EIT InnoEnergy wzmacnia potencjał sektora LNG dzięki inwestycji w Nesetten

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

EIT InnoEnergy wzmacnia potencjał sektora LNG dzięki inwestycji w Nesetten

Udostępnij:

Dzięki innowacyjnym technologiom, umożliwiającym budowę lekkich pojemników z tworzyw sztucznych, Nesetten ma szansę upowszechnić stosowanie bio-LNG i LNG także przez klientów indywidualnych i małe firmy. Zaangażowanie kapitałowe i wsparcie ze strony EIT InnoEnergy umożliwią firmie dalszy dynamiczny rozwój.

LNG (liquefied natural gas) jest niskoemisyjnym paliwem powstającym dzięki skraplaniu gazu ziemnego w temperaturze –163°C. O ile klasyczne LNG jest zaliczane do grupy paliw kopalnych, bio-LNG jest paliwem odnawialnym, uzyskiwanym poprzez oczyszczenie i skroplenie biogazu pochodzącego głównie z fermentacji odpadów organicznych. Z uwagi na konieczność dostępu do infrastruktury stacjonarnej oraz obecne ograniczenia w transporcie i przechowywaniu tego rodzaju paliw, bio-LNG i LNG są obecnie wykorzystywane w przemyśle głównie przez podmioty działające na dużą skalę.

Celem Nesetten jest zwiększenie dostępu do bio-LNG i LNG poprzez przełamanie obecnych barier infrastrukturalnych i tym samym umożliwienie stosowania tych zrównoważonych nośników energii także przez klientów indywidualnych i małe firmy. Produkowane przez firmę mobilne kriogeniczne zbiorniki umożliwiają bezpieczne przechowywanie i transport cieczy w temperaturze do –196°C. W produkcji zbiorników pominięte zostały stal i próżnia. Dotarcie z bio-LNG i LNG do klientów końcowych, którzy nie mają dostępu do infrastruktury stacjonarnej, ułatwi też mobilna stacja tankowania, umożliwiająca transport do 450 kg skroplonego gazu.

W InnoEnergy inwestujemy w innowacyjne spółki i rozwiązania na wczesnym etapie ich rozwoju. Wierzymy, że dostęp do kapitału, unikatowego know-how i ekosystemu ponad 1,2 tys. partnerów daje zespołom, z którymi współpracujemy, niemal nieograniczone możliwości rozwoju w sektorze zielonej energii i czystych technologii. W naszym portfolio witamy kolejną spółkę z Europy Środkowej, wspólnie z którą chcemy wzmacniać potencjał tak ważnego dla naszego regionu sektora bio-LNG i LNG – podkreśla Marcin Wasilewski, prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

Nesetten stworzył również skalowalną, samowystarczalną stację energetyczną umożliwiającą zaopatrywanie biur i małych zakładów produkcyjnych w energię cieplną i elektryczną. Testowany obecnie prototyp integruje ogniwo paliwowe z niezależnym układem zasilania.

– W Nesetten podjęliśmy współpracę z partnerami strategicznymi z Indii, Polski, USA i Nigerii. Na bazie trwającej certyfikacji rozwijamy innowacyjną linię produkcyjną, która zapewni nie tylko odpowiednią jakość produktów, ale też możliwość elastycznego odpowiadania na potrzeby rynku. Rozpoczęcie sprzedaży planujemy pod koniec 2024 roku. Wierzę, że w osiągnięciu zakładanych celów pomoże nam runda inwestycyjna, która będzie otwarta w trzecim kwartale 2024 roku – dodaje Paweł Warszycki, CEO Nesetten.

Zdjęcie główne: mat. prasowe EIT InnoEnergy