Wyszliśmy z fazy startupu i staliśmy się mikroprzedsiębiorstwem. Podsumowanie roku BACTrem

Dodane:

Andrzej Berezowski Andrzej Berezowski

Wyszliśmy z fazy startupu i staliśmy się mikroprzedsiębiorstwem. Podsumowanie roku BACTrem

Udostępnij:

Wyselekcjonowaliśmy i zaangażowaliśmy takie mikroorganizmy, które potrafią m.in. zżerać toksyczne skażenia środowiska np. skażenia ropopochodnymi, rozkładać glifosat oraz działać jak pestycydy. BACTrem podsumowuje miniony rok.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

Od 1 stycznia 2021 roku wyprodukowaliśmy przeszło 32 tys. litrów biopreparatów zawierających pożyteczne mikroorganizmy. Biorąc pod uwagę, że jeszcze 3 lata temu produkowaliśmy niespełna 500 litrów rocznie, a działamy na niszowych rynkach, skala wzrostu wydaje się pokaźna. W każdym razie na tyle duża, że trudno mówić dziś o naszej firmie BACTrem jako startupie. Uważamy siebie za mikroprzedsiębiorstwo, które ma szanse na stały, szybki wzrost, co najmniej podwojenie sprzedaży w kolejnym roku oraz wejście na kilka rynków zagranicznych.

Rakotwórcze odpady drewniane

We wrześniu tego roku skierowaliśmy nasze bakterie na kolejny front robót. Razem z partnerami biznesowymi powołaliśmy do życia konsorcjum, które przetwarza i utylizuje drewniane podkłady kolejowych i inne niebezpieczne odpady impregnowane kreozotem. Kreozot od 2013 roku uznany jest przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską za „bezprogowy czynnik rakotwórczy” oraz „priorytetową substancję niebezpieczną”.

Dotąd nikomu nie udało się wdrożyć sensownej technologii przerobu tego typu odpadów. Podkłady były spalane w cementowniach, wysyłane za granice, składowane, lub nielegalnie używane przez osoby prywatne do palenia w piecach i budowania małej architektury ogrodowej. Dzięki naszemu know-how, zaangażowaniu mikroorganizmów i wykorzystaniu zjawisk chemicznych i fizycznych oraz modernizacji zakładu przemysłowego do tego procesu technologicznego, udało się rozwiązać ten palący problem.

W wyniku procesu oczyszczania powstaje odpad bezpieczny nadający się do wykorzystania np. jako paliwo alternatywne w ciepłowniach. Szczujemy, że roczne będziemy utylizować ok. 35 tys. ton tego niebezpiecznego odpadu. W przyszłości planujemy przetwarzać 90 procent wytworzonych w Polsce odpadów tego typu. W związku z modernizacją trakcji kolejowej, z danych szacunkowych, do utylizacji zostanie przeznaczonych ponad 15 mln sztuk zużytych drewnianych podkładów kolejowych.

Projekt Badawczo-Rozwojowy

W maju rozpoczęliśmy też pracę nad projektem: „Optymalizacja technologii przetwarzania odpadów drewnianych impregnowanych kreozotem…”. Jego celem jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych wdrożonej technologii po przez wprowadzenie procesów odzysku czynników roboczych.

Na ten projekt otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (nr umowy POIR.01.01.01-00-1778/20-00). Organizatorem konkursu i Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Biopestycyd

Na podjęcie pracy na polach i w ogrodach czeka zespół naszych bakterii, który potrafi wytwarzać naturalne bakteriocyny o działaniu bakteriobójczym wobec bakterii patogennych dla roślin m.in. Pseudomonas syringae, Pectobacterium carotovorum oraz grzybów chorobotwórczych. Zaaplikowany w formie biopreparatu doglebowo pozwala pozbyć się fitopatogenów z ogrodów i pól bez stosowania szkodliwych środków ochrony roślin, przywrócić ziemi jej naturalny stan oraz stymulować rozwój roślin.

Obecnie rozważamy różne sposoby komercjalizacji biopestycydu. Szukamy też partnerów, którzy razem z nami chcieliby wprowadzić preparat na rynek.

Autor: Andrzej Berezowski, dyrektor operacyjny BACTrem

BACTrem powstał w 2016 r. jako spółka Uniwersytetu Warszawskiego (spin-off), w celu komercjalizacji biopreparatu BACTREM, który stworzyła prezes spółki prof. Magdalena Popowska. Dziś firmę tworzą doświadczeni pracownicy. BACTrem posiada własne patenty, kolekcję mikroorganizmów funkcjonalnych, laboratoria badawcze oraz zakład produkcyjny. Firma jest beneficjentem licznych nagród oraz pozostaje związana z Uniwersytetem Warszawskim. Więcej o BECTrem przeczytasz w artykule Bactrem: Mamy ambicje, aby stać się pierwszym polskim jednorożcem.