46% średnich i 51% dużych firm wdrożyła lub jest w trakcie wdrażania transformacji cyfrowej

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

46% średnich i 51% dużych firm wdrożyła lub jest w trakcie wdrażania transformacji cyfrowej

Udostępnij:

Raport „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego” pokazuje, że średnie i duże firmy w Polsce coraz mocniej stawiają na digitalizację. Z kolei raport „Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywistości” wskazuje, że od tego trendu bynajmniej nie odstają małe firmy z sektora przemysłowego.

Stan transformacji 2021

W badaniu „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, przeprowadzonym przez Computerworld na zlecenie Intel i Polcom udział wzięły średnie i duże firmy. 43% z nich zatrudniało 51-500 pracowników, a 31% powyżej 2 tysięcy pracowników. Wyniki badania prezentują więc podejście firm, które posiadają największe w naszym kraju zasoby finansowe, kapitał ludzki i operacyjne do wdrażania innowacyjnych rozwiązań na dużą skalę.

Tak swój poziom zaawansowania transformacji cyfrowej określiły w raporcie odpowiednio średnie i duże przedsiębiorstwa działające w Polsce:

źródło: Raport, Computerworld na zlecenie Intel i Polcom

Sumując dane z powyższej grafiki zobaczymy, że 46% średnich i 51% dużych albo właśnie wdraża, albo jest już zaawansowana we wprowadzaniu transformacji cyfrowej – nie widać tu wyraźnego rozdźwięku. Z powyższych danych nasuwa się jeszcze jeden wniosek – największe firmy rozpoczęły proces wprowadzania zmian dużo wcześniej (36% dużych firm zaawansowana we wdrażaniu w stosunku do jedynie 9% wśród tych średniej wielkości), ale jednocześnie duży procent średnich firm właśnie wdrażających rozwiązania cyfrowe wskazuje, że średnie firmy w naszym kraju doganiają gigantów.

Po co cyfryzować?

Dlaczego firmy decydują się na poniesienie kosztów cyfryzacji? Na przykład aby łatwiej dostosowywać się do nagłych zmian. Tak o pozytywnych skutkach transformacji cyfrowej, dostrzeganych przez same firmy, mówił Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom w raporcie podsumowującym badanie „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego” – Jak podkreślają nasi klienci, dzięki wykorzystywaniu technologii sprzyjających cyfrowej transformacji, takich jak cloud computing, podejmowane przez nich decyzje nie były wymuszone sytuacją – np. nagłym przeniesieniem zespołów na pracę zdalną – wynikały więc z realnego planu popartego celami biznesowymi.

Mniejsze przedsiębiorstwa (przemysłowe) nie zostają w tyle

Badanie „Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywistości” przygotowane przez Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM we współpracy ze spółką Międzynarodowe Targi Poznańskie pokazuje, że nie tylko duże i średnie, ale również małe przedsiębiorstwa (tu trzeba jedna zaznaczyć, że w badaniu udział wzięła specyficzna ich grupa – firmy zajmujące się wytwórstwem metali, metalowych wyrobów gotowych, urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych) wdrażają cyfryzację w swoich firmach. Z raportu wynika, że aż jedna trzecia małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych już wprowadziła lub jest w trakcie wprowadzania rozwiązań takich jak:

  • system do zarządzania jakością,
  • system do utrzymania ruchu,
  • oprogramowanie zarządzającego cyklem życia produktu,
  • system wspierający obsługę klientów i zbierający dane z maszyn.

Wyniki badania pokazują również, że najwięcej firm jest zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań typu ERP.

Kolejny ważny wniosek co do trendów w cyfryzacji mniejszych firm w naszym kraju dostarcza badanie przeprowadzone przez PEKAO Leasing: 42% małych i średnich firm przyspieszyło cyfryzację w związku z pandemią.