Wchodziliśmy w ten rok z jednym przedsięwzięciem w portfelu, a kończymy z udziałami w ośmiu startupach. ABAN Fund podsumowuje 2019 rok

Dodane: 18.12.2019

Marta Wujek

Udostępnij:

ABAN Fund wspiera startupy na wczesnym etapie rozwoju, w które fundusz mógłby zaangażować się na etapie proof-of-concept. Interesują go przede wszystkim przedsięwzięcia związane z szeroko pojmowaną ochroną zdrowia (głównie med-tech), aczkolwiek inwestuje też w projekty związane np. z automatyzacją, zaawansowanymi materiałami, czy też algorytmami sztucznej inteligencji.

Czytasz właśnie cykl artykułów pt. „Podsumowania roku”, w którym polskie akceleratory oraz fundusze opowiadają, jak minął im 2019 rok. Jeśli chcesz przeczytać inne teksty z serii, zajrzyj tutaj.

– Wybieramy przede wszystkim startupy, które planują zrealizowanie intensywnych działań B+R ukierunkowanych na opracowanie unikalnego produktu, lub usługi. Takie spółki wspieramy finansowo (zazwyczaj kwotą ok. 1 mln zł), jak i merytorycznie konsultując prowadzone prace czy też pomagając w poszukiwaniu partnerów biznesowych. Łącznie, mamy przygotowane na inwestycje ponad 30 mln zł, które pochodzą częściowo od naszych inwestorów prywatnych, a częściowo z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju które doceniło potencjał naszego zespołu i koncepcji i wspiera nas finansowo – tłumaczy Paweł Szydłowski, CEO w ABAN Fund.

Fundusz wsparł w tym roku między innymi taki projekt  jak WARMIE, który dzięki zaangażowaniu ABAN Fund rozwija system służący do zdalnego monitorowania procesu leczenia ran przewlekłych i pooperacyjnych. Pomysłodawcy projektu TELDOC są blisko rozpoczęcia wdrożenia swojej technologii telemedycznej w jednej z największych polskich firm powiązanych z healthcare.

– Z kolei nasza pierwsza inwestycja – COOLEAT – dzięki naszemu wsparciu opracowała proces istotnie zwiększający wydajność swojego procesu produkcyjnego, co pozwoliło wejść na rynek warszawski z wysokojakościowym cateringiem dietetycznym – dodaje Paweł Szydłowski.

Największy sukces w 2019 roku

Największym sukcesem ABAN Fund w 2019 roku było zbudowanie zdywersyfikowanego portfela ciekawych startupów. Są to spółki oparte na wiedzy, rozwijające autorskie technologie, tak więc, jak podkreśla Paweł Szydłowski, spektakularne efekty nie pojawią się niestety w kilka miesięcy.

– Wchodziliśmy w ten rok z jednym przedsięwzięciem w portfelu, a kończymy z udziałami w ośmiu startupach i bardzo zaawansowanymi projektami w pipeline. Dotarliśmy się z naszymi partnerami i udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie sprawnie domykać transakcje od strony formalnej i finansowej – tłumaczy Paweł Szydłowski.

Jednocześnie były też małe niepowodzenia. Funduszowi w tym roku nie udało się domknąć kilku transakcji, które postrzegał jako perspektywiczne. Kilku startupom z którymi rozmawiał fundusz zostały złożone oferty z którymi nie był w stanie rywalizować, m.in. dlatego że pochodziły od inwestorów branżowych zapewniających solidne kanały dotarcia do klientów. Poza tym sam proces realizacji wejść inwestycyjnych oraz due diligence wymagały więcej czasu niż początkowo zakładano.

– W 2020 przede wszystkim liczymy na domknięcie kilku ciekawych transakcji, które już od jakiegoś czasu są w naszym pipeline i które pozwolą wejść ABAN Fund na nowe, perspektywiczne rynki. Wygląda na to, że w 2020 roku rezultaty większości projektów, które finansowaliśmy do tej pory zostaną skonfrontowane z pierwszymi użytkownikami. Jeden z naszych startupów powinien rozpocząć świadczenie usług telemedycznych na dużą skalę, a inny – badania kliniczne. Ciekawie wyglądają również perspektywy naszych niszowych projektów, dzięki zrealizowaniu których nasze startupy będą oferować unikalne usługi diagnostyczne w segmencie weterynaryjnym, czy też laserowy system pozycjonowania obiektów na scenie. Jestem bardzo ciekawy rynkowej weryfikacji naszych pierwotnych założeń – podsumowuje Paweł Szydłowski.