Brand24 jest blisko powrotu do wzrostu liczby klientów

Dodane:

Kasia Krogulec Kasia Krogulec

przychody Brand24

Udostępnij:

Brand24 odnotował spadek liczby użytkowników o 306 w IV kwartale ubiegłego roku. Wtedy liczba korzystających z usługi wynosiła 3 325. Spadek liczby klientów z miesiąca na miesiąc malał. Natomiast w styczniu tego roku nastąpiła poprawa i spadek wyniósł 113, a w marcu 49.

W komunikacie giełdowym Brand24 zwrócił także uwagę na sezonowe odejście części klientów pozyskanych w związku z promocją cenową tzw. Black Friday oraz na to, że ograniczył wydatki marketingowe.

–  Pomimo słabego stycznia, w marcu 2020 byliśmy blisko powrotu do wzrostów. Styczeń to echo ubiegłorocznych przeszkód, m.in. podwyższona liczba odejść w segmencie rocznych kontraktów. Warto podkreślić, że współczynnik odejść jest w naszym typie biznesu zawsze podwyższony w styczniu – powiedział prezes Brand24 Michał Sadowski w wywiadzie dla Wirtualne Media.

Widać poprawę

Powrót na Instagram i Facebooka wróży optymistyczną przyszłość dla spółki. Od końca marca Brand24 odnotowuje wyższą liczbę powrotów klientów. Pod koniec kwartału spółka zbliżyła się do najwyższych poziomów liczby rejestracji kont demo w historii firmy.

– Najgorsze za nami. Pomimo odczuwalnych efektów ubiegłorocznych przeszkód widzimy, że pod koniec I kwartału 2020 r. jesteśmy już blisko powrotu do wzrostów – podkreślił Sadowski.

Według Brand24 w II kwartale tego roku największy wpływ na liczbę jego klientów będzie mieć powrotu monitoringu Facebooka i Instagrama, atrakcyjność wdrażanych nowości produktowych oraz wpływ epidemii koronowirusa.

Brand24 ze wsparciem finansowym

Na początku tego miesiąca spółka poinformowała, że Fundusz Larq Growth Fund I FIZ, główny akcjonariusz Brand24, zaoferował firmie 600 tys. zł pożyczki, aby mogła utrzymać płynność finansową w czasie epidemii. W ofercie prywatnej Brand24 wyemituje 130 tys. akcji. Podwyższy tym samym kapitał firmy o 6,4%.

Brand24 zawarł ze swoimi akcjonariuszami (m.in. Larq Growth Fund I FIZ, Rockbridge TFI i Venture) porozumienie, które oprócz pożyczki zakłada emisję 130 tys. akcji o wartości nominalnej 10 groszy za sztukę. Ten zabieg podwyższy kapitał zakładowy firmy z 202,2 do 215,2 tys. zł.

Porozumienie przestanie obowiązywać po zarejestrowaniu akcji nowej emisji. Larq, do którego należy 33,19 % kapitału Brand24, sprzeda część jego akcji. Po 12,36% akcji należy do prezesa spółki Michała Sadowskiego i członka jej zarządu Piotra Wierzejewskiego, a 10,55% do firmy Venture.