Grupa CIECH uruchamia CIECH Ventures i dołącza do grona inwestorów funduszu Emerald. Będzie więcej inwestować w startupy

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Grupa CIECH uruchamia CIECH Ventures i dołącza do grona inwestorów funduszu Emerald. Będzie więcej inwestować w startupy

Udostępnij:

Spółka CIECH S.A. dołączyła do grona inwestorów funduszu venture capital Emerald Industrial Innovation Fund, specjalizującego się w inwestycjach w startupy, które rozwijają innowacje wspierające ideę zrównoważonego przemysłu. Równolegle Grupa CIECH aktywnie poszukuje zewnętrznych innowacji za pośrednictwem nowej spółki – CIECH Ventures, skupiającej się przede wszystkim na współpracy z młodymi firmami rozwijającymi technologie związane z chemią, zrównoważonym przemysłem i rolnictwem.

Działania te przyczyniają się do realizacji strategicznych celów Grupy związanych ze wzrostem innowacyjności, które opierają się na dwóch filarach. Pierwszy z nich to inicjatywy zwiększające efektywność i konkurencyjność istniejących biznesów koncernu. Drugim filarem jest poszukiwanie nowych obszarów działalności biznesowej CIECH w atrakcyjnych niszach rynkowych, tzw. future businesses ,w oparciu o kapitał intelektualny i nowatorskie rozwiązania startupów.

Dzięki inwestycji w międzynarodowy fundusz Emerald, CIECH zamierza skorzystać z najlepszych praktyk rynkowych dotyczących inwestowania w innowacje. W gronie inwestorów funduszu znajduje się ok. 30 uznanych światowych grup przemysłowych, także z branży chemicznej. Do tej pory na współpracę z Emerald zdecydowały się m.in. tak uznane firmy jak: Chevron, Henkel czy Evonik. Inwestycja w fundusz to dostęp do bogatej sieci kontaktów wśród europejskich startupów oraz możliwość pośredniego lub bezpośredniego inwestowania w najciekawsze firmy.

– Inwestycja w fundusz Emerald oraz utworzenie spółki CIECH Ventures obrazują nasze silniejsze zaangażowanie w obszar innowacji, mający kluczowe znaczenie dla zwiększania konkurencyjności Grupy CIECH. W tym celu wzmacniamy nasze kompetencje wewnętrzne, inwestujemy w jeden z wiodących funduszy VC i wchodzimy śmielej na rynek startupów – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH S.A.

–  Grupa CIECH swoimi produktami napędza współczesną gospodarkę, dlatego cieszymy się na połączenie naszych sił w poszukiwaniu inwestycji w obszarach przełomowych dla przyszłości przemysłu chemicznego – mówi Hans Dellenbach, senior partner w Emerald.

CIECH Ventures

Powołanie spółki CIECH Ventures służyć będzie nawiązywaniu bezpośredniej współpracy Grupy CIECH ze startupami. Współpraca ta może przyjmować formy inwestycji, partnerstw biznesowych czy pilotaży. Spółka poszukuje start-upów technologicznych z całej Europy, działających na styku trzech obszarów: chemii, zrównoważonego przemysłu (cleantech & circular industry) i rolnictwa. Szczególnie interesujące dla CIECH są projekty związane np. z zarządzaniem CO2 i odpadami, zaawansowanymi materiałami czy rolnictwem precyzyjnym.

Działalność spółki CIECH Ventures jest komplementarna w stosunku do profesjonalnego zespołu R&D działającego w ramach Grupy i odpowiedzialnego m.in. za innowacyjne technologie wdrażane w biznesie sodowym. Atutem zespołu CIECH są specjaliści na co dzień pracujący w zakładach produkcyjnych Grupy oraz naukowcy pracujący w zespole Corporate Research w CIECH S.A. Wśród nich znajdują się chemicy legitymujący się doktoratami Politechniki w Akwizgranie czy Uniwersytetu Yale.

– W działalności CIECH Ventures priorytetem są dla nas startupy, dla których współpraca z dużą grupą przemysłową może przynieść konkretną wartość, np. dzięki możliwości skorzystania z wieloletnich doświadczeń w zakresie procesów produkcyjnych czy przez wygenerowanie synergii sprzedażowych. Wysokie kompetencje naszego zespołu, w połączeniu z możliwościami, jakie daje współpraca z funduszem Emerald, to zestawienie, które powinno zaowocować przyspieszeniem w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań o dużym potencjale biznesowym – mówi Szymon Smyk, prezes zarządu CIECH Ventures, odpowiedzialny jednocześnie z ramienia CIECH S.A. za realizację inwestycji w Emerald i za współpracę Grupy z funduszem.