Kobiety na startupy!

kobiety na startupy
Udostępnij:
Organizacja Women 2.0 ogłosiła, że ich dotychczasowy program Founder Labs zostanie przekształcony w odrębną instytucję, a konkretnie w inkubator dla mobilnych startupów.

Organizacja Women 2.0 ogłosiła, że ich dotychczasowy program Founder Labs zostanie przekształcony w odrębną instytucję, a konkretnie w inkubator dla mobilnych startupów.

Misją Women 2.0 oraz Founder Labs jest propagowanie idei tworzenia startupów przez kobiety oraz stwarzanie im ku temu możliwości. Oczywiście inkubator nie jest przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Jednakże podczas tworzenia teamu, który ma stworzyć mobilny startup, będzie obowiązywała zasada parytetu. Organizatorzy, a raczej organizatorki, chcą aby proporcja kobiet i mężczyzn w zesole wynosiła mniej więcej 50/50. Optymalna liczebność teamu ma wynosić 15-20 osób. Founder Labs chce tworzyć głównie startupy ściśle związane z aplikacjami mobilnymi.

Program inkubacyjny Founder Labs to 5 tygodni intensywnych spotkań. W trakcie trwania programu  nie trzeba rezygnować ze swojej pracy. Spotkania w ramach inkubatora mają odbywać się wieczorami oraz w weekendy. Uczestnicy Founder Labs będą mieli do dyspozycji ponad dwudziestu doradców i mentorów z branży.

Inkubator chce wyjśc poza swój dotychczasowy teren działania czyli San Francisco. Pierwszą z nowych lokalizacji okazał się być Nowy Jork. Swoje zgłoszenia do edycji nowojorskiej można zgłaszać do 20 kwietnia.

źródło: readwriteweb.com