele operacji. Rok 2024 zaczynamy mocnym akcentem, ogłaszając dwie transakcje strategiczne, których efektem jest wejście w nowe, atrakcyjne segmenty rynku. Połączenie wszystkich tych elementów, wraz z obserwowaną poprawą koniunktury, będzie prowadzić do zwiększenia skali naszego biznesu – powiedział Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Selvity.

Wartość transakcji wynosi 25 mln zł. Ze względu na realizowany przez PozLab projekt grantowy, umowa nabycia udziałów warunkowana jest przede wszystkim zgodą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Selvita spodziewa się finalizacji transakcji w Q2 2024.

– Obie transakcje są zgodne z realizowaną strategią w zakresie M&A,. Wnikliwie wyselekcjonowane, wykorzystane możliwości, umożliwiają nam wejście w atrakcyjne i wysokomarżowe segmenty rynku. W pierwszej transakcji wpisaliśmy się w proces restrukturyzacyjny Pure Biologics. Natomiast w przypadku Pozlabu, z którym współpracujemy od kilku lat, nabyliśmy istotne kompetencje, m.in. w obszarze produkcji leków na potrzeby badań klinicznych. Stanowiły one dla nas cel już od dłuższego czasu. Dzięki umiędzynarodowieniu sprzedaży w tej spółce, planujemy uwolnić pełny potencjał jej kompetencji. Pozostajemy aktywni w licznych procesach akwizycyjnych i nie wykluczamy możliwości kolejnych transakcji jeszcze w bieżącym roku – komentuje Dawid Radziszewski, członek zarządu Selvity odpowiedzialny za akwizycje.

Czytaj także: