Jaką formę prawną działalności wybrać dla startupu?

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Czy spółka z o.o. to najkorzystniejsza forma prowadzenia startupu? Na co zwrócić uwagę wybierając formę prawną działalności i sposób jej opodatkowania? Z jakimi trudnościami w zakresie prawa, podatków i księgowości najczęściej spotykają się startupowcy?

W niniejszym artykule odpowiemy Państwu na kilka istotnych oraz niezwykle często pojawiających się pytań z obszaru problemów prawnych i księgowych, z jakimi spotykają się wszystkie osoby zarówno prowadzące, jak i planujące założenie startupów. Wyrażamy szczerą nadzieję, że nasza ekspercka wiedza pomoże Państwu określić optymalne rozwiązania, które umożliwią realizację planów biznesowych.

1. W jaki sposób Polski Instytut Księgowości pomaga startupom prowadzić biznes od strony formalnej?

Jesteśmy firmą, która zajmuje się kompleksową obsługą prawną, podatkową jak i księgową przedsiębiorców. Polski Instytut Księgowości wspiera przedsiębiorców na etapie założenia biznesu oraz jego dalszego prowadzenia. W ramach świadczonych usług zapewniamy pomoc w dochowaniu wszelkich formalności prawnych i finansowych. W szczególności na etapie rozpoczęcia prowadzenia działalności pomagamy w doborze odpowiedniej formy prawnej oraz przygotowujemy dokumenty niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, a także wszelką dokumentację korporacyjną w przypadku tworzenia spółek prawa handlowego, w tym także dokumenty i wnioski konieczne do rejestracji i zgłaszania zmian spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. Występujemy w imieniu naszych klientów przed sądami, urzędami oraz innymi instytucjami publicznymi, pomagając w dochowaniu formalności przed organami podatkowymi, ZUS czy organami zajmującymi się wydawaniem zezwoleń i koncesji. Nasza firma również zajmuje się wsparciem klientów w kontaktach z kontrahentami i podmiotami prywatnymi np. poprzez wsparcie w uzyskaniu od banków i innych instytucji finansowania zewnętrznego związanego z prowadzoną przez Państwa działalnością. Wszelkie działania poprzedzone są indywidualną analizą sytuacji klienta w oparciu o jego model biznesowy, tak aby odpowiednio optymalizować obciążenia podatkowe, prawne oraz wszelkie koszty prowadzenia działalności a jednocześnie zapewnić jej bezpieczeństwo w obrocie prawnym. Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych usług mogą Państwo znaleźć pod adresem pik-ksiegowosc.pl.

2. Z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się startupowcy w zakresie księgowości oraz przy wyborze formydziałalności i sposobu jej opodatkowania?

Bardzo często problematycznym przy założeniu startupu jest to czy wybrać formę jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też prowadzenie działalności w formie spółki – najczęściej z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku jednoosobowej działalności zaletą może być brak formalności, jakie pojawiają się w przypadku spółek, z drugiej zaś strony taka forma prowadzenia biznesu wiąże się z koniecznością ponoszenia składek ZUS, które są preferencyjne jedynie przez okres pierwszych dwóch lat. Często problematyczny jest też wybór właściwej formy opodatkowania działalności. Dla osób fizycznych – jednoosobowych przedsiębiorców możliwe są różne formy opodatkowania tj. zasady ogólne (18% i 32%), podatek liniowy (19%), karta podatkowa, podatek tonażowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zryczałtowana forma opodatkowania nie uwzględnia prawa do odliczania kosztów prowadzenia działalności, lecz daje możliwość stosowania najczęściej stawki 8,5% lub 17%. Przy niewielkich rozmiarach działalności i niskich kosztach na przykład świadczonych usług może okazać się korzystną. Z drugiej zaś strony częstym dylematem jest to czy wybrać prowadzenie działalności w formie spółki. Zdecydowanie warto przeanalizować taki wybór, ze względu na brak konieczności płacenia składek ZUS bezpieczeństwo prawne i możliwości optymalizacyjne, jakie stwarza działalność w formie spółki. Aby jednak rozwiać wszelkie wątpliwości związane z nurtującymi Państwa pytaniami oraz szczegółowo przygotować dla Państwa rozwiązanie dopasowane do rozmiarów planowanej czy prowadzonej działalności zachęcamy do kontaktu poprzez naszą stronę internetową pikpromocja.pl, gdzie przygotujemy odpowiednie rozwiązanie.

3. Jakie usługi, które Państwo oferują, cieszą się największą popularnością wśród startupowców?

Najczęściej dla naszych klientów prowadzimy kompleksową obsługę prawną oraz księgową, oczywiście najpopularniejszą usługą jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie online jak i tradycyjnie zarówno jeśli chodzi o pełną księgowość dla spółek, jak i podatkową księgę przychodów i rozchodów dla mniejszych przedsiębiorców. Wówczas zajmujemy się w szczególności bieżącym księgowaniem, przygotowywaniem sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów, wypełnianiem i składaniem deklaracji podatkowych w podatku VAT i podatkach dochodowych czy też audytem dokonywanych rozliczeń finansowych i podatkowych. Ponadto bardzo często wspomagamy startupy w restrukturyzacji prowadzonej działalności, chociażby poprzez prowadzenie procesów przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy innego rodzaju przekształcenia spółek. Równie często zajmujemy się rejestracją nowych podmiotów np. spółek celowych, które wykorzystywane są do realizacji określonych celów biznesowych startupu.

4. Wśród swoich usług mają Państwo m.in. księgowość online – czy z perspektywy czasu ta usługa faktycznie wydaje się być korzystna nie tylko dla startupowców, ale dla zwykłych firm? Czy usługa cieszy się zainteresowaniem, czy jednak firmy wolą klasyczną formę prowadzenia księgowości?

Należy z całą pewnością stwierdzić, że oferowana usługa księgowości online, staje się coraz bardziej popularna nie tylko dla startupów, ale także dla firm działających długie lata w nieco bardziej tradycyjnych sektorach gospodarki. Z perspektywy firmy zajmującej się w sposób profesjonalny usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych dostrzegamy wiele zalet tej formy księgowości. Przede wszystkim pozwala ona na bezproblemową obsługę klientów na terenie całego kraju, ograniczanie kosztów usługi, ponadto umożliwia znacznie szybszy obieg dokumentów niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia księgowości, dokonywania fakturowań itp. Ważną zaletą, którą głównie dostrzegają klienci to archiwizacja dokumentów online. Klient w każdej chwili z poziomu przeglądarki ma dostęp do wszystkich swoich dokumentów. Ponadto, taki sposób prowadzenia księgowości koreluje z ostatnimi zmianami w zakresie obowiązków podatkowych nakładanych na przedsiębiorców. Podkreślić należy, że obecnie wszelkie struktury JPK składane dla celów podatku VAT przesyłane są w formie elektronicznej. Podobnie jak w przypadku składanych sprawozdań finansowych przesyłanych do sądu rejestrowego i automatycznie przekazywanych urzędom skarbowym. Ponadto należy spodziewać się, iż w najbliższym czasie wszelkie deklaracje i rozliczenia dla celów podatkowych będą składane w formie elektronicznej. Taka forma prowadzenia księgowości jest zatem korzystna zarówno dla przedsiębiorcy, jak i księgowego, a ponadto jest bezpieczna poprzez odpowiednie zabezpieczenie systemów informatycznych zapewniając pełna kontrolę nad danymi finansowymi.

Jaki rodzaj spółki jest najkorzystniejszy dla startupowców i dlaczego?

Choć wybór najwłaściwszej formy czy rodzaju spółki zawsze wymaga indywidualnej analizy sytuacji przedsiębiorcy, w naszej ocenie, popartej wieloletnią praktyką, najkorzystniejszą formą prowadzenia startupu będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak pokazuje doświadczenie forma ta jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców. Odnosząc się do najważniejszych zalet tego rodzaju spółki warto podkreślić, iż pozwala ona ograniczyć odpowiedzialność wspólników angażujących kapitał własny, jak i ten pozyskany, który angażują w rozwój prowadzonego biznesu. W spółce z o.o. odpowiedzialność za jej zobowiązania w przypadku niewypłacalności ponosi wyłącznie zarząd. Spółka z o.o. może też zostać utworzona przy niewielkim kapitale – jego minimalna wartość wynosi 5.000 złotych. Ponadto w przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej umożliwia ona uniknięcie opłacania składek ZUS w przypadku spółki, w której występują co najmniej dwaj wspólnicy. Udziałowiec spółki, powołany na członka jej zarządu, który tylko na tej podstawie otrzymuje wynagrodzenie, nie jest obowiązany do zapłaty składek ZUS. Nasza firma specjalizuje się w doradztwie w zakresie optymalizacji obciążeń ZUS oraz podatkowych. Realizujemy w tym zakresie ciekawy projekt „Firma bez ZUSu”, o którym więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod adresem www.firmabezzusu.pl. Proponowane w nim rozwiązanie jest też szczególnie korzystne dla osób prowadzących jednoosobową działalność, którym upływa okres 2-letniego preferencyjnego ZUS, mogących dokonać przekształcenia w jednoosobową sp. z o.o. i następnie przyjęcia do niej wspólnika. Do innych zalet sp. z o.o. należy też możliwość korzystania z ulgi podatkowej w CIT na działalność badawczo-rozwojową, dzięki której część poniesionych kosztów spółka może odliczać w podwójnej wysokości. Ponadto, od 2019 roku spółki z o.o. jako podatnicy CIT posiadający status małego podatnika będą mogły korzystać z opodatkowania obniżoną 9% stawką podatku. Jeżeli startup posiada określone wartości niematerialne i prawne np. znaki towarowe, patenty, licencje itp. warto też uwzględnić założenie nieco bardziej złożonej struktury jak sp. z o.o. sp. k., która daje pewne możliwości optymalizacji podatkowej. Z wykorzystaniem takiego składnika majątkowego. Oczywiście w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pozyskania oferty dostosowanej do potrzeb Państwa startupu zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem wskazanych adresów strony internetowej.

 

O rozmówcy:

Tomasz Warda
Prezes Zarządu – Polski Instytut Księgowości Sp. z o.o.