Inkubatory coraz bardziej innowacyjne

Dodane: 05.06.2012

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Inkubatory coraz bardziej innowacyjne

Udostępnij:

Inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne coraz silniej wspierają polską gospodarkę, zwłaszcza tą jej część, opartą na innowacjach i nowoczesnych technologiach. – Pojawia się wiele kontrowersji co do niektórych inkubatorów. Zdarzają się głosy, że wspierają one mało innowacyjne start-upy.

Inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne coraz silniej wspierają polską gospodarkę, zwłaszcza tą jej część, opartą na innowacjach i nowoczesnych technologiach. – Pojawia się wiele kontrowersji co do niektórych inkubatorów. Zdarzają się głosy, że wspierają one mało innowacyjne start-upy. Jednak można wymienić mnóstwo takich, które świetnie spełniają swoją rolę – mówi Dariusz Brzeziński, Partner Zarządzający APAX Consulting Group.

Kontrowersje często wzbudzają te inkubatory, które wpierają mało innowacyjne start-upy, jak na przykład biura rachunkowe. Część tych zarzutów jest uzasadniona, jednak warto zwrócić uwagę na te parki i inkubatory, które świetnie spełniają swoje zadania – mówi Dariusz Brzeziński.

Przykładem takich przedsięwzięć są na przykład nowosądecki inkubator Media 3.0, należący do parku technologicznego MMC Brainville, poznański Inkubator Innowacji należący do Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, olsztyński Science2Business.Inkubator Przedsiębiorczości należący do Fundacji na Rzecz Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” czy tarnowska Plantacja Biznesu należąca do Fundacji Nowe Technologie.

– Warto zauważyć, że dużo dobrze zarządzanych inkubatorów powstaje z dala od największych miast. Bardzo dobrze przyczyniają się one do rozwoju innowacyjnej gospodarki właśnie w mniejszych ośrodkach, a często zarzuca się przecież, że takie miasta odstają od największych metropolii pod względem konkurencyjności w innowacjach – zauważa Partner Zarządzający APAX Consulting Group.

Zdaniem Dariusza Brzezińskiego, pomysłów początkujących polskim przedsiębiorcom nie brakuje. – Nasi konsultanci i eksperci w przeciągu ostatnich dwóch lat dokonali wstępnej oceny ok. 800 pomysłów na biznes, a nasi partnerzy przysyłają kolejne wnioski, więc na pewno pomysłów nie brakuje.

Do ciekawych projektów, wspieranych przez inkubatory można zaliczyć spółki znajdujące się w port folio inkubatora Media 3.0, na przykład studio postprodukcyjne 3D Mind Films, nowoczesny system obsługi punktów sprzedaży Lisek24.pl, czy też projektującą inteligentne systemy informatyczne firmę Unico Software.

– Inkubatory wspierające mało innowacyjne pomysły oczywiście istnieją. Ale warto zwrócić uwagę na te, które z założenia wspierają najciekawsze projekty biznesowe powstające w oparciu o pomysły polskich naukowców – mówi Dariusz Brzeziński. Takim inkubatorem jest na przykład Science2Business Inkubator Innowacyjności (S2B) – inicjatywa skierowana do polskich naukowców, inżynierów i pomysłodawców, której celem jest zwiększanie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o nowatorskie rozwiązania z zakresu biotechnologii, telemedycyny, energii odnawialnej oraz technologii informatycznych i mobilnych. Podobnie działa Inkubator Innowacji, należący do Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Inkubator zrealizował już pierwsze wejścia kapitałowe w innowacyjne start-upy z branży farmaceutycznej i internetowej oraz metalurgicznej. Łącznie w planach jest 10 inwestycji, które w przyszłości mają stanowić podstawę pod budowę stabilnego funduszu. Wśród projektów, które znajdują się obecnie w etapie preinkubacji i liczą na inwestycję ze strony inkubatora są innowacyjne pomysły z branży m. in. internetowej, reklamowej, finansowej, farmaceutycznej.

– Prawdą jest, że nie każdy projekt jest innowacyjny, choć każdy pomysłodawca składający wniosek tak sądzi. Z ponad 800 pomysłów, które wpłynęły do naszych partnerów i zostały przez nas wstępnie ocenione, tylko dla 80 projektów opracowaliśmy wstępne raporty i analizy, a dla najlepszych 40 pomysłów – pełną dokumentację projektową przygotowując je do potencjalnej inwestycji. Otrzymały one naszą pozytywną rekomendację w sprawie wejścia kapitałowego – dodaje Dariusz Brzeziński.

– Do tej pory 22 innowacyjne projekty biznesowe, dla których mieliśmy przyjemność opracować biznesplan i pełną dokumentację projektową otrzymało pozytywną decyzję Komitetów Inwestycyjnych o wejściu kapitałowym oraz dofinansowanie (w kwocie nawet 800 tys. zł na projekt) na realizację opisanych w biznesplanie przedsięwzięć. Dogłębnie przeprowadzone analizy pozwalają nam zakładać, że jeżeli będą realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami, przez pasjonatów – za których uznajemy ich pomysłodawców, osiągną sukces i oczekiwany zwrot z inwestycji dla inkubatora – mówi Partner Zarządzający APAX Consulting Group.

APAX Consulting Group – Doradca w Innowacji

Bogate i cenne na polskim rynku doświadczenie w przygotowywaniu start-upów do inwestycji posiada spółka APAX Consulting Group, która od kilku lat realizuje projekty doradcze na rzecz inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów i parków technologicznych oraz organizacji zrzeszających Aniołów Biznesu w Polsce. Klientami spółki były/są podmioty działające na rzecz wspierania i promowania innowacyjnych pomysłów biznesowych m. in.:

  • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
  • Inkubator Innowacji, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
  • Inkubator przedsiębiorczości Media 3.0, Miasteczko Multimedialne,
  • Innowacja Kluczem do Sukcesu – Inkubator przedsiębiorczości, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny,
  • Lewiatan Business Angels,
  • Plantacja Biznesu – inkubator przedsiębiorczości, Fundacja Nowe Technologie,
  • Science2Business. Inkubator Innowacyjności, Fundacja na Rzecz Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”,
  • Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych (MultiKlaster).

źródło: informacja prasowa

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem