Zrealizowaliśmy badanie branży HR w Polsce oraz stworzyliśmy Subiektywną Mapę Polskiego Ekosystemu HR Tech. Podsumowanie Pracuj Ventures

Dodane:

Pracuj Ventures Pracuj Ventures

Zrealizowaliśmy badanie branży HR w Polsce oraz stworzyliśmy Subiektywną Mapę Polskiego Ekosystemu HR Tech. Podsumowanie Pracuj Ventures

Udostępnij:

Rok 2021 był dla Funduszu Pracuj Ventures czasem zwiększania wartości i wsparcia dla 7 spółek z naszego portfela oraz dalszego wypełniania misji „ewangelizacji” rynku pod kątem wykorzystywania potencjału nowych technologii, zwłaszcza w obszarze HR. Wciąż z uwagą badamy rynek oraz śledzimy trendy w obszarze HR-Tech i EDU-Tech – w 2021 roku zrealizowaliśmy pierwsze na rynku, duże badanie branży HR w Polsce oraz stworzyliśmy Subiektywną Mapę Polskiego Ekosystemu HR Tech.

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2021 rok.

Follow-ons i rozwój spółek

Ważnym elementem naszej strategii na rok 2021 było podtrzymanie naszego zaangażowania i inwestycje typu follow-on, dzięki którym mogliśmy wesprzeć spółki z naszego portfela. Obserwując dynamiczny rozwój części z nich i widząc ich potencjał, zdecydowaliśmy się przyznać dodatkowe środki najlepiej naszym zdaniem rokującym start-upom w  4 rundach finansowania.

Z uwagą przyglądaliśmy się temu, jak nasze spółki portfelowe radziły sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią: dużą niepewnością, nagłymi zmianami, koniecznością szybkiego reagowania na dynamiczną sytuację oraz koniecznością wejścia  na inny poziom leadershipu. Dodatkowo jedna z naszych spółek – Worksmile, którego CEO jest Tomasz Chaciński – pozyskała w 2021 roku inwestora w postaci Grupy Pracuj, dzięki czemu ma wsparcie doświadczonego partnera strategicznego i finansowego. Liczymy, że ta współpraca pozwoli stworzyć realną przewagę konkurencyjną na dynamicznie rozwijającym się rynku rozwiązań HR tech w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przemyślane inwestycje

Jako fundusz CVC mamy w planach rozbudowanie portfela do około 11-12 spółek, a obecnie mamy już 7. Możemy sobie obecnie pozwolić na spokojne obserwowanie rynku, dlatego z uwagą przyglądamy się nowym spółkom i rozmawiamy z founderami. Naszym celem jest inwestycja w projekty z najwyższym potencjałem i takie, które w naszej ocenie mają największą szansę na odniesienie sukcesu w coraz bardziej konkurencyjnym obszarze HR tech i EDU tech. Sporo czasu poświęcamy na dokładną analizę profili wielu podmiotów, ponieważ w 2022 roku planujemy inwestycje na rynku polskim i ukraińskim.

Kluczowe w wyborze projektów, które wspieramy, jest to, by kierunek ich rozwoju był zgodny z wizją i wartościami założycieli funduszu Pracuj Ventures. Będziemy także powoli przygotowywać się do exitów z kilku projektów, ale nie planujemy podejmować żadnych nagłych ruchów – mamy czas na to, by uważnie przeanalizować sytuację każdej ze spółek i spokojnie podjąć decyzję o ewentualnym wychodzeniu z części inwestycji.

Słowem, jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, gdy możemy myśleć strategicznie o dalszych krokach oraz dbać o spójność naszych działań i wartości. Z uwagą przyglądamy się także rynkowi ukraińskiemu.

Badamy i edukujemy rynek

Dużo uwagi w 2021 roku poświęciliśmy badaniu branży i kontynuowaniu misji edukowania rynku. Wierzymy, że jest to jedyny skuteczny sposób przekazywania wiedzy na temat środowiska HR- i EDU-Techowego, budowania świadomości dostępnych na rynku rozwiązań oraz rozpoznawania zmieniających się potrzeb ich odbiorców.

1. Raport „Silniejsza pozycja HR, potencjał dla technologii”

Dużym przedsięwzięciem w minionym roku był opracowany przez nas we współpracy z Pracuj.pl obszerny raport „Silniejsza pozycja HR, potencjał dla technologii”. Było to pierwsze w Polsce badanie, które wprost odnosiło się do zbadania obecnej sytuacji HR, planowanych inwestycji w ten obszar oraz stopnia wdrożenia rozwiązań HR-techowych w polskich firmach.

Sprawdziliśmy w nim m.in.:

  • jakie działania są obecnie priorytetem dla zespołów HR,
  • jak pandemia wpłynęła na pozycję HR w firmach,
  • w jakich obszarach firmy korzystają już z oprogramowania wspierającego pracę HR i pracowników, a w jakich dopiero planują to zrobić.
  • kto zwykle inicjuje rozmowy o systemach HR i Work Tech,
  • jakie są kryteria wyboru tych systemów.
  • jaki jest poziom zaawansowania analityki HR.

Tym, co zaskoczyło nas chyba najbardziej był fakt, że tylko 40% organizacji planuje w przyszłym roku inwestycje w systemy wspierające HR. Z jednej strony może to oznaczać, że firmy już wdrożyły rozwiązania HR-Techowe i teraz chcą je tylko rozwijać. Może to jednak świadczyć także o tym, że świadomość potrzeby digitalizacji tego obszaru jest wciąż niska. To daje do myślenia… Pojawiło się też pozytywne zaskoczenie, czyli potwierdzenie trendu związanego z rosnącą rolą HR-u w organizacjach, na co wskazało 36% badanych.

Choć HR ma jeszcze do odrobienia lekcję związaną z proaktywnym zaznaczeniem strategicznej roli w organizacjach oraz nawiązaniem partnerskiej współpracy z biznesem, widać, że wykorzystał pandemię do tego, by umocnić swoją pozycję. Czy ten trend się utrzyma? To zależy już tylko od samych HR-owców.

2. Subiektywna Mapa Polskiego Ekosystemu HR-Tech

Drugą inicjatywą edukacyjną funduszu było „zmapowanie” polskiego środowiska HR techowego. Tak powstała Subiektywna Mapa Polskiego Ekosystemu HR-Tech. ​​Pokazaliśmy na niej naszym zdaniem najbardziej interesujące i aktywne startupy oraz scaleupy, choć nie ujmowaliśmy już dojrzałych, obecnych na rynku od kilkunastu lat podmiotów w fazie expansion lub latestage. Był to wymagający projekt, bo musieliśmy zweryfikować blisko 300 projektów, jednak entuzjastyczne reakcje odbiorców i samych spółek pokazały nam, że na rynku brakowało tego typu inicjatywy. Miesiąc po publikacji pierwszej wersji mapy, zdecydowaliśmy się więc na jej up-date. Planujemy regularne aktualizacje co pół roku.

Jeżeli chodzi o plany na 2022 rok to skupiamy się na dalszych inwestycjach na rynkach polskim i ukraińskim, Tak, jak wspomnieliśmy, będziemy rozważać wyjście z niektórych inwestycji, chcemy także kontynuować działania edukacyjne i dalej uważnie badać trendy rynkowe.

 

Przeczytaj również: Zrealizowaliśmy badanie branży HR w Polsce oraz stworzyliśmy Subiektywną Mapę Polskiego Ekosystemu HR Tech. Podsumowanie Pracuj Ventures