IDEACTO: Czy nadchodzi kres generycznych software house’ów? Dowiedz się dokąd zmierza branża IT [e-book]

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

IDEACTO: Czy nadchodzi kres generycznych software house’ów? Dowiedz się dokąd zmierza branża IT [e-book]

Udostępnij:

Zrozumienie potrzeb i zachowań końcowego klienta (lub użytkownika) przekłada się na szanse na biznesowy sukces projektu – i przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie z tego sprawę. Stworzenie optymalnego rozwiązania cyfrowego wymaga zidentyfikowania ścieżek użytkownika, problemów, które produkt ma rozwiązywać, a także nawyków i sposobów korzystania z aplikacji internetowych (zarówno webowych jak mobilnych).

Te potrzeby adresuje UX design – poprzez wielopoziomowe działania przygotowawcze jak analiza biznesowa, badanie rynku, konkurencji, pogłębione badanie użytkowników i sam proces projektowania.

UX design nie jest jednak jeszcze dziedziną powszechnie rozumianą. Z badania przeprowadzonego ostatnio wśród kilkudziesięciu polskich software house’ów wynika, że nawet w branży IT zdarza się mylenie go z projektowaniem graficznym interfejsów (UI design).

Design a trakcja

Sukces biznesowy wydaje się oczywistym celem wysiłków podejmowanych przy realizacji projektów startupowych. Inwestując w dewelopment, przedsiębiorcy chcą mieć pewność, że ostateczny wynik prac przełoży się na trakcję i przychody. Zdarza się jednak, że zapominają, jak ważne w procesie przygotowania wymagań jest dogłębne zbadanie klienta i otoczenia biznesowego.

Współpraca z software housem, który rozumie ten warunek może oszczędzić zamawiającemu nie tylko sporo czasu i pieniędzy, ale także błędnego zaadresowania potrzeb rynku i wynikających z tego ryzyk.

Czy Twój dostawca oprogramowania TO ma?

Polskie firmy programistyczne już od pewnego czasu cieszą się zasłużoną renomą, a jakość realizowanych przez nie projektów jest wysoko oceniana zarówno w Polsce, jak i za granicą. Korzystają z tego przedsiębiorcy, którzy z braku określonych kompetencji programistycznych wewnątrz swoich organizacji muszą szukać ich w mniejszych lub większych software house’ach. I tu pojawia się pytanie, czy podwykonawcy są świadomi jak istotne jest utrzymanie jakości oferowanych usług i nadążanie za trendami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb użytkowników produktów cyfrowych?

– Dział UX rozwiązuje nam kilka problemów na różnych etapach projektu. Przede wszystkim pozwala nam małym nakładem pracy (bez rozpoczynania developmentu) pokazać klientowi prototyp finalnego produktu, co znacząco ułatwia komunikację z klientem. Już w początkowej fazie projektu możemy zweryfikować realne oczekiwania biznesowe klienta, bez angażowania do tego programistów. Ponadto dział UX usprawnia też pracę zespołu programistycznego, bo dobrze przemyślane i przygotowane mock-up’y pozwalają uniknąć wielu problemów i dyskusji w fazie developmentu. Dzięki pracy działu UX jesteśmy w stanie efektywniej wykorzystać czas pracy programistów – mówi Tomasz Kowalczyk, CEO Neurosys.

Prezentująca rekomendowane przez redakcję MamStartup opracowanie „UX4IT” agencja IDEACTO od dłuższego czasu współpracuje z software house’ami, dbając nie tylko o estetykę tworzonych z nimi projektów, ale przede wszystkim ich funkcjonalność. Uczestniczy również w spotkaniach branżowych oraz organizuje warsztaty z tematyki UX Design. Dzięki temu jej zespół jest w stanie obserwować, jak w ostatnich latach zmieniało się podejście do idei projektowania z uwzględnieniem tzw. doświadczeń użytkowników.

We współpracy z Software Development Association Poland IDEACTO postanowiło uzupełnić wiedzę na temat postrzegania roli UX w procesie projektowania aplikacji i stron internetowych. Celem badania było nie tylko określenie podejścia software house’ów do roli UX designera w zespole projektowym oraz wskazanie jego miejsca w procesie tworzenia rozwiązań dla klientów. W ramach badania starano się też zdefiniować korzyści i problemy związane z posiadaniem w firmie własnego zespołu UX. Dodatkowym wątkiem była analiza możliwych scenariuszy w sytuacji braku projektowania UX podczas realizowania projektów, jak i samych przyczyn takiego stanu rzeczy.

Perspektywa klienta software house’u

O ewidentnych korzyściach dla użytkowników, które wynikają z projektowania dopasowanych rozwiązań, nie trzeba nawet wspominać. Również zlecający realizację klient otrzymuje wysokiej jakości produkt – kompleksowe podejście do zadania daje mu poczucie większego zaufania do dostawcy oraz znacząco obniża konieczność koordynacji kilku ośrodków pracujących nad jednym projektem. W efekcie może się to przekładać na długofalową współpracę np. nad rozwojem projektu w przyszłości.

Klient software house’u zamawiający stronę internetową lub e-sklep w pierwszej kolejności kieruje się ceną – i to może niestety wpływać niekorzystnie na podjęcie decyzji o zamówienie kompleksowej usługi, uwzględniającej projektowanie usability. Znaczącą przyczyną niechęci do jej zamawiania jest też brak wiedzy na temat znaczenia dobrego UX dla samego biznesu.

– Największą przeszkodą, jaką spotykamy w proponowaniu rozwiązań z zakresu UX jest niska świadomość klientów o potrzebie tego typu rozwiązań. Dlatego dużą część prac produktowych otwieramy warsztatami, gdzie m.in. edukujemy klienta z zakresu dobrych praktyk i pokazujmy jaki wpływ mają one na codzienną pracę i efekt końcowy. Z naszego doświadczenia nawet najmniejsza praca „przy tablicy” zwraca się w przyszłości – mówi Łukasz Konior, dyrektor operacyjny All in Mobile.

Na szczęście startupy coraz częściej dostrzegają fakt, że innowacyjność i estetyka wykonania strony internetowej czy interfejsu aplikacji nie będą miały znaczenia, jeśli zawiedzie funkcjonalność. Wygląd jest istotny głównie na etapie przyciągania uwagi potencjalnego użytkownika, ale to wygoda korzystania z cyfrowego produktu decyduje o generowanych przez niego o zyskach.

Korzyści dobrego UX

Dla części zleceniodawców zaangażowanie specjalistów UX w ramach projektu ma zatem zasadniczy wpływ na zrozumienie potrzeb biznesowych – łatwiej w takiej sytuacji uwzględnić punkt widzenia klienta oraz jego możliwości. Ułatwione jest również komunikowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem finalnego produktu wewnątrz organizacji zleceniodawcy (np. podczas wdrażania pracowników) oraz w momencie wprowadzania zaprojektowanego rozwiązania na rynek.

Można ten punkt podsumować stwierdzeniem, że klienci rozumieją, w jaki sposób dodatkowy koszt związany z zaangażowaniem w projekt specjalistów UX zwiększa wartość realizowanego projektu.

– Problem wynika z błędnego przekonania klientów oraz osób zaangażowanych w development, iż znają swoich użytkowników i rozumieją ich potrzeby. W rezultacie nie widzą sensu, aby tracić czas, a wraz z nim budżet projektowy, by wykonać proste ankiety, testy czy też wywiady pogłębione, które w rezultacie pomogłyby w lepszym odbiorze produktu. Jest to główna przyczyna upadku tylu startupów. Produkt nie jest budowany pod użytkownika, a pod osobę która płaci za niego, a ta chce mieć go wykonany po swojemu – zauważa Gabriela Ziółkowska-Coyne, CEO OpsTalent.

Analizując wyniki omawianego w publikacji badania, można odnieść wrażenie, że rośnie ogólna świadomość wpływu wywieranego przez projektowanie UX na tworzenie nowych produktów cyfrowych. Klienci software house’ów coraz częściej akceptują koszty wynikające z zatrudnienia ekspertów UX, mając na względzie jakość docelowego rozwiązania. Wzrastające zainteresowanie usługami UX wynika częściowo z faktu, że zleceniobiorcy umiejętnie komunikują, jakie korzyści płyną z dobrze pojętego i zrealizowanego zgodnie z zasadami sztuki projektowania user experience.

Pełną analizę badania znajdziecie w darmowym e-booku – do pobrania z tej strony.