Czy przedsiębiorca, który w danym roku podatkowym zlikwiduje jednoosobową działalność gospodarczą i rozpocznie nową działalność, jako wspólnik spółki cywilnej może zachować prawo do opłacania małego ZUS plus?

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

Czy przedsiębiorca, który w danym roku podatkowym zlikwiduje jednoosobową działalność gospodarczą i rozpocznie nową działalność, jako wspólnik spółki cywilnej może zachować prawo do opłacania małego ZUS plus?

Udostępnij:

Zgodnie z art. 18c ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca ma prawo do opłacania małego ZUS plus, jeśli:

  • w poprzednim roku podatkowym nie rozliczał się na podstawie karty podatkowej, ani nie korzystał z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT,
  • nie spełnia warunków określonych w art. 18a ustawy systemowej, czyli nie opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni kalendarzowych,
  • nie prowadziła w poprzednim roku kalendarzowym innej pozarolniczej działalności gospodarczej wymienionej w art. 8 ust 6 pkt 2-5 ustawy systemowej, czyli m.in. jako wspólnik spółki z o.o., jawnej, komandytowej lub partnerskiej bądź jako artysta czy twórca,
  • nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, wykonując te same czynności, jak wtedy gdy pozostawały z nim w stosunku pracy przed dniem otwarcia firmy.

Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca spełnia wszystkie wyżej wymienione przesłanki, a jego roczny przychód z działalności gospodarczej prowadzonej nie mniej niż wspomniane 60 dni w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 120 000 zł, przedsiębiorca ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus. W sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i korzysta z małego ZUS plus, postanowi zakończyć tę działalność i rozpocząć ją na nowo jako wspólnik spółki cywilnej może zachować prawo opłacania składek ZUS w obniżonej wartości do końca danego roku podatkowego.

Biuro rachunkowe powinno być dla Ciebie wsparciem, które nie tylko przejmie ciężar spraw księgowych, ale także będzie Ci służyło radą zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Nasz zespół ma duże doświadczenie w prowadzeniu ksiąg podatkowych małych i dużych firm. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Nie wierzysz? Zadzwoń i sprawdź. Biuro Efekta jest do twojej dyspozycji.