Ecrit.pl – z nami prawo jest proste

Dodane: 24.11.2011

Lech Romański

Udostępnij:

Ecrit.pl to innowacyjny portal pomocy prawnej, oferujący usługi o zakresie niespotykanym powszechnie w innych serwisach tego typu. Ecrit.pl został stworzony z myślą o szerszym, łatwiejszym - i przede wszystkim tańszym - dostępie do usług prawnych w Polsce.

Ecrit.pl to innowacyjny portal pomocy prawnej, oferujący usługi o zakresie niespotykanym powszechnie w innych serwisach tego typu. Ecrit.pl został stworzony z myślą o szerszym, łatwiejszym – i przede wszystkim tańszym – dostępie do usług prawnych w Polsce.


Działanie portalu opiera się na jego dwóch podstawowych funkcjach. Pierwsza – i zarazem najważniejsza – to możliwość tworzenia własnych umów, pozwów i wniosków zarówno w sprawach gospodarczych, jak i cywilnych. Portal został wyposażony w tzw. kreator dokumentów, który krok po kroku prowadzi użytkownika poprzez poszczególne etapy tworzenia pisma.

Dla jeszcze większego ułatwienia w konstruowaniu własnych dokumentów, kreator został zaopatrzony w system przyjaznych wskazówek, które gwarantują prawidłowe pod względem prawnym, jak i merytorycznym, wprowadzanie treści. Użytkownik jest również informowany, które zapisy mogą zostać pominięte lub zmodyfikowane i jakie będą skutki prawne takiego działania. Ponadto portal zapewnia niezbędną wiedzę, jakie dokumenty należy załączyć, w jaki sposób opłacić sporządzone pismo, gdzie je złożyć oraz jakie dalsze czynności należy podjąć.

Drugą funkcją – i zarazem ogromną zaletą Ecrit.pl – jest Baza wiedzy. W dziale tym kryje się zbiór porad, komentarzy oraz publikacji na temat wybranych zagadnień z każdej dziedziny prawa. Baza wiedzy jest na bieżąco uzupełniana nowymi materiałami, a także weryfikowana z aktualnym stanem prawnym.

Portal Ecrit.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, radców prawnych i adwokatów. Dzięki temu może on poszczycić się wysokim poziomem merytorycznym opracowywanych zagadnień, a także daje gwarancję, że przygotowywane przez użytkownika umowy, pozwy i inne pisma będą zawsze zgodne z prawem, a w związku z tym – skuteczne.

źródło: informacja prasowa