Ciszewski, Owerko, Misiak, Gołębiewski i Chmura tworzą fundusz Smartlink Partners. Zainwestują w najbardziej perspektywiczne przedsiębiorstwa

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ciszewski, Owerko, Misiak, Gołębiewski i Chmura tworzą fundusz Smartlink Partners. Zainwestują w najbardziej perspektywiczne przedsiębiorstwa

Udostępnij:

Znani polscy przedsiębiorcy: January Ciszewski, Marian Owerko, Tomasz Misiak, Tomasz Gołębiewski i Ryszard Chmura, łączą siły uruchamiając wspólny projekt pod nazwą Smartlink Partners. Zakłada on utworzenie dwóch funduszy – Smartlink Venture i Smartlink Evolution. Fundusze te inwestować będą w przedsięwzięcia odpowiadające na współczesne wyzwania stojące przed gospodarką i społeczeństwem. Fundusze wspierane będą przez Rafał Brzoskę, firmę inwestycyjną JR HOLDING ASI S.A. oraz największą w Polsce organizację biznesową, skupiającą właścicieli i głównych udziałowców największych firm w Polsce – Corporate Connections.

Tworzone fundusze stanowią  połączenie kompetencji niezwykle doświadczonych przedsiębiorców, którzy jednocześnie są wytrawnymi inwestorami, oraz zarządzających z wieloletnim stażem potwierdzonym licznymi sukcesami. Taka kombinacja pozwala nie tylko precyzyjnie dobierać do portfela spółki o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu, ale również efektywnie wspierać je w osiągnięciu rynkowego i finansowego sukcesu.

– Postanowiliśmy połączyć siły, aby stworzyć unikalne na polskim rynku fundusze, inwestujące w przedsięwzięcia o największym potencjale wzrostu w najbardziej przyszłościowych branżach. Połączenie kompetencji wieloletnich przedsiębiorców z doświadczonymi zarządzającymi i szeroką siecią kontaktów daje nam większe możliwości wspomagania inwestycji z portfela funduszu. Tej przewagi nie mają zarządzający niebędący przedsiębiorcami – powiedział January Ciszewski, Prezes i główny akcjonariusz JR HOLDING.

Dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej fundusze będą angażować się zarówno w obiecujące spółki na wczesnym etapie rozwoju z możliwością dalszego ich wspierania w kolejnych etapach, a także w spółki bardziej dojrzałe, poszukujące środków na skalowanie biznesu. Założyciele Smartlink Partners dostrzegają dynamicznie zmieniające się otoczenie i skalę problemów, z którymi musimy się obecnie mierzyć, jednak  identyfikują je jako okazje inwestycyjne. Strategia Smartlink Partners zakłada inwestowanie w spółki wspierające transformację technologiczną w przyszłościowych obszarach, zarówno tradycyjnych jak ochrona zdrowia, logistyka, efektywność energetyczna, a także bardziej nowoczesnych jak cyberbezpieczeństwo, automatyzacja procesów, wirtualizacja usług i idące za nimi zmieniające się zwyczaje konsumenckie.

– Świat zmienia się na naszych oczach, w ostatnich trzech latach stajemy przed największymi wyzwaniami od dziesięcioleci, wymuszają one niezwykłe przyspieszenie transformacji cyfrowej i wdrażania najnowszych technologii. Przy okazji rewolucyjnych przemian zwykle następuje „transfer wartości ” od tych, którzy ich nie dostrzegają do tych, którzy je kreują. Dlatego postanowiliśmy połączyć siły i inwestować w przedsięwzięcia, które na te potrzeby najlepiej odpowiadają, chcemy mieć dzięki temu wpływ na rozwój tych trendów – zaznaczył Marian Owerko, jeden z inwestorów strategicznych.

– Wydarzenia ostatnich paru lat, szczególnie pandemia COVID, pokazały dobitnie konieczność zastosowania nowoczesnych technologii w każdej niemal dziedzinie życia i przyspieszyły adaptację najnowszych technologii w wielu tradycyjnych biznesach, nawet w tych, w których do niedawna wydawało się to odległą przyszłością. Dzisiaj każdy przedsiębiorca jest świadomy, że nie ma biznesu bez technologii i wygrają Ci, którzy szybko i efektywnie będą z niej korzystać – dodał Tomasz Gołębiewski.

Dzięki połączeniu kompetencji założycieli, zarządzających oraz największej sieci biznesowej w Polsce – Corporate Connections fundusze zaoferują firmom, w które zainwestują wartość dodaną w postaci know-how i wiedzy eksperckiej. Posiadany dostęp do sieci inwestorów polskich i międzynarodowych ułatwi też spółkom portfelowym pozyskiwanie finansowania w kolejnych rundach inwestycyjnych.

– Idea wspólnego przedsięwzięcia powstała jako odpowiedź na zgłaszane w ramach organizacji projekty inwestycyjne. Postawiliśmy sobie za cel zbudowanie unikalnego na rynku funduszu, w którym decyzje inwestycyjne są podejmowane przez praktyków rynku i doświadczonych zarządzających. Takie rozwiązanie daje również możliwość inwestowania w ciekawe projekty większej liczbie osób, w szybszym czasie. Jesteśmy zdania, że to połączenie zaowocuje powstaniem i rozwojem nowych, innowacyjnych biznesów na rynku  – powiedział Ryszard Chmura, prezes Corporate Connections.

Zespół zarządzających funduszami oraz inwestorzy strategiczni posiadają wieloletnie doświadczenie w inwestowaniu. W skład zespołu zarządzającego Smartlink Venture wchodzą Marcin Molo oraz Leszek Skowron. Posiadają oni ponad 10 lat doświadczenia w inwestycjach venture na wczesnych etapach rozwoju spółek technologicznych oraz trackrecord projektów rozwijanych od etapu koncepcji, do spółek wycenianych na setki milionów złotych. Funduszem SmartlinkEvolution zarządzał będzie Tomasz Danis, absolwent MBA na Harvard Business School posiadający ponad 10-letnie doświadczenie w inwestycjach typu Venture Capital w całej Europie oraz 10 lat w doradztwie strategicznym dla największych spółek na całym świecie. Zainwestował ponad 150 mln euro w kilkadziesiąt projektów i uzyskał ponad 250 mln euro z kilkunastu przeprowadzonych wyjść z inwestycji.

Plan rozwoju funduszy zakłada pozyskanie inwestorów i zainwestowanie na poziomie minimum 100 mln EUR w najbliższym czasie. Inwestycja przeznaczona jest dla inwestorów profesjonalnych, szukających ekspozycji na szybko rosnący sektor nowych technologii w regionie CEE, którzy zapraszani będą do projektu przez jego założycieli.