BLIK zaklasyfikowany przez NBP do grupy „istotnych systemów płatności detalicznych”

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

blik

Udostępnij:

BLIK sukcesywnie umacnia swoją pozycję na rynku płatności detalicznych w Polsce. W 2022 roku jego udział w ogólnej liczbie zleceń płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych osiągnął poziom 29 proc. Tym samym został on zaklasyfikowany przez Narodowy Bank Polski do kategorii „istotnych systemów płatności detalicznych”.

Płatności mobilne BLIK z każdym kwartałem stają się coraz bardziej popularne. Na koniec 2022 r. z rozwiązania korzystało blisko 13 mln użytkowników, którzy zrealizowali ponad 1,2 mld operacji, o wartości 163,9 mld zł. BLIK najchętniej wykorzystywany jest w e-commerce – w ubiegłym roku zapłacono nim w tym kanale aż 714,2 mln razy. W ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku silnie rosła także liczba przelewów na telefon BLIK i płatności w POS – w 2022 r. zanotowano w tych kanałach wzrost odpowiednio o 110 i 162 proc. rok do roku.

Istotny system płatności detalicznych

Za sprawą bardzo dynamicznego rozwoju, który ma odzwierciedlenie w stałym wzroście liczby oraz wartości transakcji, BLIK zdecydowanie zwiększył swój udział w rynku płatności detalicznych w Polsce. Na koniec 2022 r. wynosił on już 29 proc., czyli o 7 p.p. więcej niż rok wcześniej. W rezultacie – według przyjętej przez Narodowy Bank Polski klasyfikacji – został on włączony do grupy „istotnych systemów płatności detalicznych”.

Polityka NBP stanowi, że do tej kategorii zaliczane są te systemy, których udział w liczbie wszystkich zleceń płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych w danej walucie, wynosi co najmniej 25 proc. W praktyce oznacza to m.in., że analiza przekazywanych przez Polski Standard Płatności raportów do NBP, będzie prowadzona z uwzględnieniem większego znaczenia systemu BLIK dla całej infrastruktury płatniczej w Polsce, a co za tym idzie także dla stabilności polskiego systemu finansowego.