KIR pokazał jak wykorzystać mechanizm tokenizacji na sieci blockchain do wsparcia działań charytatywnych

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

KIR pokazał jak wykorzystać mechanizm tokenizacji na sieci blockchain do wsparcia działań charytatywnych

Udostępnij:

Darowizna, przekazana na rzecz podopiecznych Fundacji Szlachetna Paczka, jest ostatnim punktem pilotażowej kampanii tokenizacji kartek świątecznych przez KIR. Personalizowane życzenia firmowe trafiły w grudniu do grona wybranych odbiorców, którzy mieli możliwość uruchomienia darowizny za pomocą polecenia ‘transferuj token’. Jeden klik adresata kartki NFT oznaczał autoryzację dla KIR do zrealizowania pojedynczego transferu o wartości 100 złotych. KIR połączył w tym projekcie możliwości sztucznej inteligencji i technologii blockchain z działaniami charytatywnymi.

Dobroczynna technologia

Projekt, skierowany do wybranego grona partnerów i klientów KIR, wykorzystywał tokenizowane kartki świąteczne jako nośnik personalizowanych życzeń oraz realnej wartości, którą firma – w imieniu adresatów – zobowiązała się przekazać na rzecz podopiecznych Fundacji Szlachetna Paczka. W ramach pilotażowej kampanii, KIR tokenizował własne kartki świąteczne oraz udostępnił taką usługę wybranym klientom i partnerom, pełniąc funkcję emitenta NFT. W ten sposób firma wyemitowała łącznie ponad 4.300 kartek świątecznych – unikalnych tokenów. 

Funkcja transferu tokena, umożliwiająca przekazanie darowizny, została uruchomiona dla ograniczonego grona adresatów wskazanych przez KIR. Adresat kartki wysyłanej przez KIR w wersji NFT, zlecał mintowanie tokenów na platformie Krajowej Sieci Blockchain (KSB), która działa na zasadzie ‘permissioned network’ – jako prywatna sieć blockchain. Każda z takich kartek świątecznych była cyfrowym tokenem NFT, który po transferze własności, przekształcał się w darowiznę na cele charytatywne. Pojedynczy token reprezentował konkretną wartość – 100 złotych, a więc każdy klik powiększał pulę środków jakie KIR zobowiązał się darować na rzecz podopiecznych Szlachetnej Paczki. Zakończeniem tego projektu było przekazanie darowizny w kwocie 4.200 zł dla Fundacji Szlachetna Paczka przez Fundację KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium.

Projekt tokenizowanych kartek świątecznych pokazuje, jak nowoczesne technologie mogą – poza optymalizowaniem procesów biznesowych – przyczynić się do realnego wsparcia inicjatyw społecznych. Token NFT jest nośnikiem wartości. Tokenami można więc obracać – podobnie jak papierami wartościowymi. Można je sprzedawać i kupować, można przenosić ich własność i można je dawać w prezencie. Znakomicie ułatwiają przekazywanie darowizn i dlatego są świetnym narzędziem wspierającym działalność charytatywną. Tę zaletę technologii blockchain staraliśmy się wykorzystać w dobrej sprawie – wyjaśnia Małgorzata Ignaczewska, Program Manager w KIR.

Blockchain w działaniach charytatywnych

KIR jest technologicznym hubem polskiego sektora finansowego. Skutecznie wdraża innowacyjne rozwiązania, które wspierają cyfrową transformację gospodarki i przynoszą konkretne korzyści społeczne. 

Pilotażowa akcja tokenizowania kartek świątecznych była dla nas nie tylko testem innowacyjnego podejścia do działań charytatywnych, ale również wstępem do rozwijania dalszych zastosowań tokenizacji. Blockchain już dziś jest wykorzystywany w finansach, e-commerce czy logistyce, ale należy też zwrócić uwagę na potencjał tej technologii w połączeniu ze sztuczną inteligencją. Szczególnie wartościowe może być zastosowanie tokenizacji do ochrony praw autorskich i własności intelektualnej czy też nadzorowania mechanizmu trenowania algorytmów AI – dodaje Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR.