GPW i NCBR rozwijają narzędzia oparte o sztuczną inteligencję

Dodane: 01.10.2019

Informacja prasowa

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisały umowę na dofinansowanie z Funduszy Europejskich prac badawczo-rozwojowych związanych z budową systemu GPW Data, prace rozpoczną się w październiku tego roku. Natomiast rozpoczęcie świadczenia usług przewidywane jest w drugiej połowie 2021 roku.
Umowa na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych „Platforma GPW Data, jako innowacyjny system wykorzystujący techniki sztucznej inteligencji celem wspierania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym” została podpisana w obecności Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwigi Emilewicz, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Wojciecha Kamienieckiego, Prezesa GPW – Marka Dietla, Członka Zarządu GPW – Izabeli Olszewskiej oraz Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN d/s PCSS – Cezarego Mazurka. Zgodnie z umową, dofinansowanie NCBR wyniesie 4,2 mln zł, a koszt projektu szacuje się na 8,3 mln zł. Dodatkowo GPW oraz PCSS podpisały list intencyjny na współpracę technologiczną mającą na celu tworzenia usług bazujących na nowoczesnych technologiach wspierających emitentów i inwestorów giełdowych.

– Jesteśmy świadkami tego jak technologie oparte o sztuczną inteligencję  stają się jednym z  głównych nurtów napędzających światową gospodarkę. Na tym polu nie mamy czasu do stracenia, ponieważ sztuczna inteligencja wzbogaci te kraje, które będą potrafiły ją budować i efektywnie stosować. Tworzenie zasobu własnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję ma więc strategiczne znaczenie dla rozwoju naszego kraju. Dlatego potrzebujemy w Polsce firm budujących AI, a ich sukces uzależniony będzie po części od tego na ile tworzymy przyjazny im ekosystem rozwoju i na ile jesteśmy zdeterminowaniu stale go doskonalić. Nam tej determinacji nie brakuje. Z tą myślą powołaliśmy Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, aby wspierać rodzimych przedsiębiorców w transformacji swoich modeli biznesowych w otwarte na tworzenie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii – zaznaczyła Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem projektu GPW Data będzie budowa repozytorium, a następnie udostępnienie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

– Efektywna współpraca nauki z biznesem to koło zamachowe gospodarki. Dzięki ambitnym przedsięwzięciom podejmowanym przez polskie firmy oraz odpowiednio dystrybuowanym środkom publicznym na wsparcie prac B+R mamy szansę być w awangardzie rozwiązań technologicznych w poszczególnych dziedzinach. Dlatego w naszych konkursach wspieramy najlepsze projekty, których autorzy stawiają sobie odważne, ale zarazem realne wyzwania. Sztuczna inteligencja to jedna z najbardziej rozwojowych dziedzin, więc z tym większą satysfakcją współfinansujemy prace badawczo-rozwojowe w tym obszarze  – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor NCBR.

Oferowany przez GPW system będzie wykorzystywał nowoczesne rozwiązania w zakresie analizy i przetwarzanie danych z rynku kapitałowego i jego otoczenia, a proces decyzyjny będzie bazował na metodach sztucznej inteligencji.

– Projekt GPW Data pozwoli nam wyznaczyć nowe trendy w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych na naszym rynku. Dziennie nasza firma przetwarza dziesiątki gigabajtów danych – dzięki GPW Data będziemy mogli tworzyć nowe technologie również w oparciu o ten proces – dodał Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Projekt GPW Data jest drugim projektem, który będzie realizowany przez GPW i dofinansowany z Szybkiej Ścieżki NCBR, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W lipcu br. GPW ogłosiła podpisanie umowy z NCBR na budowę nowej Platformy Transakcyjnej GPW. W sumie GPW uzyskała w tym roku dofinansowanie z Centrum na realizację prac badawczo-rozwojowych na kwotę 34,5 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2019 roku zrealizuje łącznie aż osiem konkursów Szybkiej Ścieżki, których całkowity budżet wyniesie ponad 3 mld zł. Obecnie Centrum prowadzi nabory w czterech konkursach, m.in. w konkursie dla przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z udziałem jednostek naukowych z budżetem 1,1 mld zł.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem