GPW rusza z GlobalConnect. Będzie można inwestować w zagraniczne spółki w polskiej walucie

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

GlobalConnect GPW

Udostępnij:

Dziś, 4 listopada 2022 roku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie udostępnia platformę GlobalConnect, która umożliwia inwestowanie w akcje globalnych spółek w polskiej walucie.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rusza nowy rynekGlobalConnect, na którym będą notowane akcje wprowadzane do obrotu przez Wprowadzających Animatorów Rynku (WAR) bez zgody emitenta. Dzięki nowemu rynkowi inwestorzy będą mogli kupować i sprzedawać na GPW akcje największych i najbardziej znanych spółek zagranicznych.

Pierwszym WAR, który wprowadzi akcje spółek zagranicznych do obrotu na GlobalConnect, zostało Santander Biuro Maklerskie. Wniosek o dołączenie do rynku i jednocześnie poszerzenie swojej oferty detalicznej o GlobalConnect złożyły: ING Bank Śląski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Opera Dom Maklerski oraz Santander Biuro Maklerskie. Klienci tych biur i domów maklerskich jako pierwsi uzyskają dostęp do nowego rynku.

Akcje 5 spółek w obrocie

– Dążymy do tego, aby uczestnicy rynków GPW mieli dostęp do szerokiej gamy produktów, w które mogą zainwestować na prostych i czytelnych zasadach, dlatego stale szukamy nowych możliwości uatrakcyjnienia naszej oferty. Jedną z takich inicjatyw jest stworzenie nowego rynku GlobalConnect. Da on zainteresowanym domom i biurom maklerskim dodatkową możliwość poszerzenia swojej oferty i obniżenia kosztów dostępu do rynków zagranicznych. Inwestorzy zyskają możliwość dywersyfikacji geograficznej swojego portfela, realizując transakcje w krajowej walucie. Płynność obrotu wspomagana będzie przez profesjonalnego animatora rynku. Mamy nadzieję, że oferta spotka się z zainteresowaniem uczestników rynku,  w szczególności inwestorów indywidualnych – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

W początkowej fazie GlobalConnect do obrotu zostaną wprowadzone akcje pięciu spółek europejskich (Allianz, BMW, Mercedes Benz, Siemens i Volkswagen), a następnie planowane jest sukcesywne rozbudowywanie oferty. W późniejszym okresie planowane jest także wprowadzenie akcji amerykańskich. Wybór spółek wprowadzanych do obrotu na GlobalConnect będzie leżał w gestii WAR. WAR będzie także odpowiadać za zapewnienie płynności na wprowadzanych walorach. Tempo poszerzania oferty GlobalConnect będzie uzależnione od zainteresowania inwestorów i gotowości animatorów.

Przeczytaj również ? Kiedy startup może wejść na giełdę?

Zasady działania GlobalConnect

Nowy rynek będzie funkcjonował w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) GPW. Notowania na tym rynku będą odbywać się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Akcje zagranicznych spółek będą kwotowane w polskich złotych. Inwestorzy będą mogli składać zlecenia poprzez istniejący lub nowy rachunek w krajowych biurach maklerskich, które zdecydują się włączyć GlobalConnect do swojej oferty. Opłaty pobierane od członków giełdy, działających na tym rynku będą identyczne jak opłaty pobierane na Głównym Rynku GPW.

Akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku GlobalConnect będą oznaczone tymi samymi kodami ISIN (identyfikującymi papier wartościowy) co akcje dostępne na właściwym rynku macierzystym, a transakcje będą rozliczane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Posiadaczom akcji notowanych na GlobalConnect będą przysługiwały pożytki w postaci np. dywidend. Warto przy tym zaznaczyć, że warunki dotyczące tych pożytków będą zależały od dwóch czynników. Po pierwsze, od tego, w jaki sposób będą one obsługiwane przez zagraniczny depozyt, za pośrednictwem którego zagraniczne akcje trafiają na nasz rynek. Po drugie, od tego, jak do obsługi tych zdarzeń podejdą krajowi brokerzy, uczestnicy rynku GlobalConnect.