Kobiety w polskich startupach są niedoreprezentowane

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Kobiety w polskich startupach są niedoreprezentowane

Udostępnij:

Tylko 21% startupów posiada zespół, który w ponad połowie składa się z kobiet. Kobiety w świecie startupów są niedoreprezentowane. Choć jak pokazują badania – spółki założone przez kobiety przynoszą wyższy zwrot z inwestycji. Jak wygląda świat startupów w kontekście kobiet?

Kobiety w startupach to mniejszość

Chociaż wyniki badań Boston Consulting Group wskazują, że firmy założone przez kobiety przynoszą wyższy zwrot z inwestycji niż te założone przez mężczyzn, nadal kobiece firmy stanowią zdecydowaną mniejszość w skali światowej.

Niedawno opublikowany raport Polskie Startupy 2022 wskazuje, że podobnie sytuacja ma się na naszym rynku startupowym, gdzie wciąż istnieje deficyt kobiet. Podmiotów, w których stanowią one ponad połowę zespołu, jest tylko 21% – w tym jedynie 15% startupów, gdzie żeńska część zespołu przekracza połowę zatrudnionych.

Natomiast tych firm, gdzie kobiety stanowią ponad trzy czwarte załogi, jest tylko 6%. Wśród badanej grupy co trzeci startup wskazał, że kobiety stanowią maksymalnie jedną czwartą zespołu, a takich, gdzie niemal połowa zespołu to kobiety jest 29 proc.

Kobiety to ważny trzon rolnictwa

Coraz częściej i głośniej mówi się także o kobietach w sektorze rolno-spożywczym. W wielu krajach wnoszą one do biznesu nową jakość, a mimo to nadal silny jest stereotyp, że gospodarstwo rolne powinno być prowadzone przez mężczyznę.

Dane Eurostatu wskazują, że kobiety zatrudnione w rolnictwie stanowią w Polsce 41%, jednak nie obejmuje to ich nieodpłatnej pracy, która jest ważną częścią funkcjonowania gospodarstw rolnych. Z tego względu zaangażowanie kobiet w rolnictwie jest często niedoszacowane.

Sytuacja na świecie jest jeszcze mniej korzystna

Na świecie sytuacja jest jeszcze mniej korzystna, ponieważ wiele kobiet nie ma dostępu do własności ziemi i możliwości finansowania działalności rolniczej, co sprawia, że nie mają szans na rozwój swojego agrobiznesu, mimo tego, że 79% kobiet pracujących w sektorze jest całkowicie zależnych od dochodów z rolnictwa. Z tej perspektywy sektor rolny, mimo szerokiego uczestnictwa kobiet w różnych jego obszarach, nadal stereotypowo traktowany jest jako męski.

EIT Food odpowiada na powyższe wyzwanie w programie Empowering Women in Agrifood (EWA), którego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia kobietom na wczesnym etapie kariery zawodowej w wykorzystaniu ich potencjału poprzez zapewnienie im odpowiedniej wiedzy i dostępu do szerokiej sieci kontaktów, aby mogły pomyślnie założyć i rozwinąć zrównoważony biznes w branży rolno-spożywczej.

Kobiety w programie Empowering Women in Agrifood

Przez ostatnie 3 lata program wsparł łącznie ponad 250 przedsiębiorczyń. Przez 6 miesięcy uczestniczki programu biorą udział w wydarzeniach i dedykowanych warsztatach, rozwijając przy tym swoje pomysły biznesowe pod indywidualnym okiem profesjonalnej Mentorki lub Mentora.

Program EWA stale się rozwija i jego kolejna, już trzecia edycja odbyła się w 2022 r. Kraje z części Europy Środkowo-Wschodniej, które pomyślnie wdrożyły program to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Łotwa oraz Litwa.

10 kobiet z każdego kraju otrzymało szansę odbycia niesamowitej biznesowej podróży i wpłynięcia na zmianę w branży rolno-spożywczej, a dzięki swojemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy dotarły do finałów programu, prezentując swoje pomysły biznesowe szerokiej publiczności.

Szczegóły każdego z wydarzeń oraz profile uczestniczek można znaleźć na stronie EIT Food:

W 2023 r. program odbędzie się w Polsce.

EIT Food to jedna z największych i najbardziej dynamicznych na świecie społeczności zajmujących się innowacjami w branży spożywczej. Przyspieszamy innowacje, aby zbudować przyszłościowy system żywnościowy, produkujący zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.

Wspierani przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej, inwestujemy w projekty, organizacje i osoby, które podzielają nasze cele dotyczące zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Odblokowujemy potencjał innowacyjny w przedsiębiorstwach i na uniwersytetach oraz tworzymy i skalujemy startupy rolno-spożywcze, aby wprowadzać na rynek nowe technologie i produkty. Wyposażamy przedsiębiorców i specjalistów w umiejętności potrzebne do przekształcenia systemu żywnościowego i umieszczamy konsumentów w centrum naszej pracy, pomagając budować zaufanie poprzez ponowne połączenie ich z pochodzeniem żywności.

Jesteśmy jedną z dziewięciu innowacyjnych społeczności, utworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE, który powstał w 2008 r. w celu pobudzania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

Artykuł powstał we współpracy z EIT Food