Z Małego ZUS-u Plus skorzysta 281 tys. przedsiębiorców

Dodane: 05.03.2020

Kasia Krogulec

Udostępnij:

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że z Małego ZUS-u Plus skorzysta łącznie 281 tys. przedsiębiorców. Całkowity koszt wprowadzenia tego rozwiązania to 1,2 mld zł rocznie.
1 lutego wystartowała nowa ulga dla najmniejszych przedsiębiorców: Mały ZUS Plus. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnej formy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Kto skorzysta z Małego ZUS-u Plus?

Na stronie ZUS znajduje się kalkulator, na którym przedsiębiorca może sprawdzić jaką składkę ma zapłacić i czy kwalifikuje się do tego rozwiązania.

– Do nowego rozwiązania kwalifikuje się przedsiębiorca, którego przychody roczne nie przekraczają 120 tys. zł, a następnie składka liczona jest od uzyskanego dochodu – powiedziała minister podczas spotkania z dziennikarzami.

Mały ZUS Plus pozwoli zaoszczędzić mikroprzedsiębiorcom nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jednak aby z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków:

  • nie można przekroczyć 120 tys. zł rocznie;
  • trzeba prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni;
  • z Małego ZUS Plus wykluczone są między innymi osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność jako: twórca, artysta czy osoba wykonująca wolny zawód;
  • z Małego ZUS-u Plus wykluczone są także firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży z podatku VAT oraz te, które prowadzą pozarolniczą działalność.

Mały ZUS Plus można opłacać dopiero po skorzystaniu z „ulgi na start” (6 miesięcy) oraz preferencyjnych składek (2 lata). Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną opłaca się w pełnej wysokości.

Jakie są zmiany?

Od lutego zmienił się sposób obliczania składek. Obecnie kwota składek zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Bez zmian pozostał sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal musi się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,2 zł).

 

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem