Inkubator Obserwatorium Zarządzania – sukces pomysłu zależy od ludzi

Dodane:

Marcin Małecki, MamStartup Marcin Małecki

Udostępnij:

Rozmawiamy z Krzysztofem Zielińskim, kierownikiem projektu w Fundacji Obserwatorium Zarządzania, prowadzącej Inkubator Obserwatorium Zarządzania.

Rozmawiamy z Krzysztofem Zielińskim, kierownikiem projektu w Fundacji Obserwatorium Zarządzania, prowadzącej Inkubator Obserwatorium Zarządzania.

Czym jest Inkubator Obserwatorium Zarządzania?

Inkubator Obserwatorium Zarządzania prowadzony przez Fundacje Obserwatorium Zarządzania, działa na zasadzie funduszu seed capital. Specjalizujemy się w wejściach kapitałowych w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. Oferujemy wsparcie prac przygotowujących wprowadzenie produktu/usługi na rynek w ramach tzw. preinkubacji oraz kapitał na start dla nowo utworzonego przedsiębiorstwa.

Swoje działania kierujemy do osób posiadających innowacyjny i dochodowy pomysł na biznes, który chcą skomercjalizować. Pomysły mogą składać zarówno osoby nie prowadzące dotychczas działalności gospodarczej, jak i istniejące firmy. Należy jednak pamiętać, że nie inwestujemy w firmy, które już rozpoczęły działalność, ale w każdym przypadku zakładamy z Pomysłodawcą nową spółkę.

Załóżmy, że jestem specjalistą w danej dziedzinie i mam świetny pomysł na biznes. Dlaczego powinienem zgłosić się właśnie do Was? Konkurencja na tym polu jest całkiem silna.

Na rynku działa wiele funduszy seedowych, inkubatorów przedsiębiorczości, aniołów biznesu oraz istnieje duża grupa inwestorów indywidualnych, jednakże zapotrzebowanie kapitałowe na realizacje pomysłów na biznes jest znacznie większe od oferowanego wsparcia na rynku. Aby pozyskać inwestora, Pomysłodawca często musi zapukać do wielu drzwi. Dla jednych prezentowany pomysł wydaje się mało interesujący, dla innych rewelacyjny. Każde grono inwestorskie ma zupełnie inne kryteria decydujące o wejściu kapitałowym w spółkę z Pomysłodawcą.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania z wymienionymi podmiotami (fundusze seed capital, aniołowie biznesu, itp.) współpracuje i zakłada wspólnie spółki, dzięki czemu Pomysłodawca może otrzymać większe wsparcie kapitałowe na realizacje przedsięwzięcia oraz pozyskać silnych partnerów w biznesie.

W ramach Inkubatora Obserwatorium Zarządzania oferujemy nie tylko kapitał na uruchomienie firmy, ale także zapewniamy dostęp do konsultantów i ekspertów w zakresie inwestycji kapitałowych, technologii informatycznych, badań rynkowych, prawa, sprzedaży i marketingu. Finansujemy przeprowadzenie analiz biznesowych i rynkowych oraz pomagamy w stworzeniu profesjonalnego biznes planu z modelem biznesowym, dzięki któremu założona spółka będzie zyskiwała na wartości i przynosiła zyski w przyszłości.

Fundacja Obserwatorium Zarzadzania realizuje i wspiera przedsięwzięcia z zakresu ICT w tym ebiznesu, nowych mediów, marketingu, szkoleń osób dorosłych, elearningu i innych usług profesjonalnych. Jest koordynatorem EduKlastra – nowe media w edukacji. Działania te powodują, że współpracuje z grupą ekspertów świetnie znających rynek i specyfikę takiej działalności. Potencjał ten może być wykorzystany także przez podmioty inkubowane.

Jeśli jest Pan specjalistą w dziedzinie usług profesjonalnych, nowych technologii lub w obszarze elektrotechniki, zapraszamy z pomysłem na biznes do Inkubatora Obserwatorium Zarządzania.

Niedawno ruszył II nabór pomysłów do Inkubatora Obserwatorium Zarządzania. Jakimi wynikami zakończył się pierwszy?

W ramach I naboru wpłynęły 202 pomysły, w drugim do 22 lutego br. zgromadziliśmy ich 371. Nie mamy jeszcze oficjalnych wyników oceny. Zgłoszone pomysły na biznes są analizowane i weryfikowane przez zespół ekspertów. Pomysłodawcy najbardziej rokujących przyszłych przedsięwzięć są zapraszani na prezentacje swoich pomysłów przed Komitet Oceny Projektów. Niebawem podamy informacje, ile pomysłów zakwalifikowało się do drugiego etapu projektu tj. do etapu preinkubacji.

Które trendy internetowych startupów są według Was najciekawsze i mają największy potencjał, by odnieść sukces w 2012 roku?

Na początku pragnę zaznaczyć, iż Inkubator Obserwatorium Zarządzania nie skupia się wyłącznie na innowatorskich rozwiązaniach w branży internetowej. Usługi internetowe i mobilne to jednak jeden z kierunków naszych inwestycji.

Śledząc rynek internetowych startupów zauważam, iż największy potencjał prezentują rozwiązania w tzw. chmurze które pozwalają na dostęp do zasobów i oprogramowania niezależnie od miejsca i wykorzystywanego urządzenia. Szczególnie ciekawe jest włączenie rozwiązań mobilnych do praktyki biznesowej firm.

Gwarantem rozwoju zainteresowania takimi aplikacjami jest spadek kosztów dostępu do bezprzewodowego internetu i wzrost jego szybkości. Firmy o rozproszonej strukturze, przedstawiciele handlowi, serwisanci, pracownicy mobilni są takimi rozwiązaniami bardzo zainteresowani. Coraz częściej pojawiają się także projekty z obszaru Web 3.0.

Jakie to np. projekty? Co w ogóle w tym przypadku możemy rozumieć pod pojęciem Web 3.0?

Faktycznie pomysłów na rozwinięcie hasła Web 3.0 jest co najmniej kilka. Większość z nich sprowadza się jednak do istotnego zwiększenia użyteczności informacji znajdujących się w sieci. Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak program może rozwiązywać nam konkretne problemy, a nie tylko wypluwać wyniki wyszukiwania. Mamy m in. zgłoszenia projektów proponujących wykorzystanie do konkretnych, wąskich zastosowań biznesowych sieci semantycznych i sztucznej inteligencji. Projekty te obiecują zapewnienie istotnych przewag nad tradycyjnymi rozwiązaniami. Pojawia się także coraz więcej projektów kojarzących świat cyfrowy z realnym w ramach tzw augmented reality. To także ciekawy trend, który w mojej ocenie ma przyszłość.

Co jest według Was kluczowym czynnikiem tego, że startup może osiągnąć sukces (a więc również warto go wesprzeć)?

Z naszego punku widzenia najważniejszy jest człowiek i sukces pomysłu na biznes zależy przede wszystkim od ludzi, którzy tworzą daną spółkę, ich motywacji, kompetencji i wiedzy. Oczywiście istotny jest również sam produkt/usługa, który dany startup chce sprzedawać.

Istotna jest znajomość rynku i odpowiednie odnalezienie się w czasie z oferowanym produktem. Należy jednak pamiętać, iż dobry produkt to taki, który jest czytelny dla klienta, pomaga rozwiązywać realny problem, prosty w obsłudze i chce się go polecać znajomym. Takich produktów sobie i państwu życzymy.

Dziękuję za wywiad.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem