Kim są internauci w wybranych krajach w Europie?

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

W Estonii użytkownicy sieci (PC) stanowią 86 proc. populacji, w Czechach 75 proc., a w Polsce 74 proc. Jak te statystyki wyglądają w innych krajach? Sprawdź i porównaj najnowsze dane Gemiusa dotyczące użytkowników sieci z różnych rynków.

Gemius sprawdził, kto korzysta z internetu w 12 krajach Europy. W zestawieniu znalazły się: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Mołdawia, Polska, Serbia, Słowacja, Rumunia, Ukraina oraz Węgry. Przeanalizowane dane zawierają informacje o tym, kim są i jaki procent populacji stanowią internauci w poszczególnych krajach.

Estończycy najbardziej zinternetyzowani

Według szacunków, krajem, w którym internauci stanowią największy odsetek populacji jest Estonia. 86 proc. Estończyków jest aktywnych w sieci (źródło: gemiusAudience). W czołówce znajdują się również Czesi i Polacy. Tylko co czwarty mieszkaniec tych państw wieku 15-69 lat nie korzysta z sieci. Z kolei krajem, który notuje najniższy odsetek internautów jest Rumunia – 58 proc.

Na Bałkanach więcej internautek

Kraje, w których możemy zaobserwować największe dysproporcje płci w strukturach internautów to Serbia, Chorwacja, Rumunia i Łotwa. Zarówno w Rumunii jak i na Łotwie mężczyźni stanowią 53 proc. internautów. Z kolei w Serbii i Chorwacji, kobiety deklasują mężczyzn o jeszcze więcej punktów procentowych. Serbki stanowią 56 proc. internautów w swoim kraju, natomiast Chorwatki 54 proc.

W mołdawskim internecie najwięcej młodzieży, w estońskim więcej 55+

Jak potwierdzają dane Gemiusa, to Mołdawia jest krajem gdzie osoby w wieku 15-24 lata stanowią największą grupę internautów – 29 proc. Z kolei na Ukrainie, najliczniejszą grupą wiekową są osoby w wieku 25-34 lata – 29 proc. Kim są użytkownicy sieci w innych krajach? Co czwarty Czech korzystający z internetu ma 35-44 lata, co piąty Łotysz 45-54 lata i co piąty Estończyk 55 lat i więcej.

Internauci najczęściej ze średnim wykształceniem

We wszystkich analizowanych państwach, największy udział w populacjach internautów mają osoby ze średnim wykształceniem. Prym wśród tych krajów wiodą Czechy, gdzie przedstawiciele tej grupy stanowią 67 proc. użytkowników sieci. Państwem o najwyższym udziale wśród internautów osób z wyższym wykształceniem jest Ukraina – 45 proc. Tymczasem krajem, który ma najmniejszy odsetek użytkowników sieci posiadających dyplom wyższej uczelni jest Słowacja – 21 proc.

W analizie uwzględniono ruch na komputerach osobistych (PC).

fot. pexels.com