Interesujesz się nanotechnologią? Weź udział w konferencji InterNanoPoland

Dodane: 21.09.2022

Informacja prasowa Informacja prasowa

Interesujesz się nanotechnologią? Weź udział w konferencji InterNanoPoland

Udostępnij:

InterNanoPoland to odbywająca się cyklicznie, największa w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa poświęcona wyłącznie tematyce nanotechnologii. Wydarzenie stanowi międzynarodowe forum dla przedsiębiorców, naukowców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii 
i zaawansowanych materiałów.

Szósta edycja InterNanoPoland 2022 odbędzie się w dniach 18-19 października 2022 r. w hotelu Novotel w Katowicach. W tym roku szykujemy niezwykle interesujące, perspektywiczne i interdyscyplinarne tematy sesji, w tym m.in.:

 • Materiały funkcjonalne,
 • Nowoczesne rozwiązania w druku 3D – od skali makro do nano,
 • Nanotechnologia w medycyny,
 • Komercjalizacja badań: od pomysłu do biznesu,
 • Badania i zastosowanie nanomateriałów,
 • Idea 3W: woda – węgiel – wodór,
 • Wyzwania związane z harmonizacją, walidacją i standaryzacją w nanofabrykacji,
 • Sesja plakatowa: Badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego.

Najciekawsze projekty B+R

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najciekawsze projekty B+R, a także przedstawione zostaną osiągnięcia i wyniki prac młodych zespołów naukowych.

Głównymi organizatorami wydarzenia są Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano, których misją jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz popularyzacji i zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu innowacyjności gospodarki na Śląsku i w Polsce. Honorowym Gospodarzem konferencji jest Miasto Katowice, a współorganizatorami jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Bank Gospodarstwa Krajowego, Akces NCBR sp. z o.o. oraz firma Sygnis S.A.

InterNanoPoland 2022 to doskonała okazja, aby: podpatrzeć praktyków, porozmawiać, wymienić kontakty, poszukać pracodawcy, znaleźć pracownika czy partnera naukowego lub biznesowego, sprawdzić swoje pomysły przed inwestorami i uzyskać praktyczne umiejętności.

Konferencja InterNanoPoland w liczbach

 • 5 edycji konferencji InterNanoPoland
 • 1234 uczestników podczas wszystkich edycji
 • 356 prelekcji z obszaru nanotechnologii
 • 509 posterów, które brały udział w sesjach posterowych
 • 376 przedstawicieli przemysłu
 • 180 przedstawicieli świata nano z innych krajów

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie wydarzenia.

MamStartup jest patronem medialnym InterNanoPoland 2022