1⁄3 Polaków nie ma żadnych oszczędności

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

1⁄3 Polaków nie ma żadnych oszczędności

Udostępnij:

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie ING Banku Śląskiego, większość Polaków posiada obecnie oszczędności. Jednym z najczęściej wskazywanych celów regularnego odkładania pieniędzy jest kwestia zabezpieczenia przyszłości na wypadek niespodziewanych zdarzeń. Jednak jak pokazało badanie, pozytywna motywacja skłania do odkładania pieniędzy znacznie skuteczniej niż lęk, a samo oszczędzanie budzi wśród nas raczej dobre emocje.

1⁄3 Polaków nie ma oszczędności

Ponad dwie trzecie (68%) Polaków posiada oszczędności, z czego 41% odkłada regularnie pieniądze już od dłuższego czasu, a 27% dopiero od niedawna. Co trzeci z nas nie ma w tym momencie żadnych oszczędności (32%). W tej grupie 18% badanych zaznacza jednak, że zamierza rozpocząć odkładanie regularnych kwot w najbliższym czasie, natomiast 14% nie przewiduje, aby w bliższej perspektywie mogło zacząć oszczędzać.

Jeśli sięgamy po nasze oszczędności, to raczej z konieczności niż kaprysu. W ostatnim półroczu 32% Polaków pod żadnym pozorem nie ruszyło swoich oszczędności. Zdecydowanej większości z nas się to jednak nie udało (65% badanych). Niemal co trzeci badany (31%) przeznaczył część swoich oszczędności na realizację zaplanowanego wcześniej działania, natomiast 22% przyznaje, że zdarzyło im się przeznaczyć je na coś, co po prostu sprawiło im przyjemność.

⅕ z nas musiała za pomocą odłożonych uprzednio pieniędzy załatać dziurę w bieżącym budżecie domowym (20%), a niemal co dziesiąta osoba regularnie po nie sięga, aby podreperować swoje domowe finanse (9% wskazań).

Pozytywna motywacja skuteczniejsza od obaw

Okazuje się, że oszczędzanie wywołuje w Polakach zdecydowanie częściej pozytywne emocje. Niemal połowa z nas (47%) kojarzy je z poczuciem nadziei. Inne często wskazywane emocje to „radość i zadowolenie”, a także „spokój i ulga” – w obu przypadkach po 41% wskazań.

Co piąty badany kojarzy oszczędzanie z ekscytacją i pozytywnym zaciekawieniem. Dużo rzadziej w związku z oszczędzaniem odczuwamy emocje negatywne: 12% badanych odczuwa niepokój, a 7% lęk. Wśród wymienianych negatywnych emocji znalazły się jeszcze: smutek (5%) i złość (4%). Obojętny stosunek do oszczędzania ma tylko 8% Polaków. Warto w tym miejscu wskazać też nastroje panujące wśród przedsiębiorców. Otóż większość z nich boi się emerytur i nastawia się na dorabianie.

Badanie ING Banku Śląskiego pokazuje również, że pozytywna motywacja jest skuteczniejsza od lęku. Do oszczędzania motywują nas plany, o których myślimy z radością i nie możemy się doczekać ich spełnienia (37% wskazań). Odkładanie pieniędzy z myślą o momentach trudnych, których boimy się i chcielibyśmy uniknąć, motywuje już tylko 9% z nas. Z myślą o obu tych scenariuszach (zarówno na niespodziewane okoliczności wywołujące niepokój, jak i na pozytywne chwile) oszczędza 37% Polaków.

Oszczędzamy nie tylko na „czarną godzinę”

Na jakie konkretnie cele oszczędzamy? Najczęściej jest to wyjazd wakacyjny (28%) oraz przeprowadzenie remontu (26%). Często oszczędzamy również na cele zdrowotne i zaplanowane procedury medyczne (18%). Na zakup lub budowę mieszkania/domu pieniądze odkłada 14% ankietowanych. Co dziesiąty z nas oszczędza na cele związane ze swoim hobby, czy rozwojem zainteresowań. Na edukację dzieci odkłada 9%, a na własne kształcenie 6% pytanych. Rozwój kariery zawodowej chce w ten sposób sfinansować kolejne 6% z nas. Na ogólnie rozumiane inwestycje odkłada 9% ankietowanych.

ING Bank Śląski sprawdził również, czym są dla Polaków oszczędności. Chociaż dla większości ankietowanych (58%) dają one przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, to kolejne skojarzenia są już dużo bardziej pozytywne. Dla 42% Polaków oszczędności wiążą się z poczuciem niezależności, a dla 37% z możliwością spełniania swoich marzeń. Na poczucie kontroli i wpływu na własne życie wskazuje 22% badanych. Nieznacznie mniej Polaków deklaruje, że zgromadzone pieniądze pozwalają im dbać o bliskich (21%). Prawie co piąty ankietowany (19%) utożsamia oszczędności z poczuciem wolności.