Polskie IDENTT przyspieszy identyfikację z pomocą e-dowodu

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

IDENTT identyfikacja PIN e-dowód Wrocław

Udostępnij:

Potwierdzanie tożsamości stało się jeszcze szybsze. Wystarczy zeskanowanie e-dowodu osobistego, podanie PIN lub wykonanie kilku gestów i… gotowe. IDENTT, spółka technologiczna z Wrocławia, oferuje szybki sposób obsługi polskiego dowodu osobistego z wykorzystaniem warstwy elektronicznej – także w zakresie identyfikacji i składania podpisu elektronicznego.

Od marca 2019 roku w Polsce wydawane są dokumenty tożsamości z warstwą elektroniczną, która zawiera informacje odpowiadające warstwie wizualnej – m.in. imię, nazwisko, numer dokumentu, numer pesel, czy zdjęcie osoby. Dodatkowo zapisane są tam informacje pozwalające w wiarygodny sposób potwierdzić oryginalność dokumentu. Do tej pory zostało wydanych blisko 11 mln takich dokumentów, a w zdalnych procesach potwierdzania tożsamości są używane aż w ponad 50% przypadków.

Gdzie najwięcej e-dowodów?

Z oficjalnych danych (KPRM Cyfryzacja) wynika, że najwięcej aktywowanych dokumentów z warstwą elektroniczną (takich, dla których nadano numer PIN) posiadają mieszkańcy województw: mazowieckiego (652 tys.), śląskiego (437 tys.), małopolskiego (322 tys.), dolnośląskiego (321 tys.) wielkopolskiego (313 tys.), pomorskiego (256 tys.) i łódzkiego (218 tys.).

E-dowód nie tylko pozwala na tradycyjną identyfikację, ale daje również dostęp do funkcji elektronicznych. Pozwala to m. in. na wiarygodne potwierdzenie tożsamości w procesie realizowanym zdalnie oraz daje możliwość złożenia zaawansowanego podpisu elektronicznego (podpis osobisty) z wykorzystaniem e-dowodu.

Szybciej z IDENTT

Teraz – dokumenty z zapisanym numerem PIN pozwolą na jeszcze szybszą identyfikację. – Jako pierwsi, a co za tym idzie jako jedyni na rynku udostępniamy pełne rozwiązanie w zakresie weryfikacji polskiego dowodu osobistego, zarówno uwzględniające dokumenty tradycyjne, jak i te z warstwą elektroniczną. W procesach zdalnej weryfikacji tożsamości przeważają osoby posiadające dowód osobisty właśnie z chipem. Klienci mogą przejść przez proces identyfikacji wykonując zdjęcia swojego dokumentu lub odczytując dane z warstwy elektronicznej. Następnie potwierdzają, że są właścicielami dokumentu przez biometryczną weryfikację wizerunku osoby lub z użyciem PIN. Wykorzystanie możliwości jakie oferuje e-dowód pozwala na realizację szybkiego, bezpiecznego procesu potwierdzenia tożsamości z wysokim poziomem wiarygodności – mówi Jan Szajda, prezes i współzałożyciel IDENTT.

IDENTT już wcześniej oferował możliwość potwierdzenia tożsamości osoby poprzez odczyt danych z warstwy elektronicznej dowodu osobistego, a następnie biometryczne potwierdzenie, które wskazuje, że zdalny proces identyfikacji jest wykonywany przez właściciela dokumentu – takie rozwiązanie jest stosowane m.in. przez Bank Pekao S.A. w procesie zakładania konta bankowego lub podczas zakupu Obligacji Skarbu Państwa.

Obecnie spółka rozszerza zakres funkcjonalności o możliwość wykorzystania numeru PIN, co pozwoli na korzystanie z wszystkich możliwości udostępnionych w ramach polskiego dowodu osobistego. A są to: potwierdzenie tożsamości dla dowodów osobistych nieposiadających warstwy elektronicznej, potwierdzenie tożsamości dla dowodów z warstwą elektroniczną z użyciem certyfikatu obecności, nawet jeżeli PIN nie był nadany (z wykorzystaniem biometrycznego porównania wizerunku osoby), potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem profilu osobistego z użyciem PIN
oraz wykonanie podpisu osobistego z użyciem PIN.

Jak działa e-dowód?

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną działa na podobnej zasadzie jak karta kredytowa. W dokumencie umieszczony jest chip, który pozwala na wykonywanie określonych operacji. Dodatkowo, posiada on strefę chronioną, która pozwala na przechowywanie kluczy kryptograficznych – mogą one być wgrane na chip tylko raz, podczas wydawania dokumentu. Nie ma możliwości zmiany czy też bezpośredniego odczytu tych kluczy.

Dzięki temu można skorzystać z kilku funkcjonalności, jakie udostępnia dowód: można odczytać dane osobowe, dane dotyczące dokumentu oraz zweryfikować ich autentyczność za pomocą podpisu elektronicznego wykonanego przez wystawcę dokumentów, sprawdzić w czasie rzeczywistym czy dany dokument nie został zastrzeżony za pomocą tzw. certyfikatu obecności, potwierdzić tożsamość osoby poprzez profil osobisty – środek identyfikacji, którego uruchomienie wymaga podania 4-cyfrowego numeru PIN czy też podpisać wybrany dokument za pomocą podpisu elektronicznego wymagającego podania 6-cio cyfrowego numeru PIN.