Carlson ASI Evig Alfa zainwestował w trzy nowe startupy

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Dawid_Wesołowski

Udostępnij:

Carlson ASI Evig Alfa, fundusz venture capital z Grupy Carlson, podpisał umowy inwestycyjne z trzema nowym startupami. Do grona spółek portfelowych dołączyły: Equinity Vision (pettech), PUMaA System (medtech) oraz Tasklytics(SaaS). Do końca tego roku Carlson ASI Evig Alfa planuje zainwestować jeszcze w kilka projektów i tym samym zamknąć proces inwestycyjny oraz budowę swojego portfela.

– Konsekwentnie realizujemy nasze tegoroczne plany inwestycyjne związane z budową naszego docelowego portfela inwestycyjnego. Do naszej rodziny dołączyły kolejne innowacyjne projekty technologicznie powiązane z AI: Equinity Vision (system do całodobowej i autonomicznej opieki nad końmi), Tasklytics (system wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych w organizacjach) oraz Projekt PUMaA (system do rozpoznawania zmian skórnych w postaci odleżyn) – mówi Dawid Wesołowski, partner zarządzający Carlson ASI Evig Alfa.

Equinity Vision

Pierwszym projektem, który otrzymał wsparcie ze strony funduszu jest Equinity Vision, którego celem jest opracowanie systemu do całodobowej i autonomicznej opieki na końmi znajdującymi się w boksach poprzez opracowanie algorytmów detekcji i predykcji zdarzeń niepożądanych (m.in. kolki, urazy mechaniczne, itp.). Algorytmy uczenia maszynowego (computer vision)w oparciu o kamery monitoringu przemysłowego (CCTV) analizować będą zachowanie poszczególnych zwierząt, np. o której koń wstał, ile spał, częstotliwość oddechu, jaki jest poziom ruchliwości. Pozyskane informacje pozwalać będą na dalszą analizę, a w efekcie alarmować o wystąpieniu niepożądanych zachowań. Problem opieki nad koniowatymi jest szczególnie istotny w stanicach i klinikach, które opiekują się zwierzętami wartymi od kilku do nawet kilkuset tysięcy euro.

PUMaA System

Przedmiotem projektu PUMaA System (ang. Pressure Ulcer Monitoring and Analysis System) jest zastosowanie sztucznej inteligencji w postaci komputerowego systemu wizyjnego, w rozpoznawaniu zmian skórnych ukierunkowanych na rany przewlekłe – odleżyny. Jest to problem, zarówno dla pacjentów długoleżących, unieruchomionych czy zmuszonych do pozostania w łóżku, jak również w opiece zdrowotnej i domowej. Algorytmy zaimplementowane zostaną w aplikacji mobilnej, co pozwoli znaczne ułatwienie procesu oceny zmian skórnych.

– Leczenie pacjentów z odleżynami to proces żmudny, dlatego ważna jest profilaktyka i zapobieganie ich powstawaniu. Według różnych statystyk na pojawienie się odleżyn narażonych jest 3–17% hospitalizowanych pacjentów oraz 17–28% osób objętych opieką domową. W przypadku tych pierwszych najczęściej odleżyny pojawiają się w pierwszych dwóch tygodniach hospitalizacji chorego, w tym w ponad 30–40% przypadków rozwijają się w pierwszym tygodniu, a u około 70% – w drugim tygodniu unieruchomienia pacjenta. Najwyższy odsetek występowania odleżyn odnotowuje się w oddziałach geriatrycznych, neurologicznych, opiekuńczo-leczniczych i intensywnej terapii, a także na oddziałach onkologicznych u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową oraz na oddziałach opieki paliatywnej – dodaje Dawid Wesołowski.

Grupę odbiorców systemu PUMaA stanowić będą osoby narażone na występowanie odleżyn lub z już istniejącymi odleżynami oraz zarówno osoby wykwalifikowane medycznie jaki i bez kwalifikacji medycznych, które opiekują się tymi osobami. System pozwoli osobie bez przygotowania medycznego na wskazanie obszaru występowania oraz ocenę stanu odleżyny, natomiast pracownikom medycznym pomoże w wyborze środków opatrunkowych, które na podstawie wcześniejszych danych najlepiej sprawdzają się w danym przypadku.

Tasklytics

Ostatnim startupem, który otrzymał wsparcie od Carlson ASI Evig Alfa jest Tasklytics. Celem pomysłodawców jest opracowanie modułu wspomagania decyzji projektowych opartego na wiedzy. Będzie on wspierał użytkowników  w codziennej pracy poprzez analizę procesów biznesowych, wyznaczanie priorytetowych zadań dla poszczególnych pracowników i identyfikację tzw. influencerów zakłóceń. Rezultat projektu sprowadza się do implementacji praktyki gospodarczej rozwiązań systemowych klasy Enterprise Information Management (EIM). Systemy EIM są obecnie jednym z głównych narzędzi analitycznych i planistycznych wykorzystywanych w codziennej pracy przedsiębiorstw i w bieżącym zarządzaniu firmą. Grupą docelową projektu są przedsiębiorstwa MSP, natomiast główna przewaga konkurencyjna proponowanego rozwiązania wynika z faktu, że dzięki korelacji procesów i wstępnych modeli procesów będzie można określić zadania, jakie danego dnia ma dany pracownik i jakie wyjdą z tego powiązania, a także w jakich procesach weźmie udział.

Do końca 2022 roku Carlson ASI Evig Alfa planuje zainwestować łącznie w 41 podmiotów. W kolejnych latach skupi się nad budową wartości portfela oraz nad exitami z danych podmiotów. W planach jest także stworzenie funduszu, który jako jedno z głównych kryteriów inwestycyjnych będzie miał inwestowanie w projekty wywierające wpływ społeczny.