Zmiany w prawie telekomunikacyjnym - wiele z nich ułatwi życie klientom

zmiany w prawie telekomunikacyjnym wiele z nich ulatwi zycie klientom
Udostępnij:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała dziś o ważnych zmianach w prawie telekomunikacyjnym, które będą obowiązywać już od 21 grudnia 2020 roku. Zdecydowana większość z nich służy na korzyć klientom, którzy będą mogli teraz łatwiej załatwiać formalności i egzekwować zakres świadczonych usług. Znowelizowane prawo pozwoli tym samym wyeliminować nadużycia związane z usługami, czy zerwaniem umowy (np. dodatkowe opłaty).

Jakie najważniejsze zmiany będą wkrótce obowiązywać w prawie telekomunikacyjnym?

1. Operator będzie miał obowiązek poinformowania klienta o kończącej się umowie (nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta). Co więcej, bez potwierdzenia przyjęcia oświadczenia woli nie będzie mógł automatycznie przedłużać umowy na czas nieokreślony.

2. W okresie wypowiedzenia umowy klient będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy.

3. Wypowiedzenie umowy będziemy mogli zrobić zdalnie - za pośrednictwem e-maila z odpowiednim dokumentem. Do tej pory rezygnacja z usług wiązała się z koniecznością wysłania pisemnego dokumentu wysłanego drogą pocztową lub składania go w punkcie sprzedaży operatora. Teraz będziemy mogli to zrobić mając jedynie dostęp do internetu. Jakie będą zalety takie rozwiązania? Przede wszystkim brak konieczności wysyłania dokumentów za pośrednictwem poczty, przyspieszenie całej procedury i łatwiejszy dostęp do negocjacji nowych warunków.

4. Operator będzie musiał udostępnić narzędzia do monitoringu używanych przez nich usług. Dodatkowo będzie powiadamiał klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego.

5. Żadna umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawierana z konsumentem nie będzie mogła być zawarta na okres dłuższy niż 24 miesiące.

6. Operator będzie musiał zapewnić ciągłość świadczonych usług dostępu do internetu - w przypadku uruchomienia procesu zmiany dotychczasowego usługodawcy. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym czasie (nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą), a dotychczasowy dostawca usługi będzie musiał świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

7. Klient będzie miał więcej czasu na przeniesienie dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej. Będzie miał na to nie mniej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy.

"To oczekiwane i istotne udogodnienie. Zapewni abonentowi dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług, nie narażając go na przypadkową utratę dotychczasowego numeru" – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Planowana zmiana jest wynikiem przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

Wdrożenie wszystkich nowych zasad będzie wymagało od operatorów nie tylko przygotowania nowych treści wzorców, ale także opracowania nowych strategii sprzedażowych, marketingowych, procedur operacyjnych i przeszkolenia pracowników. Zmiany powinny jednak przynieść przejrzystość prawną i łatwiejsze dopasowanie usług do swoich oczekiwań.