FREE NOW określa cel 43% udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich i podejmuje działania na rzecz równości

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

FREE NOW określa cel 43% udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich i podejmuje działania na rzecz równości

Udostępnij:

Z okazji pierwszego Miesiąca Różnorodności ogłoszonego przez Komisję Europejską w maju, FREE NOW, której jednymi z wartości są “Diversity & Inclusion” podpisuje Diversity Charter. Obok tego zobowiązania, firma postawiła sobie jasne cele: do końca 2021 roku zwiększy udział zatrudnienia kobiet-liderek z 33 do 38 procent, a w 2023 r. ma on wynieść 43 procent.

– Różnorodność jest wpisana w DNA naszej firmy. Jesteśmy pracodawcą zaangażowanym w zapewnianie równych szans, jeśli chodzi o zajmowane stanowiska, a także we wspieranie inicjatyw dotyczących szerzenia różnorodności i integracji społecznej w innych dziedzinach. Zobowiązujemy się do przestrzegania wartości podpisanej przez nas Karty Różnorodności i dajemy sygnał do dalszego rozszerzania naszego zaangażowania. We FREE NOW mamy jasną wizję: chcemy być firmą, w której najróżniejsze talenty mogą znaleźć miejsce i się rozwijać. Razem tworzymy platformę, która zapewnia mobilność dostępną dla każdego – mówi EckartDiepenhorst, Chief People and Communications Officer FREE NOW.

Podpisując Diversity Charter, FREE NOW jako firma, daje przykład tolerancji i równości dla wszystkich osób bez względu na płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, religię lub ideologię, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i tożsamość. FREE NOW zobowiązuje się między innymi do prowadzenia kultury organizacyjnej charakteryzującej się inkluzywnością, a także do zarządzania i raportowania procesów kadrowych zgodnie z Diversity Charter.

Inicjatywy regionalne na rzecz różnorodności i integracji

FREE NOW zamierza wzmocnić swoje zaangażowanie także na pozostałych polach dotyczących promowania różnorodności. Platforma niedawno dołączyła do inicjatywy UE Open EmployersPledge, aby wraz z innymi europejskimi firmami technologicznymi, promować zmianę narracji i podejścia politycznego do migracji pracowników w Europie. Ponadto FREE NOW stworzyło wewnętrznie dla swoich pracowników grupy wymiany poglądów i informacji na różne tematy: od tożsamości płciowej po zdrowie psychiczne. Uzupełnieniem tych działań są inicjatywy regionalne. Na przykład w Hiszpanii prowadzone są stypendia dla młodych ludzi z zawodów technologicznych. W Wielkiej Brytanii trwa kampania edukacyjna na temat zdrowia psychicznego wśród taksówkarzy. W Niemczech zostaną udostępnione pojazdy przystosowane do przejazdów dla osób na wózkach inwalidzkich. W Polsce planowana jest kampania na rzecz promowania równości i wspieranie lokalnych organizacji.

– Jako międzynarodowa firma dążymy do promowania różnorodności płciowej oraz tożsamościowej i chcemy wpływać na poziom tolerancji i akceptacji wszelkich mniejszości. Latem planujemy polską kampanię edukacyjną w tej materii. Diversity & Inclusion to ważne elementy wizji i misji naszej marki. Działamy tak, aby nasza aplikacja umożliwiała dotarcie na miejsce każdej osobie niezależnie od tego kim jest lub kim się poczuwa i do tego kierunku chcielibyśmy zachęcić innych – mówi Izabela Skonieczna, Head of Marketing w Polsce.