W tym roku startupy mogą skorzystać ze środków programu unijnego LIFE 2020. Do podziału jest 450 milionów Euro

w tym roku startupy moga skorzystac ze srodkow programu unijnego life 2020 do podzialu jest 450 milionow euro
Udostępnij:
LIFE to flagowy program Unii Europejskiej i jedyny w całości poświęcony ochronie środowiska i sprawom zmian klimatycznych. W Polsce działa już od trzynastu lat i jest to największe źródło finansowania dla działań skupionych na środowisku.

Tendencja wzrostowa

Ochrona środowiska i kwestie klimatyczne są od kilku lat kluczowe w unijnej agendzie, co przekłada się również na coraz większe pule środków przeznaczanych na program LIFE. W latach 2007-2013 były to 2 miliardy euro, w perspektywie na lata 2014-2020 3,4 miliarda euro, a nadchodząca 2021-2027 zakłada wzrost puli funduszu do 5,45 miliarda euro.

Program LIFE otwiera się na startupy

Od teraz do tego sezamu funduszy unijnych mają również dostęp startupy. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w rekrutacji jest fakt, że projekty wspierane są w ramach LIFE, będą także dofinansowane ze środków krajowych – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jest o co powalczyć: najlepsze projekty otrzymają łącznie aż 95% dofinansowania z tych dwóch źródeł. Do tej pory działania w ramach programu LIFE zlecane były wyłącznie dużym firmom, a to ze względu na wielkość realizowanych projektów.

Jednak od teraz startupy również mają szansę uszczknąć fragment tego tortu dla siebie: dopuszczono ich udział w ramach współpracy z większymi firmami. Na stronach NFOŚiGW przeczytamy: „W tegorocznych wytycznych uwzględniono również specjalny rozdział dotyczący przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. To zachęta dla większych firm do spojrzenia na realizację projektu LIFE jako potencjalnego inkubatora dla nowych, małych przedsiębiorstw. Do tej pory startupy nie kwalifikowały się jako beneficjenci koordynujący z powodu ograniczonej zdolności finansowej. Teraz – ze swoim know-how – będą mogły wykonywać kluczowe zadania we współpracy z większą firmą”.

Które projekty mają szansę na dofinansowanie?

Środki z programu LIFE kierowane są na projekty demonstracyjne, pilotażowe oraz edukacyjno-informacyjne. Aplikując, musimy pamiętać, że nasz projekt musi nieść ze sobą korzyść dla całej Wspólnoty (kryterium „europejskiej wartości dodanej”); nie może więc być projektem skupionym na lokalnym problemie ochrony środowiska. Projekty wybierane są na podstawie takich wskaźników jak:

  • ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i lokalnych zanieczyszczeń,
  • ograniczanie liczby wytwarzanych odpadów (każde z 5R),
  • poprawa jakości wody,
  • zwiększenie efektywności wykorzystania surowców: wody, energii, surowców.

Pełną listę wskaźników dla jednego z podprogramów LIFE „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami” znajdziecie tutaj.

Rekrutacja do programu LIFE 2020

Na program LIFE składają się dwa podprogramy: „Na rzecz środowiska" oraz „Na rzecz klimatu", z następującymi kategoriami szczegółowymi:

„Na rzecz środowiska”

  1. Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
  2. Przyroda i różnorodność biologiczna
  3. Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

„Na rzecz klimatu”

  1. Łagodzenie zmian klimatu
  2. Dostosowanie się do skutków zmiany klimatu
  3. Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

Dla każdego z nich obowiązują inne reguły i terminy składania wniosków: „Na rzecz klimatu" jednoetapowo do 6 października 2020 r., a „Na rzecz środowiska" w dwóch etapach: do 14 i 16 lipca 2020 r. złożenie fiszek projektowych, a do lutego 2021 dostarczenie pełnych wniosków (dla tych, którzy przejdą wstępną, lipcową selekcję). Proces aplikacji przedstawiają poniższe grafiki:

źródło: NFOŚiGW

Wyjątkowa szansa na budowę konsorcjum

30 kwietnia koniecznie skorzystajcie z dnia otwartego programu, który z powodu koronawirusa w tym roku wyjątkowo odbędzie się online. Do tej pory swój udział potwierdziło 1190 uczestników, którzy wezmą udział w 88 wirtualnych spotkaniach. Potencjalnych partnerów możecie znaleźć wcześniej na stronie Enterprise Europe Network. W przygotowaniu wniosku do programu pomoże online NFOŚiGW 28 i 29 kwietnia oraz 6 maja, więcej informacji o szkoleniu tutaj. Link do rejestracji tutaj. Więcej informacji o programie LIFE znajdziecie na stronach KE oraz na stronie NFOŚiGW. Bezpośrednie pytania można również kierować do Krajowego Punktu Konsultacyjnego LIFE na adres [email protected]