Wsparcie dla ukraińskich naukowców. Rozstrzygnięcie I rundy przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Wsparcie dla ukraińskich naukowców. Rozstrzygnięcie I rundy przedsięwzięcia realizowanego przez NCBR

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszą rundę naboru w Schemacie Wsparcia Ukraińskich Naukowców, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W efekcie siedmioro ukraińskich naukowców zostanie objętych wsparciem w łącznej wysokości 174 tys. euro. Trwają kolejne rundy naboru.

Schemat Wsparcia Ukraińskich Naukowców (Scheme: Support for Ukrainian researchers) prowadzony jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu „Badania Stosowane” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Uruchomiony został w wyniku wspólnych starań Operatora Programu – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

– Poprzez to działanie zapewniamy wsparcie ukraińskim naukowcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, którzy nie mogą kontynuować działalności naukowej lub pracy w zakresie B+R. Mają oni możliwość dołączenia do polsko-norweskich zespołów projektowych i kontynuowanie kariery naukowej – tłumaczy dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia i realizacji dodatkowych zadań w zakresie badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub innego rodzajów prac związanych z projektem przez ukraińskiego naukowca.

Zgłoszeń ukraińskich naukowców dokonują polskie organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, będące promotorem lub partnerem projektu w aktywnych projektach badawczych finansowanych w konkursach POLNOR 2019 Call, POLNOR CCS 2019 Call i IdeaLab Call for Full Proposals.

Pierwsza runda rozstrzygnięta

W rezultacie zakończonego procesu weryfikacji nadesłanych formularzy wsparcie uzyska siedmioro ukraińskich naukowców, zgłoszonych przez: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Fundację Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS, Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Śląską (2 zgłoszenia) oraz Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Nawiążą oni współpracę z polsko-norweskimi zespołami badawczymi realizującymi projekty:

  • ACTIVATE – „Amoniak jako paliwo alternatywne do zasilania wysokoprężnych silników spalinowych stosowanych w sektorze rolniczym”
  • CoBotAGV – „Pojazdy autonomiczne zintegrowane z robotami współpracującymi dedykowane dla systemów produkcyjnych nowej generacji”
  • IceMan – „Zrównoważone rozwiązania antyoblodzeniowe poprzez opracowanie i wdrożenie powłok lodofobowych”
  • InCoNaDa – „Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) oraz krajowych baz danych”
  • UPTURN – „Elektrochemiczne cele mikroprzepływowe do wysokoprzepustowej i wieloparametrycznej analizy”
  • LEADER – „Bezzałogowy statek powietrzny o dużej długotrwałości lotu do zbierania danych o jakości powietrza w wysokich rozdzielczościach przestrzennych i czasowych”
  • MoReSiC – „Modułowa, rekonfigurowalna i dwukierunkowa infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych z elementami z węglika krzemu”

Łączna kwota dofinansowania dla siedmiu działań wynosi 174 390 euro, co stanowi ok. 46% przewidzianego budżetu przedsięwzięcia. Nabór w Schemacie Wsparcia Ukraińskich Naukowców ma charakter ciągły – co miesiąc będą uruchamiane kolejne rundy, aż do wyczerpania środków. Obecnie trwa III runda naboru, która zakończy się 26 września 2022 r. o godz. 11:00.

Więcej informacji oraz dokumentacja naboru znajdują się na stronie Funduszu Współpracy Dwustronnej III edycji Funduszy Norweskich i EOG oraz na platformie naborów NCBR.