Co czwarty kobiecy biznes chce wyjść za granicę. Ułatwieniem mają być niskie daniny

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Co czwarty kobiecy biznes chce wyjść za granicę. Ułatwieniem mają być niskie daniny

Udostępnij:

Najnowsze badanie Sukcesu Pisanego Szminką na temat przedsiębiorczości kobiet wskazuje, że największym wsparciem dla nowych przedsiębiorców zdaniem respondentek byłyby niższe składki ZUS (30 proc.), mniejsze podatki (15 proc.) oraz dofinansowanie na start (13 proc.).

Jedną na trzy ankietowane przed założeniem własnego biznesu powstrzymuje obawa przed utratą stabilizacji, którą gwarantuje praca na etacie. Z tych, które już mają lub chcą założyć firmę, aż ¼ pragnie rozwijać ją międzynarodowo. Raport „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” towarzyszy XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Z najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023” wynika, że wśród respondentek posiadających firmę i tych, które chciałyby ją prowadzić, 28 proc. chciałoby w przyszłości rozwijać swój biznes lokalnie, a 39 proc. – ogólnokrajowo. Blisko co czwarta badana deklaruje, że pragnie rozwijać firmę międzynarodowo.

Czego Polki oczekują w kontekście wsparcia początkujących przedsiębiorców? Blisko co trzecia ankietowana uważa, że niższe składki ZUS przez pierwsze kilka lat prowadzenia firmy byłyby największym wsparciem bezpośrednio po założeniu własnej działalności. Jednocześnie 15 proc. respondentek wskazuje na mniejsze podatki, 13 proc. uważa, że najlepszym wsparciem na początku prowadzenia biznesu byłoby dofinansowanie na start, a zdaniem 11 proc. – wydłużenie okresu zwolnienia ze składek ZUS. Co dziesiąta badana wskazuje większą kwotę możliwą do zarobienia w ramach działalności nierejestrowanej, a 8 proc. – możliwość bezpłatnych konsultacji ze specjalistą.

W odpowiedziach ankietowanych na temat tego, co z ich perspektywy byłoby największym wsparciem na początku prowadzenia własnej firmy, pojawia się kwestia wysokości składek ZUS. Jest to temat obecnie mocno aktualny z racji złożonego przed paroma dniami w Sejmie projektu zmiany dotychczasowych przepisów i wprowadzenia dobrowolnych opłat ZUS dla przedsiębiorców. Temat ten budzi emocje i niemałe kontrowersje, także wśród ekspertów, jednak z pewnością zagadnienie wysokości tych składek jest bardzo istotne dla przedsiębiorców oraz przedsiębiorczyń i ważne jest, aby podejmować publiczną debatę na ten temat – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

Najczęstszą przeszkodą do założenia firmy jest obawa o utratę stabilności

Co trzecią ankietowaną przed założeniem własnej firmy powstrzymuje obawa przed utratą stabilizacji, którą gwarantuje praca na etacie. Na brak środków, które mogłyby zainwestować w nowy biznes, wskazuje 18 proc. respondentek, a 14 proc. na brak pewności siebie. Co dziesiątą badaną powstrzymuje brak znajomości przepisów oraz obawa przed biurokracją, a 7 proc. ankietowanych – lęk przed porażką.

W 15-letniej już historii konkursu Bizneswoman Roku nagrodzono wiele przedsiębiorczyń, które wykazały się ogromną odwagą i determinacją w spełnianiu swoich marzeń o prowadzeniu własnej firmy, nawet jeśli wiązało się to z podjęciem pewnego ryzyka. Wyniki badania wskazują, że nadal spory odsetek kobiet przed założeniem własnej działalności powstrzymuje strach przed porażką czy utratą stabilizacji. Dlatego tym bardziej ważne jest wyróżnianie i promowanie przykładów, które mogą być inspiracją dla innych – mówi Magdalena Chudzikiewicz, członkini zarządu, Chief Commercial Officer (CCO) w firmie home.pl, partnera kategorii Startup Roku.

Do prowadzenia firmy najbardziej motywuje pragnienie elastyczności w pracy

Badane, które chciałyby prowadzić własną firmę, zostały zapytane o to, co je do tego motywuje. Aż 29 proc. respondentek wskazuje na elastyczność oraz możliwość samodzielnego decydowania o tym ile, kiedy i gdzie się pracuje, 18 proc. – pragnienie niezależności, a 17 proc. zależy na tym, aby zawodowo zajmować się czymś, co je naprawdę interesuje. Blisko co siódmą ankietowaną motywuje możliwość osiągnięcia większych zarobków, a 13 proc. badanych – chęć rozwoju osobistego i zawodowego.

Co czwarta respondentka chciałaby prowadzić firmę usługową

Najczęściej wskazywaną branżą, w której ankietowane chciałyby prowadzić swoją działalność, są usługi (28 proc.), na drugim miejscu znalazł się sektor edukacji (18 proc.). Co dziesiąta badana deklaruje, że chciałaby prowadzić swój biznes w branży handlowej, a 9 proc. respondentek – w gastronomii i turystyce. Dodatkowo aż 44 proc. badanych przedsiębiorczyń deklaruje, że chciałoby rozszerzyć działalność o nową branżę.

Szczegóły badań

W badaniu przeprowadzonym metodą CAWI w okresie 15.09-07.11.2023 roku wzięło udział 520 pełnoletnich kobiet. 27 proc. z nich pochodzi z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, 27 proc. z miejscowości 50-500 tys. mieszkańców, a 47 proc. z miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców. 9 proc. respondentek ma 18-30 lat, 69 proc. 31-45 lat, 21 proc. jest w wieku 46-60 lat, a 1 proc. ma powyżej 60 lat. 1 proc. ankietowanych ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe, 8 proc. – średnie, a 90 proc. wykształcenie wyższe.

Zobacz także

59% ukraińskich startupów, relokujących się z Ukrainy wybiera Polskę – tak mówi raport Polish-Ukrainian Startup Bridge

540 tys. zł dla najlepszych rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym. PARP wręczyła nagrody laureatom konkursu