Deali.io pomoże firmom w nawiązywaniu współpracy

dealiio pomoze firmom w nawiazywaniu wspolpracy
Udostępnij:
Współczesny marketing częściej opiera się na współpracy niż konkurencji. Marki łączą siły, by obniżyć koszt pozyskania klienta, wejść na nowe rynki, czy też zwiększyć zasięg poprzez dotarcie z produktem do nowej grupy klientów. Jak robić to mądrze i ile można zyskać dzięki takiej współpracy?

WspółTWORZENIE

Wspólna oferta to jeden z najbardziej popularnych modeli współpracy pomiędzy startupami. Pozwala ona firmom posiadającym ofertę, która się uzupełnia, dotrzeć do poszerzonej grupy klientów. Jak? Pierwszym (i chyba najtrudniejszym) krokiem jest znalezienie odpowiedniego partnera. Kolejnym krokiem jest uzgodnienie wspólnej oferty i skierowanie jej do swoich baz klientów. Świetnym przykładem takich modeli współpracy są usługi łączone np. IT i marketingowe, SEO i wykonawstwa stron WWW.

Współtworzenie jest również praktykowane w przypadku produktów. W ramach tego modelu współpracy marki tworzą wspólny produkt, bazując na posiadanych już zasobach i kompetencjach (np. aplikacja ucząca Japończyków prowadzenia biznesu po angielsku, która została stworzona przez gazety: angielską i japońską).

WspółMISTRZOSTWO

Kolejnym przykładem współpracy między firmami o zbliżonej ofercie jest wymiana informacji. Na przykład firmy z branży IT pracujące w jednej technologii z obszaru e-commerce dla biznesu stworzyły master classę, w ramach której raz na kwartał spotykają się, by wymienić informacje dotyczące ich branży. Wymiana wiedzy i współpraca zachodzą w tym przypadku nie tylko na poziomie wypracowywania dobrych praktyk rynkowych czy dyskusji o nowościach technologicznych. Prawdziwa wartość płynie tu z wymiany informacji o sposobie pracy z klientami, modelu biznesowym czy procesach wewnętrznych firm (np. lejku sprzedaży czy zatrudnieniu).

Jak nawiązać taką współpracę? Skontaktowanie się z firmami konkurencyjnymi to najtrudniejszy etap, gdyż trudno jest zdobyć wzajemne zaufanie i rozpocząć rozmowy. Kolejnym krokiem jest wspólne określenie zasad oraz formy wymiany wiedzy i informacji. Taka master classe może działać m.in. na zasadzie zamkniętej grupy na Facebooku lub regularnych spotkań. Ostatnim, kluczowym krokiem jest wykorzystanie pozyskanych informacji w biznesie.

WspółPRACA

Dotarcie do klientów i użytkowników to jedno z największych wyzwań startupów. Tutaj również współpraca może być remedium. Jak? Modeli jest kilka i zależą one w dużej mierze od przedmiotu sprzedaży. Kilka przykładów:

  • przedstawienie osób decyzyjnych przez wspólnego znajomego w celu przedstawienia oferty,
  • sprzedaż leadów o określonych parametrach jednemu podmiotowi przez drugi (np. firma księgowa może sprzedawać agencji rekrutacyjnej kontakt do firm, które otwierają swoje biuro w Polsce),
  • nawiązanie współpracy między startupem a dużą organizacją o rozpoznawalnej marce (np. korporacją, dużą organizacją charytatywną, medium) w celu zwiększenia skali sprzedaży i/lub promocji.

Konkurent? Nie, partner!

Współpraca pomiędzy markami przekłada się na wiele korzyści:

  • zwiększenie zysków firmy,
  • poszerzenie jej grup odbiorców,
  • zwiększenie rozpoznawalności,
  • zmniejszenie kosztów marketingowych,
  • zwiększenie wartości klientów.

Postawa, by w biznesie współpracować, a nie konkurować ze sobą, staje się coraz bardziej powszechna. Jednak nawiązanie takich partnerstw wydaje się często markom trudne lub wręcz niemożliwe. Kłopotliwy jest zwłaszcza pierwszy krok – nawiązanie kontaktu z potencjalnym partnerem.

Dlaczego Deali.io?

– Partnerzy biznesowi często nie wiedzą o możliwości nawiązania współpracy, nawet jeśli działają na tym samym rynku lokalnym. Trudno jest znaleźć odpowiednich partnerów biznesowych, a proces nawiązywania współpracy jest kosztowny i czasochłonny. Dodatkowo firmy muszą organizować spotkania z każdym partnerem biznesowym, aby podpisać umowę. Jeszcze większy problem pojawia się, gdy firmy poszukują partnerów na rynkach zagranicznych – mówi Jakub Kisiel, założyciel startupu Deali.io, który z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pomaga w nawiązywaniu współpracy między partnerami biznesowymi.

– Stworzyliśmy Deali.io właśnie po to, by wesprzeć firmy w nawiązywaniu partnerstw biznesowych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy wejść na nowy rynek i szukamy na nim klientów. Dzięki naszej platformie możemy znaleźć partnera, który działa na tym rynku i skontaktować się z nim. Dodatkowo w ramach aplikacji możemy ustalić warunki kontraktu, a następnie wyegzekwować jego rozliczenie. Pozwala to firmom zarabiać, monetyzując posiadaną wiedzę lub bazując na sieci kontaktów, które sobie zbudowali. Z drugiej strony umożliwia rozwój biznesu w oparciu o wiarygodne i sprawdzone informacje oraz dane (system posiada rozbudowany mechanizm ocen i rekomendacji) – dodaje Jakub Kisiel.

Platforma pomaga rozwiązać wiele problemów startupów, m.in.: ułatwia nam dotarcie do partnerów, którzy mają podobną grupę klientów. Daje nam narzędzie umożliwiające stworzenie i zawarcie prostego kontraktu z partnerem w mniej niż 60 sekund. Ponadto wszelkie rozliczenia pomiędzy partnerami obsługuje wirtualny asystent, który monitoruje proces sprzedaży.

Win-win

Pole Key Partners w Business Model Canvas jest często trudne do uzupełnienia. Postawą naturalną wśród startupów międzynarodowych jest nawiązywanie współpracy z innymi firmami, wykorzystywanie szans wynikających z łączenia sił, a także współpraca z wieloma partnerami biznesowymi, by zwiększyć zyski. Niestety, wśród polskich firm o mocno konkurencyjnej postawie taki sposób myślenia dopiero się rozwija. Warto współpracować! To nie tylko slogan, a postawa, która przekłada się na konkretne korzyści biznesowe.

Deali.io umożliwia monetyzowanie posiadanych informacji w celach sprzedażowych, cross-sellingowych, rekrutacyjnych oraz doradczych. Startup wprowadza mechanizm zachęt, m.in. do zapoznania się z ofertą, zakupu, rekomendowania ofert, przekazywania wartościowych informacji i współpracy. Deali daje możliwość tworzenia prostych kontraktów i obsługuje cały przepływ informacji ich dotyczący.

Od strony technologicznej Deali to rozproszony system e-tożsamości uwiarygodniający podawane przez użytkowników informacje, które inne podmioty mogą wykorzystać do efektywniejszego prowadzenia swojego biznesu. A to wszystko z wewnętrznym systemem rozliczeń opartym o technologię blockchain.

Deali zostało wybrane z ponad 160 projektów do programu Akcelerator Mazowiecki i dostało się do finału jako jeden z 7 najbardziej obiecujących startupów. Wcześniej startup, jeszcze na etapie pomysłu, przeszedł program pre-akceleracyjny ReaktorX w Warszawie. Efektem jest produkt, który w znacznym stopniu może zrewolucjonizować sposób nawiązywania współpracy oraz docierania do klientów.

Chcesz spróbować - zapisz się do beta testów tutaj >> Deali - BETA testing