2020 rokiem AI i MedTechu w funduszu INNOventure

Dodane:

Marcin Bielówka Marcin Bielówka

2020 rokiem AI i MedTechu w funduszu INNOventure

Udostępnij:

Ubiegłoroczne podsumowanie dla Mam Startup zakończyliśmy zapowiedzią domykania portfela oraz pierwszych wyjść i rozpoczęcia procesu zwrotu zaangażowanych środków inwestorom prywatnym. Z zadowoleniem potwierdzamy, że plany skutecznie wcieliliśmy w życie – portfel nie jest jeszcze co prawda całkowicie zamknięty, ale planowane exity zrealizowaliśmy. 

Czytasz właśnie artykuł z cyklu, w którym polskie startupy, firmy technologiczne i fundusze venture capital podsumowują 2020 rok. Jeśli chcesz przeczytać inne teksty z serii, zajrzyj tutaj.

Trzymamy kurs

Rok upłynął nam na konsekwentnej realizacji naszych podstawowych założeń – zarządzania atrakcyjnym portfelem spółek Medtech i IT. Ciągle rozbudowujemy ten portfel. W roku 2020 dokonaliśmy sześciu  inwestycji. Rozpoczęliśmy rok od zaangażowania kapitałowego w spółkę Minte.ai – projekt z pogranicza medycyny, ubezpieczeń i AI. System Minte.ai umożliwia szybkie i obiektywne określanie wysokości odszkodowań w związku z uszczerbkiem na zdrowiu przy bardzo istotnym ograniczeniu kosztów likwidacji szkód. System oparty na modelu matematycznym i sztucznej inteligencji pozwala na automatyczne pobranie danych z dokumentacji medycznej (w języku naturalnym), ich analizę i właściwe dopasowanie do kategorii zawartych w warunkach ubezpieczenia. W ten sposób znacznie ułatwia pracę specjalistów, a w przypadkach mniej skomplikowanych pozwala wręcz na całkowitą automatyzację procesu i szybkie załatwienie sprawy przez ubezpieczonego w sposób samoobsługowy, diametralnie poprawiając przy tym jego wygodę.

Następnie zainwestowaliśmy w firmę Neuromedical. Jej system VGuard to nieinwazyjne, przezskórne urządzenie służące do stymulacji nerwu błędnego w czasie snu, dostosowane do potrzeb pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami poznawczymi związanymi z demencją oraz występującymi w przebiegu choroby Alzheimera. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w warunkach domowych. VGuard jest pierwszym rozwiązaniem na rynku globalnym stosującym stymulację nerwu błędnego w celu osiągnięcia poprawy funkcji obszarów mózgu odpowiedzialnych za proces konsolidacji pamięci. Spółka rozpoczyna właśnie badania kliniczne opracowanego systemu.

Naszą kolejną tegoroczną inwestycją jest RevDeBug. To platforma oferującą firmom IT znaczne skrócenie procesu lokalizowania i naprawiania błędów oprogramowania w środowiskach testowych i produkcyjnych. Opatentowane rozwiązanie RevDeBug działa podobnie do „czarnej skrzynki” w samolocie, rejestrując wykonanie kodu programu przed wystąpieniem błędu. Odtworzenie takiego nagrania umożliwia pełną analizę sytuacji powodujących awarię. Oferuje to producentom oprogramowania gigantyczne oszczędności czasu. Liczymy, że niebawem rozwiązanie RevDeBug będzie stanowiło globalny standard branżowy.

Sky Engine to bardzo ciekawy system do szybkiego i efektywnego treningu sztucznych inteligencji łączący moduł szkolenia AI z modułem generowania obrazów treningowych na podstawie modeli 3D. Dzięki takiemu podejściu czas oraz koszty szkolenia AI mogą być zminimalizowane przy jednoczesnym zapewnieniu wyższej dokładności wnioskowania.

Oparty na rozwiązaniach AI system stworzony przez Saventic Health wspiera lekarzy w procesie diagnostyki chorób rzadkich. Aktualnie Saventic Health skupia się na tworzeniu oraz wdrażaniu algorytmów do wspierania diagnostyki chorób rzadkich w trzech obszarach: nowotwory krwi i rzadkie choroby hematologiczne, choroby metaboliczne, pierwotne niedobory odporności. Celem firmy jest opracowanie możliwie szerokiego pakietu algorytmów dla chorób rzadkich, uwzględniając także choroby skóry i tkanki miękkiej, choroby neurologiczne i wiele innych.

Ostatnią inwestycją mijającego roku była spółka Drukuje.to. Spółka zajmuje się integracją usług identyfikacji wizualnej. Opracowana przez nią platforma oferuje klientom szereg przydatnych funkcjonalności jak trójwymiarowy konfigurator produktów czy generator mockupów. W wygodny sposób łączy również klientów z dostawcami oferującymi szerokie spektrum produktów i usług z branży identyfikacji wizualnej – od opracowania strategii i przeprowadzenia badań rynkowych, projektowania graficznego, druk w szerokim zakresie technologii, usługi introligatorskie, po transport i logistykę.

Koncepcja naszego działania opiera się na komercjalizacji wiedzy transferowanej ze świata nauki. W zeszłym roku pozyskaliśmy kolejne projekty o korzeniach badawczych. W zespołach naszych spółek portfelowych działa kilkudziesięciu pracowników naukowych z różnym doświadczeniem, od doktorów po profesorów. Ich kariery naukowe związane są z wiodącymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi: Harvard Medical School, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Łódzkim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym czy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Trwająca burza

Trudno podsumowywać rok 2020 unikając tematu trwającej właśnie pandemii. Nasze spółki nie tylko radzą sobie w tej trudnej sytuacji, ale też swoimi produktami wspomagają innych. Obecna sytuacja sprawiła, że system teleopieki rozwijany przez SiDLY ukazał szereg swoich kolejnych zalet. Zastosowanie opasek telemedycznych pozwala na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa poprzez nadzór telemedyczny nad osobami objętymi kwarantanną, usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa pracy personelu medycznego na oddziałach zakaźnych oraz w izolatkach oraz monitorowanie stanu zdrowia seniorów – czyli osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Epidemia postawiła również nowe wyzwania przed branżą  e-grocery. Obecnie muszą one radzić sobie z niespotykanie wysokimi wolumenami zamówień. Open Routing jest twórcą i operatorem opartej na sztucznej inteligencji platformy do zarządzania dostawami w handlu e-grocery zwiększającej efektywność dostaw w okresach maksymalnego obciążenia, i jednocześnie optymalizującej je pod względem zyskowności. System pomyślnie zdaje egzamin, optymalizując dziesiątki tysięcy zamówień.

Algorytmy diagnostyczne oparte o AI autorstwa Cardiomatics wspomagają przeciążony personel medyczny, a sama spółka bardzo dynamicznie zwiększa liczbę klientów. Poza tym technologia Cardiomatics (w postaci AI używanej w nowych urządzeniach holterowskich C3+ firmy Cortrium) znajduje zastosowanie w badaniu klinicznym ACOVID (Arrhythmias in Patients With COVID-19) realizowanym właśnie w Herlev and Gentofte Hospital w Danii, w ramach którego badacze starają się ustalić w jakim stopniu ciągłe monitorowanie elektrokardiograficzne pacjentów z COVID-19 pozwala na wczesne wykrywanie komplikacji kardiologicznych w przebiegu choroby.

Co przed nami?

Portem docelowym we współpracy funduszu ze startupem jest oczywiście wyjście kapitałowe. Do tej pory dokonaliśmy trzech wyjść inwestycyjnych. Z istotnym zyskiem sprzedaliśmy szwajcarskiej spółce Exfluency GmbH udziały w firmie Misje 3000, a także korzystnie zbyliśmy udziały w spółkach  Exon oraz Altlight. O kolejnych wyjściach kapitałowych będziemy mieli przyjemność poinformować w najbliższym czasie. Nasze plany na rok 2021 zakładają, że dokonamy jeszcze kilku inwestycji, oraz będziemy się koncentrować na budowaniu wartości portfela.

Autor: Marcin Bielówka, partner zarządzający INNOventure