Grupa PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne bez wsparcia

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Grupa PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne bez wsparcia

Udostępnij:

Ceny aukcji zamykały się poniżej cen rynkowych – PGE zdecydowała się na otwarcie farm poza systemem. Nowe elektrownie będą realizowane w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA) podpisaną z PGE Polską Grupą Energetyczną.

PGE Energia Odnawialna rozpoczyna budowę 20 jednomegawatowych farm fotowoltaicznych. Inwestycje powstaną w siedmiu województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Część z nich zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku, pozostałe w trakcie 2022 r.

PGE kupi 25 GWh energii z fotowoltaiki

– Spółka zdecydowała się szukać nowych rozwiązań finansujących eksploatację uruchamianych elektrowni fotowoltaicznych, ponieważ kalendarz kolejnych aukcji oraz kontraktowane wolumeny nie dawały pewności realizacji celów inwestycyjnych Strategii Grupy PGE. Zgodnie z jej założeniami do końca 2030 r. PGE zbuduje instalacje PV o łącznej mocy 3 GW i umocni pozycję lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczas zabezpieczono na ten cel blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne o mocy ok. 2 GW – mówi Lucyna Kwiatos, wiceprezes zarządu PGE Energia Odnawialna .

Umowa PPA (Power Purchase Agreement), pozwalająca na zakup ponad 25 GWh energii elektrycznej bezpośrednio od producenta została podpisana na siedem lat. Zapewni ona spółce PGE Energia Odnawialna bezpieczeństwo sfinansowania planowanych inwestycji fotowoltaicznych na poziomie umożliwiającym uzyskanie zwrotu z zainwestowanego kapitału. Warunki umowy są również korzystne dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej, jako wiodącego uczestnika rynku energii elektrycznej w Polsce, gwarantując przewidywalną ilość produkowanej zielonej energii.

– Realizacja inwestycji to wyraz naszego zaangażowania w rozwój Grupy PGE w kierunku OZE. Już dziś PGE produkuje i sprzedaje najwięcej zielonej energii elektrycznej w Polsce. W 2020 roku było to przeszło 2,3 TWh, a celem naszych działań jest, by wolumen oraz udział sprzedaży zielonej energii w przychodach Grupy był z roku na rok coraz większy – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisanie umowy PPA z PGE Polską Grupą Energetyczną nie oznacza, że PGE Energia Odnawialna rezygnuje z systemu aukcyjnego. Dla spółki jest on nadal doskonałym narzędziem wsparcia, dającym pewność i bezpieczeństwo. Dlatego będzie z niego korzystać, aby poprawić rentowności swoich projektów fotowoltaicznych.

Czas na rozwój OZE bez subwencji

Ważnym argumentem na rzecz uruchomienia przez PGE alternatywy dla systemu aukcyjnego było też to, że ceny zamknięcia ostatnich aukcji ustaliły się poniżej cen rynkowych. W tym samym czasie koszt produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych PGE zrównał się z ceną energii w sieci energetycznej. A osiągnięcie tzw. grid parity, czyli parytetu sieci, uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparcia.

Na 20 elektrowniach się nie skończy

– Budowa 20 jednomegawatowych elektrowni fotowoltaicznych to dopiero początek naszych tegorocznych inwestycji. W ciągu następnych miesięcy planujemy uruchomić postępowania zakupowe dotyczące budowy kolejnych elektrowni, zarówno małych, jak i większych, o mocach sięgających nawet kilkudziesięciu megawatów. Jesteśmy zainteresowani także akwizycjami. Dlatego zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych sprzedażą własnych projektów fotowoltaicznych – podsumowuje Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2326,25 MW.