Kredyt na innowacje technologiczne, czyli dotacja na innowacyjne inwestycje

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Kredyt na innowacje technologiczne, czyli dotacja na innowacyjne inwestycje

Udostępnij:

Pandemia koronawirusa zmieniła priorytety wśród przedsiębiorców. Zmiany i ułatwienia w kredycie na innowacje mają zachęcić przedsiębiorców do rozpoczynania inwestycji jeszcze w tym roku. Dlatego obecny nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne finansowanym z unijnego programu Inteligentny Rozwój potrwa do 30 grudnia 2020 r.

O tym, czym jest kredyt na innowacje technologiczne, kto i jak może się o niego ubiegać, oraz jakie zmiany w kredycie wprowadził Bank Gospodarstwa Krajowego w obecnie trwającym naborze wniosków rozmawiamy z ekspertem BGK, Mateuszem Szulcem.

Kredyt na innowacje technologiczne to – wbrew pozorom – nie kredyt, ale dotacja skierowana do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 250 osób), które wdrażają nowe technologie. Dotacja (tzw. premia technologiczna) spłaca część kredytu przedsiębiorcy zaciągniętego w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Lista banków współpracujących jest szeroka i obejmuje prawie wszystkie banki działające w Polsce (lista banków). Jak mówi nam Mateusz Szulc, obecny nabór wniosków znacząco równi się od poprzednich. Przede wszystkim przedsiębiorcy otrzymali możliwość sfinansowania inwestycji, która jest innowacyjna w skali przedsiębiorstwa, a nie jak dotychczas – w skali kraju. W ramach inwestycji przedsiębiorca musi wdrażać innowacyjną technologię, którą nabył od zewnętrznego podmiotu lub opracował we własnym zakresie. Skutkiem wdrożenia tej technologii musi być wprowadzenie do sprzedaży przez przedsiębiorcę innowacyjnego produktu lub usługi.

Już nie tylko do 6 mln wsparcia

– W obecnym naborze wniosków BGK zrezygnował z wymogu posiadania wkładu własnego w projekt (dotychczas było to min. 25% kosztów kwalifikowalnych). To, czy dany przedsiębiorca dostanie kredyt finansujący 70%, 80% czy 100 % kosztów w projekcie, zależy już od zdolności kredytowej przedsiębiorcy i decyzji banku kredytującego – zaznacza Mateusz Szulc.

BGK zniósł również limit 6 mln dotacji na projekt. Premia technologiczna może sfinansować do 70% kosztów kwalifikowalnych w projekcie i jest to obecnie jedyne ograniczenie dofinansowania w konkursie. O wysokości wsparcia decyduje miejsce realizacji inwestycji (nie- siedziba przedsiębiorcy) oraz wielkość przedsiębiorcy.

Nowe koszty inwestycyjne możliwe do sfinansowania

– Nowe zasady dotyczą również rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowanych, czyli tych, które może sfinansować unijna premia technologiczna. Przedsiębiorca może z niej opłacić nie tylko zakup i montaż maszyn i urządzeń (tzw. środków trwałych) niezbędnych do realizacji inwestycji, ale też koszty ich transportu. Firma może sfinansować zakup do inwestycji nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej (ale nie więcej niż w wysokości 10% wartości kosztów kwalifikowalnych), a nawet wybudowanie hali produkcyjnej – tutaj można sfinansować budowę, rozbudowę, remont lub adaptację już istniejących budynków, a ograniczenie 10% nie obowiązuje – mówi ekspert BGK.

– Premia technologiczna pokryje też wydatki związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych lub prawnych związanych z inwestycją technologiczną. W grę wchodzą również koszty ekspertyz i projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji – tutaj można liczyć nawet na 50% dofinansowania kosztów – podkreśla Szulc.

Jak złożyć wniosek

Aby złożyć wniosek o przyznanie premii technologicznej przedsiębiorca musi mieć przede wszystkim zdolność kredytową i podpisać warunkową umowę kredytu technologicznego (lub otrzymać promesę kredytu technologicznego) w jednym we współpracujących z BGK banków komercyjnych. Następnie składa on do BGK wniosek o dofinansowanie projektu. Jeśli wniosek jest oceniony pozytywnie, BGK przyznaje promesę premii technologicznej , a przedsiębiorca podpisuje umowę kredytu z bankiem komercyjnym, a następnie umowę z BGK o dofinansowanie projektu.

To już siódmy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne, jednak pierwszy na nowych zasadach wprowadzonych w związku z pandemią. W poprzednich edycjach do BGK wpłynęło łącznie 1942 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 6 mld zł. Bank wystawił 775 promes premii technologicznej w wysokości 2,7 mld zł, z czego wypłacił już ponad 1 mld 200 mln zł.

Szczegółowe zasady obowiązujące w nowym naborze wniosków można sprawdzić na stronie www.bgk.pl/innowacje-technologiczne.

 

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie premii technologicznej uzależnione jest m.in. od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz pozostałych aspektów wskazanych w dokumentacji konkursowej. Niniejszy materiał jest wyłącznie materiałem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.