Letus Capital wspólnie z Softblue skomercjalizują głosowy system bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Letus Capital wspólnie z Softblue skomercjalizują głosowy system bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych

Udostępnij:

Letus Capital, notowana na warszawskiej giełdzie spółka działająca w obszarze finansów, nowych technologii oraz fotowoltaiki, podpisała umowę licencyjną na korzystanie z innowacyjnego głosowego wyłącznika bezpieczeństwa. Projekt będzie realizowany we współpracy z Softblue, z którym Letus Capital równolegle podpisał stosowną umowę. Dzięki wspólnemu wykorzystaniu doświadczeń oraz wiedzy możliwe będzie szybsze wprowadzenie na rynek urządzeń korzystających z głosowego wyłącznika bezpieczeństwa.

Letus Capital podpisał umowę licencyjną na korzystanie z patentu systemu zabezpieczeń urządzeń elektrycznych ETOS (Emergency turn off system). Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji do zbudowania prototypu, przeprowadzenia badań laboratoryjnych, opracowania produktu komercyjnego, komercjalizację i sprzedaż urządzenia zbudowanego na bazie patentu. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Opłata za udzieloną licencję wynosi 5,00 zł netto od każdego sprzedanego urządzenia wyprodukowanego na podstawie patentu oraz 40% zysku (po odliczeniu kosztów wyprodukowania, badań i sprzedaży) ze sprzedaży produktów lub rozwiązań na podstawie patentu.

ETOS to pierwszy na świecie system bezpieczeństwa analizujący dźwięki otoczenia i wykrywający ludzki krzyk. Głosowy wyłącznik bezpieczeństwa znajdzie zastosowanie przede wszystkim w fabrykach, przy liniach produkcyjnych, gdzie użytkownik jest narażony na różne zagrożenia. Jednak widzimy jego zastosowanie również w urządzaniach domowych – chociażby mikser. Z rozwiązaniem wiążemy duże nadzieje, widzimy w nim wielki potencjał rynkowy. Dlatego, aby szybciej przygotować prototyp oraz komercyjną wersję zdecydowaliśmy się zawrzeć sojusz z Softblue – komentuje Tomasz Andrzejczak, prezes Letus Capital.

Współpraca przy rozwoju i komercjalizacji głosowego wyłącznika bezpieczeństwa stanowi krok do zacieśnienia współpracy pomiędzy Letus Capital a Softblue. W ostatnich tygodniach Softblue zwiększyło zaangażowanie kapitałowe w Letus Capital, przekraczając próg 5 proc. udziału w kapitale i głosach na WZ. Spółki prowadzą rozmowy na temat współpracy w kolejnych obszarach, w tym na rynku fotowoltaiki.

W głosowym wyłączniku bezpieczeństwa widzimy duży potencjał rozwoju sprzedaży, jego międzynarodowej komercjalizacji, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Letus przy tym projekcie. Równolegle prowadzimy rozmowy o współpracy w innych obszarach. Wymiarem naszej wiary w spółkę i jej plan rozwoju jest nasza inwestycja kapitałowa w jej akcje – mówi Michał Kierul, prezes Softblue.

ETOS to system zabezpieczania urządzeń elektrycznych zawierający jednostkę analizy dźwięku oraz moduł sterujący zasileniem urządzenia. Mikrokomputer w trybie ciągłej analizy prowadzi nasłuch dźwięków z otoczenia, odfiltrowując dźwięki o częstotliwości różnej od częstotliwości ludzkiego głosu. W przypadku wykrycia zgodności zarejestrowanego dźwięku z ludzkim krzykiem wywołanym bólem lub strachem, system odcina zasilanie od przypiętego do niego urządzenia. Po odcięciu zasilania zabezpieczanego urządzenia elektrycznego wysyła się automatycznie powiadomienie do co najmniej jednego zdefiniowanego uprzednio odbiorcy o wypadku.

Powszechnie stosowanym rozwiązaniem przy liniach produkcyjnych są mechaniczne wyłączniki, do których zatrzymania pracy potrzebne jest celowe i świadome naciśnięcie przycisku bezpieczeństwa. W większości wypadków, osoba poszkodowana pod wpływem bólu nie jest w stanie wyłączyć samodzielnie zasilania. ETOS zapewnia przyśpieszenie procesu odcięcia zasilania, w rezultacie zwiększając szanse na przeżycie wypadku, ograniczając ryzyko utraty zdrowia personelu.

Projekt będzie realizowany w spółce celowej Startup Solar System Sp. z o.o. Docelowo Letus Capital oraz Softblue będą posiadać po 49 proc. udziałów.

– W ramach działalności naszego inkubatora innowacyjności pomagamy ciekawym projektom rozwinąć skrzydła, by mogły finalnie wypłynąć na globalny rynek. Projekty możemy realizować zarówno usługowo, w ramach działalności doradczej, jak i prowadząc proces wprowadzenia rozwiązania na rynek i jego komercjalizacji. Rozwiązanie ETOS jest w trakcie postępowania o przyznanie patentu – dodaje Tomasz Andrzejczak.

Letus Capital dzięki własnemu inkubatorowi innowacyjności wspiera pomysłodawców i wynalazców. Spółka obecnie prowadzi prace w zakresie ochrony prawnej urządzenia ETOS w urzędzie patentowym.