Według dużych firm sztuczna inteligencja niesie więcej korzyści niż ryzyk [raport]

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

AI

Udostępnij:

Niemal wszystkie osoby pracujące na stanowiskach menadżerskich (96%) uznają, że generatywna sztuczna inteligencja jest kluczowym tematem rozmów w czasie posiedzeń zarządów. Większość potwierdza, że kierownictwo ich firmy jest entuzjastycznie nastawione do AI. 74% kadry kierowniczej uważa, że korzyści płynące z generatywnej sztucznej inteligencji przewyższają związane z nią ryzyka.

Dane te zawiera najnowszy raport Capgemini „Wartość generatywnej sztucznej inteligencji: najważniejsze sposoby wykorzystania w różnych branżach”, który analizuje wpływ AI na rozwój i innowacje w dużych firmach.

AI jako szansa na zwiększenie przychodów

Pomimo zagrożeń związanych z korzystaniem z AI, takich jak naruszanie praw autorskich lub cyberbezpieczeństwo, 74% kadry kierowniczej uważa, że korzyści płynące z generatywnej sztucznej inteligencji przewyższają związane z nią ryzyka. Z kolei aż 40% organizacji z różnych branż stworzyło już zespoły i budżet dedykowane tej technologii, a kolejne 49% rozważa zrobienie tego w ciągu następnych 12 miesięcy.

Organizacje deklarują, że najistotniejszymi platformami i narzędziami opartymi na generatywnej sztucznej inteligencji są dla ich branż chatboty do automatyzacji obsługi klienta i usprawniania zarządzania wiedzą oraz projektowania, gromadzenia lub podsumowywania danych.

Większość kadry kierowniczej uważa, że generatywna sztuczna inteligencja sprawi, że projektowanie produktów i usług będzie bardziej wydajne i dostępne. Deklarują również, że dzięki AI doświadczenia klientów będą bardziej interaktywne i angażujące, a obsługę klienta poprawi się dzięki zautomatyzowanemu i spersonalizowanemu wsparciu.

W ciągu trzech lat po pomyślnym wdrożeniu generatywnej sztucznej inteligencji, kadra kierownicza przewiduje wymierne korzyści. Uważają oni, że AI doprowadzi do wzrostu sprzedaży i spadku kosztów. Oprócz tego ankietowani wskazali, że mogą spodziewać się poprawy zarówno zaangażowania i satysfakcji klientów, jak i wydajności operacyjnej firmy.

– Wprowadzenie do organizacji rozwiązań opartych na generatywnej sztucznej inteligencji niewątpliwe może przynieść wymierne korzyści, zarówno pod względem ułatwienia codziennej pracy, jak i zwiększenia zysków firm. Należy jednak pamiętać, że wdrażanie najnowszych technologii to proces, którego nie da się przeprowadzić z dnia na dzień. W tym momencie wiedza na temat AI jest bardzo specjalistyczna i ryzykowne jest działanie na własną rękę bez konsultacji z osobami doświadczonymi w tych kwestiach – mówi Piotr Wierzbicki, Prezes Zarządu Capgemini Polska.

Branża technologiczna przoduje w integracji AI

Osoby na stanowiskach dyrektorskich sektora technologicznego są najbardziej przekonane (84%), że ogólny wpływ generatywnej sztucznej inteligencji będzie pozytywny. Prawie 70% z nich stwierdziło, że ich organizacje są w trakcie pilotażu generatywnej sztucznej inteligencji, a 18% już wdrożyło tę technologię w niektórych lokalizacjach lub funkcjach biznesowych. Dwa główne sposoby wykorzystania AI to modelowanie 3D skomplikowanych kształtów i wykrywanie wzorców awarii w maszynach i jej komponentach.

Większość (67%) kadry kierowniczej we wszystkich sektorach widzi największy potencjał generatywnej sztucznej inteligencji w IT. Inne obszary, w których menadżerowie dostrzegają wartość dodaną wdrożenia tej technologii, to sprzedaż (54%) oraz marketing i komunikacja (48%).

Rozwój AI stworzy role dla specjalistów i specjalistek

Według większości firm generatywna sztuczna inteligencja zacznie dostarczać koncepcje i wstępne projekty rozwiązań, a tym samym role pracowników zmienią się – nie będą już tworzyć rozwiązań kreatywnych i zajmą się weryfikacją i udoskonalaniem tego, co dostarczy AI.

Badanie Capgemini pokazuje, że 69% kadry kierowniczej uważa, że generatywna sztuczna inteligencja doprowadzi do pojawienia się nowych ról, takich jak audytorzy i etycy AI. Liderzy i liderki uważają również, że integracja technologii z będzie wymagała znacznych inwestycji w podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie talentów.

AI a zmiana klimatyczna

Zdecydowana większość organizacji rozumie, jak ważne jest wdrażanie i skalowanie generatywnej sztucznej inteligencji w zrównoważony sposób. Wiele z nich rozumie, że oprogramowanie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji może mieć większy ślad węglowy niż dotychczasowe rozwiązania. Spośród organizacji, które planują trenować własne modele, około połowa podjęła kroki w celu złagodzenia ich wpływu na środowisko. Fakt, że zaledwie 50% firm, które chcą tworzyć AI od początku myśli o minimalizowaniu jej wpływu na środowisko, pokazuje, że ten temat wciąż nie jest wystraczająco podkreślany.

Przeczytaj również Jak odpowiedzialnie używać AI? Phaedra Boinodiris o sztucznej inteligencji