Jak wygląda akceleracja w Polsce? Akces NCBR publikuje raport „Rynek akceleracji w Polsce”

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Jak wygląda akceleracja w Polsce? Akces NCBR publikuje raport „Rynek akceleracji w Polsce”

Udostępnij:

Spółka Akces NCBR publikuje raport dotyczący rynku akceleracji w Polsce. Autorzy odnoszą się w nim m.in. do wyzwań, z którymi mierzą się obecnie startupy, konkretnych programów akceleracyjnych oferowanych na naszym rodzimym rynku oraz przyszłości akceleracji w Polsce. Opracowanie to zostało pomyślane jako kompendium wiedzy i ma pomóc w wyciągnięciu wniosków dotyczących dalszego rozwoju tego obszaru.

Akceleracja i jej główne cele

Ważnym procesem, napędzającym rozwój startupów jest akceleracja. Jej głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców w rozwoju ich pomysłów i wyskalowaniu działalność. Instytucjami, które udzielają takiej pomocy są akceleratory. Jak podkreślają twórcy raportu Rynek akceleracji w Polsce – to właśnie akceleratory mają na celu wspomagać przedsiębiorców we wprowadzeniu ich technologii, pomysłów lub produktów na rynek. Dzięki skutecznej akceleracji startupy powinny komercjalizować swoje pomysły, zwiększać sprzedaż, wchodzić na rynki zagraniczne czy też rozbudowywać zespół.

Rynek wsparcia startupów

Poza akceleracją występują też inne formy wspierające rozwój startupów. Wsparcie innowacyjnych pomysłów realizowane jest m.in. na uniwersytetach (w Centrach Transferu Technologii i spółkach celowych), w parkach technologicznych, inkubatorach czy przez venture builderów. Twórcy Raportu szczególną uwagę poświęcają venture buildingowi – jako szczególnemu rodzaj wsparcia, umożliwiającemu przedsiębiorcom skupienie się na rozwoju ich innowacji – podczas gdy cały proces tworzenia firmy przenoszony jest na dedykowanych ekspertów. Jest to szczególnie istotne w komercjalizacji badań B+R i umożliwia połączenie nauki z biznesem na wczesnym etapie prowadzenia badań.

Programy akceleracyjne w Polsce

Akceleratory funkcjonują w Polsce już od ponad 10 lat. Programy akceleracyjne dostępne w naszym kraju, w przeważającej większości, dostarczają startupom wsparcie oparte na mentoringu biznesowym i pomocy w znalezieniu inwestora. Akceleratory, pomimo występujących wśród nich podobieństw, różnią się programowo czy dziedzinowo. Różnice występują w takich obszarach jak m.in: forma wsparcia, kształcenie umiejętności biznesowych, długość trwania programu czy powiązanie z inwestorami. Jak podkreślają twórcy Raportu – w ramach jednego akceleratora funkcjonować mogą różne programy akceleracyjne, w których wsparcie będzie przybierało kombinację form wsparcia akceleracyjnego, takiego jak: mentoring, grant, inwestycja czy networking. Jako modelowy wzorzec akceleracji publicznej, na poziomie krajowym, przedstawiono w Raporcie proces wsparcia oferowany przez Akces NCBR, w którym to program akceleracyjny składa się z trzech etapów: mentoringu biznesowego, grantu celowego i inwestycji kapitałowej.

Inspiracją dla rozwoju polskich rozwiązań mogą być przykłady akceleracji zagranicznej np. oferta Plug and Play – jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli akceleracji w Europie i na świecie. Plug and Play jest platformą, która powstała w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej. Jej działalność opiera się na trzech filarach: venture capital, platformie otwartych innowacji oraz programach akceleracyjnych współtworzonych z partnerami korporacyjnymi. Skuteczność takich programów wynika przede wszystkim z tego, że odpowiadają one na konkretne potrzeby zgłaszane przez współpracujące z nimi korporacje. Ponadto, jak podkreśla w kontekście umiędzynarodowiania projektów, jeden z ekspertów Raportu Arnaud de la Tour z Hello Tomorrow – budowanie sieci kontaktów poprzez wyjazdy na międzynarodowe eventy, do innych krajów, innych ośrodków innowacji jest naprawdę ważne, aby zdać sobie sprawę z tego, jaki jest rynek, i dokonać zmian w sposobie myślenia o swoim innowacyjnym pomyśle.

Przyszłość akceleracji w Polsce

Jak wskazują eksperci, akceleratory są przyszłością w obszarze rozwoju startupów, a ich rola jest bardzo istotna dla całej gospodarki. Dają one młodym firmom możliwość realizacji i komercjalizacji swoich pomysłów. Jak podkreślono w Raporcie, największymi wyzwaniami akceleracji, z punku widzenia startupów, w perspektywie najbliższych 5 lat będzie przede wszystkim: kontynuacja programów (m.in. zabezpieczenie środków finansowych), tworzenie projektów w perspektywie długoterminowej, edukacja sektora publicznego oraz efektywne wykorzystanie środków dostępnych na rynku.

Wnioski

Rynek akceleracji w Polsce to obszar, który mocno i dynamicznie się rozwija. Wsparcie oferowane w obszarze akceleracji powinno charakteryzować się przede wszystkim całościową i dopasowaną ofertą, która wspierać będzie projekty w różnych fazach rozwoju. Podsumowując, kluczowe znaczenie dla rozwoju akceleracji w Polsce ma kompleksowe wsparcie dla całego rodzimego ekosystemu startupowego. Niezbędnymi elementami do tego jest: finansowanie, mentoring biznesowy, uproszczenie procedur oraz promocja innowacyjnych rozwiązań.

Raport Rynek akceleracji w Polsce przygotowany został przez spółkę Akces NCBR przy współpracy firmy Antal. W jego przygotowaniu, w roli ekspertów uczestniczyli czołowi przedstawiciele polskiego ekosystemu innowacji i biznesu.

Czytaj także: