Carrefour przyspiesza z cyfryzacją. Współpraca sieci z Google zrewolucjonizuje polski rynek detaliczny

carrefour przyspiesza z cyfryzacja wspolpraca sieci z google zrewolucjonizuje polski rynek detaliczny
Udostępnij:
Wdrożenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań omnikanałowych, zwiększenie sprzedaży i oddziaływania marki w Internecie oraz rozwój technologii mobilnych – to najważniejsze strategiczne cele współpracy pomiędzy Carrefour i Google na polskim rynku.

W nawiązaniu do globalnego partnerstwa strategicznego, Carrefour i Google, zapowiedziały bliską współpracę w Polsce. Jej głównym celem jest wzmocnienie pozycji Carrefour w cyfrowych kanałach sprzedaży oraz zbudowanie lepszych doświadczeń zakupowych dla polskich konsumentów.

– Jednym z priorytetów strategii Carrefour w Polsce jest zaoferowanie klientom najbardziej komfortowych i przyjemnych zakupy na rynku. Dlatego chcemy stworzyć dla nich wzorowe środowisko omnikanałowe, a także dążymy do bycia liderem w zakresie innowacji oraz sprzedaży żywności przez Internet. W dniu dzisiejszym, zrobiliśmy kolejny krok w tym kierunku, przenosząc globalne porozumienie Carrefour i Google, na poziom lokalny. Łączymy siły i nasze know-how, zarówno w obszarze digitalu, jak również handlu detalicznego, aby zrewolucjonizować polski rynek w 3 wymiarach: handlu internetowego, mobilnego oraz, aby wzmocnić pozycję naszej marki w Internecie. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści nie tylko polskim klientom, ale także całemu rynkowi detalicznemu w Polsce – powiedział Christophe Rabatel, Prezes Carrefour Polska.

Współpraca między Carrefour i Google na polskim rynku będzie koncentrowała się na trzech filarach, ustanowionych na podstawie celów biznesowych Carrefour:

  • zwiększeniu zakupów i portfela mobilnych klientów Carrefour;
  • wsparciu sieci w staniu się ulubionym i preferowanym e-detalistą w Polsce, m.in. poprzez zautomatyzowaną komunikacji czy nowe rozwiązania technologiczne;
  • digitalizacji i zwiększenia oddziaływania marki Carrefour w Internecie.

W ramach partnerstwa, Google udostępni sieci swój know-how oraz unikalne narzędzia
w zakresie cyfryzacji, nowych technologii i sztucznej inteligencji, a Carrefour podzieli się swoim doświadczenie w zakresie produktów, zarządzania sklepami tradycyjnymi
i internetowymi oraz danymi pochodzącymi z kanałów online i mobilnych.

Google będzie również wspierać Carrefour w zakresie szkoleń i warsztatów dla pracowników sieci, rozwijając ich kluczowe kompetencje digitalowe oraz pomagając w szybszym zaadaptowaniu się do zmian w ramach transformacji cyfrowej sieci.

Globalne partnerstwo między Grupą Carrefour i Google zostało nawiązane w czerwcu ubiegłego roku. W jego ramach firmy zobowiązały się współpracować w 3 obszarach:

  • obecności Carrefour na nowej stronie internetowej Google oraz w ramach Asystenta Google we Francji;
  • stworzenia laboratorium innowacji Carrefour i Google;
  • przyspieszenia digitalizacji całej Grupy Carrefour.