To będą nowe polskie akceleratory. PARP ogłasza wyniki Startup Booster Poland – Smart UP

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

To będą nowe polskie akceleratory. PARP ogłasza wyniki Startup Booster Poland – Smart UP

Udostępnij:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór Startup Booster Poland – Smart UP z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Na liście jest 17 zwycięskich projektów o łącznej wartości ponad 260 mln złotych. To programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez doświadczonych operatorów.

Akceleracja: start

Wybrane podmioty oferować będą programy akceleracji startupów, polegające na profesjonalnych działaniach wspierających dynamiczny rozwój młodych spółek technologicznych. W toku akceleracji startupy – oprócz wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – będą mogły uzyskać granty w kwocie do 400 tys. zł.

W ramach naboru do PARP wpłynęły 33 wnioski o łącznej wartości ponad 494 mln zł. Agencja wybrała do dofinansowania 17 projektów, które zaprezentowały najbardziej atrakcyjne, efektywne koncepcje akceleracji startupów oraz mogą pochwalić się dostępem do wartościowego ekosystemu partnerów instytucjonalnych. Zwycięskie projekty otrzymają łącznie ponad 260 mln zł przy średniej kwocie wsparcia wynoszącej 15,3 mln zł.

Nabór projektów był prowadzony od 13 czerwca do 14 września 2023 r. O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty działające na rzecz innowacyjności, realizujące programy akceleracji i prowadzące działalność na terytorium Polski, takie jak centra innowacji, inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy parki technologiczne.

Lista zwycięskich projektów

 • Accelpoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – AccelBoost
 • Centrum Transferu Wiedzy, Uniwersytet SWPS – Uniwersytet SWPS – Startup Booster for Social Impact
 • Concordia Design Spółka z o.o. – Concordia Design Accelerator – We turn ideas into human profit
 • DGA S.A. Akcelerator Innowacji Przemysłowych – INDUSTRYLAB III
 • Edulab Spółka z o.o. – SKALAB – wsparcie Startupów w zakresie wdrożeń rozwiązań u Odbiorców technologii, akceleracji „Poland Prize” oraz „Go Global”
 • Fundacja Startup Hub Poland – Startup Hub: Poland Booster
 • Fundacja Polska Przedsiębiorcza – INNOVATION ZONE PROGRAM
 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – SmartUp powered by StartSmart CEE
 • Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny Technopark Kielce – Startup Booster Poland (TK Startup Booster)
 • HugeTech sp. z o.o – Idea Global Akcerator
 • Huge Thing sp. z o.o. – Huge Thing Startup Booster
 • Kozminski Business Hub sp. z o.o. – Kozminski Impact Booster
 • Krakowski Park Technologiczny sp. z o. o. – KPT SCALEUP BOOSTER – akceleracja 72 startupów w dwóch wertykałach branżowych
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – Startup Spark 3.0
 • Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. – Rozwój start-upów poprzez „Deeptech Akcelerator ” – program akceleracji prowadzony przez Podkarpackie Centrum Innowacji
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – Unicorn Hub Startup Booster
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. – Strefa Akceleracji

Szczegóły dotyczące zwycięskich projektów można znaleźć na oficjalnej liście opublikowanej przez PARP.

Czytaj także: