Im więcej założycieli, tym większa szansa na sukces startupu – tak mówi raport opublikowany w magazynie Nature

Dodane:

Eryk Hałas Eryk Hałas

Im więcej założycieli, tym większa szansa na sukces startupu – tak mówi raport opublikowany w magazynie Nature

Udostępnij:

Niedawno, w czasopiśmie naukowym „Nature”, ukazał się raport pt. „The impact of founder personalities on startup success”, dotyczący wpływu osobowości założycieli startupów na sukces ich biznesowych przedsięwzięć. Znajdziemy w nim informacje o cechach charakterystycznych przedsiębiorców, a także analizy cech liderów firm oraz dane dotyczące zespołów pracowniczych.

Wyniki, jakie można przeczytać w raporcie, skłaniają do zastanowienia się, czy osobowość lidera generuje sukces przedsiębiorstwa, jaka konkretnie, czy może jednak coś innego decyduje o powodzeniu biznesu.

Sukces startupu jest zależny od takich czynników jak lokalizacja, branża, aktualny stan gospodarki krajowej i wielu innych. Jednak w dzisiejszych czasach coraz częściej zwraca się uwagę także na czynniki wewnętrzne, obejmujące zespoły założycielskie. Raport „Scientific Records” przybliża nam obraz wpływu osobowości na kondycję przedsiębiorstw.

Informacje o badaniach

Badania zostały przeprowadzone przez: Paula X. McCarthy’ego, Xiana Gonga, Fabiana Braesemanna, Fabiana Stephany’ego, Mariana‑Andrei’a Rizoiu’a oraz Margaret L. Kern.

Dane o założycielach startupów zebrano za pośrednictwem platformy internetowej Crunchbase, w której znajdują się informacje na temat firm publicznych i prywatnych, a także podmiotów gospodarczych na wczesnym etapie rozwoju. Autorzy badania wybrali podzbiór 32 732 osób, identyfikujących się jako założyciele lub współzałożyciele.

Jako paradygmat przyjęto model Wielkiej Piątki – teorię zakładającą, że osobowość człowieka składa się z pięciu czynników: neurotyzmu, ekstrawagancji, sumienności, otwartości i ugodowości. Zaletą tej koncepcji jest to, że uwzględnia ona aspekty życia, takie jak relacje społeczne, długowieczność, zdrowie fizyczne i psychiczne, wkład społeczny, a także zachowania antyspołeczne i związane ze zdrowiem.

Podział liderów według cech osobowościowych

Celem zrozumienia, jakie zachowania są charakterystyczne dla przedstawicieli startupów, wyodrębniono sześć typów założycieli na podstawie występujących cech. Raport dzieli przedsiębiorców na:

  • realizatorów – zorganizowani, towarzyscy, pewni siebie, rzeczowi, zadowoleni, gościnni i łagodni,
  • liderów – żądni przygód, wytrwali, beznamiętni, asertywni, opanowani, spokojni pod presją, filozoficzni, poszukujący wrażeń i pewni siebie,
  • wojowników – spontaniczni, impulsywni, twardzi, sceptyczni i bezkompromisowi,
  • operatorów – cechują się wysoką sumiennością i ugodowością w aspekcie pokory,
  • eksperci/inżynierowie – bardzo otwarci pod względem intelektu i wyobraźni,
  • programiści – mają cechy podobne do wojowników, ale wyższy poziom ekstrawersji (kierowania uwagi na świat zewnętrzny).

Należy przy tym zaznaczyć, że grupy operatorów, ekspertów/inżynierów oraz programistów są hybrydami. Osoby do nich należące mają mieszane cechy, pochodzące z innych grup.

Jakie cechy przedsiębiorców są najbardziej zauważalne?

Źródło: Raport „The impact of founder personalities on startup success”

Powyższe dane ukazują najbardziej dominujące cechy przedsiębiorców. W kategorii „otwartość” najbardziej wyróżniającą się cechą jest awanturniczość. Co ciekawe, w domenie „ugodowości” dominuje skromność, a w „ekstrawersji” aktywność. Należy zaznaczyć, że model Wielkiej Piątki definiuje awanturnictwo nie jako wrogą postawę wobec innych osób, lecz jako przywiązanie do różnorodności, nowości i chęć rozpoczynania nowych rzeczy.

Z perspektywy rozwoju firmy jest to istotne, gdyż każdy przedsiębiorca, który decyduje się na prowadzenie biznesu, musi stale testować własne produkty, usługi i reklamy. Stała weryfikacja, a zwłaszcza otwartość na nowe koncepcje, pozwalają firmie utrzymać dobrą pozycję w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych.

Źródło: Raport „The impact of founder personalities on startup success”

Dodatkowo, możemy spojrzeć na tabelę, ukazującą wspólne cechy wszystkich typów przedsiębiorców. Są nimi: skłonność do przygód, otwartość umysłu oraz aktywność.

Różnorodność ma związek z doborem stanowisk

Źródło: Raport „The impact of founder personalities on startup success” (wersja rozsz.)

Powyższe wskaźniki informują nas, że każda z grup przyjmuje w organizacjach różnorakie role, np. realizatorzy zajmują następujące stanowiska: Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer i Chief Marketing Officer., podczas gdy wojownicy zazwyczaj przyjmują tytuły: Chief Creative Officer, Chief Product Officer oraz Chief Technology Officer. Jeśli zaś przyjrzymy się liderom, często zostają oni Chief Creative Officerami lub Chief Executive Officerami (dane z wersji rozszerzonej, s. 41).

Jaki typ zespołu sprawdzi się najlepiej?

W badaniach skupiono się również na strukturach zarządów firm. Badacze chcieli sprawdzić, jakie zespoły pod kątem osobowości najlepiej się spisują w prowadzeniu działalności.

Źródło: Raport „The impact of founder personalities on startup success”

Okazało się, że największą szansę powodzenia mają zespoły składające się z dwóch liderów i jednego programisty. Dobrze rokującym typem zarządu jest również zespół dwóch programistów i jednego inżyniera, a także zespół inżyniera, lidera i programisty.

Pod względem kompetencji, największe powodzenie gwarantują zespoły składające się z ekspertów ds. zarządzania oraz nowoczesnych technologii.

Zespoły z większą szansą powodzenia, niż pojedynczy założyciele

Jeśli jesteśmy przy temacie zespołów, autorzy raportu zbadali, że startupy posiadające wielu założycieli, mają większe szanse na odniesienie sukcesu, niż firmy zakładane przez jedną osobę.

Źródło: Raport „The impact of founder personalities on startup success”

Wykres pokazuje, że firmy składające się z trzech lub więcej założycieli, mają ponad dwukrotnie większe szanse powodzenia, niż startupy, które są zakładane przez pojedyncze osoby.

Należy ponadto zwrócić uwagę na inną korzyść z organizowania liczebnych grup założycielskich. Więcej ludzi w zarządzie to większa różnorodność w kwestii cech osobowości. Np. jeden założyciel może być bardziej żądny przygód i otwarty, a inny bardzo miły i godny zaufania. Dzięki temu, startup funkcjonuje lepiej, gdyż składa się z osób o wielu zaletach, co ułatwia wszystkim pracę.

Więcej ludzi = więcej możliwości

Na podstawie wyników raportu można stwierdzić, że otwartość, wytrwałość, pewność siebie, chęć poznawania nowych rzeczy oraz aktywność to cechy pożądane, jeśli chodzi o rozwój startupów. Nie można jednak mówić o jednym niekwestionowanym modelu osobowości, zapewniającym sukces danego przedsiębiorstwa.

Wykres, który pokazuje, że trzech lub więcej założycieli gwarantuje lepsze powodzenie biznesu, niż jeden przedsiębiorca, świadczy o tym, że firmy powinny budować wieloosobowe zarządy, pełne kreatywnych i otwartych na nowe wyzwania ludzi. Każdy człowiek ma konkretne cechy, które pozwalają mu się odnaleźć w konkretnej roli, czego dowodem są informacje, dotyczące zajmowanych stanowisk przez osoby z sześciu kategorii.

Priorytetem powinno być zatem budowanie zespołów składających się z kompetentnych ludzi o wielu cechach. Badania pokazały, że zajęcie konkretnego stanowiska zależy nie tylko od posiadanej wiedzy czy doświadczenia, ale też cech osobowości, przekładających się na efekt pracy.

Oprócz znajomości nowoczesnych technologii, ważna jest analiza procesów wewnętrznych, które mają związek z przejawianiem cech ludzkiej osobowości. Ponieważ liczba zalet u każdego człowieka jest inna i składa się z różnych wartości, warto współpracować w większym gronie, by móc przezwyciężać pojawiające się trudności.

Zobacz także

Wizje przyszłości wśród polskich przedsiębiorców – co przyniesie początek roku?

54% prezesów w Polsce uważa, że za 10 lat ich firmy mogą przestać być rentowne. Jak będzie z Twoją firmą?