Mabion podpisał umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie badań oraz rozbudowę mocy produkcyjnych

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Mabion podpisał umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie badań oraz rozbudowę mocy produkcyjnych

Udostępnij:

Mabion S.A., notowana na GPW spółka biotechnologiczna podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Kredyt do wysokości 30 mln EUR zostanie przeznaczony na badania i produkcję innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu nowotworów i chorób autoimmunologicznych. Mabion to pierwszy w Polsce beneficjent Europejskiego Instrumentu Finansowania Wzrostu (EGFF) wspieranego przez Plan Junckera. Projekt umożliwi utworzenie 96 miejsc pracy.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się udzielić Mabionowi kredyt do kwoty 30 mln EUR na sfinansowanie swoich planów rozwoju. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, w tym dotyczących rozwoju leków biopodobnych i innowacyjnych leków biologicznych, a także zwiększenie mocy wytwórczych Spółki dzięki najnowocześniejszej infrastrukturze badawczo-rozwojowej. Dodatkowe środki pozwolą na zatrudnienie 96 nowych pracowników.

– Firma Mabion jest bardzo dumna z faktu, iż taka instytucja jak Europejski Bank Inwestycyjny odpowiedziała na nasze zaproszenie do współpracy i postanowiła dołączyć do naszego ambitnego projektu. Po uzyskaniu zgody Europejskiej Agencji Leków na wprowadzenie naszego leku na rynek Unii Europejskiej będziemy potrzebować funduszy na rozwój infrastruktury oraz pokrycie kosztów dalszych badań. Kredyt EBI zaspokaja dużą część naszych potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych – powiedział Grzegorz Grabowicz, członek zarządu ds. finansowych Mabion S.A.

– Kredyt ten stanowi kamień milowy we wsparciu EBI dla Polski: udostępnia innowacyjne finansowanie innowacyjnej firmie, która dużo inwestuje w badania i rozwój oraz produkuje tak bardzo potrzebne leki na choroby onkologiczne. Łącząc siły z Komisją Europejską, bank unijny może wspierać długoterminowe plany Mabion i tym samym przyczyniać się do rozwoju sektora biotechnologicznego w Polsce – powiedział Jean-Christophe Laloux, Dyrektor Generalny Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Pożyczka EBI jest wspierana przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny filar Planu inwestycyjnego dla Europy – planu Junckera. Projekt ten jako pierwszy w Polsce korzysta z Europejskiego Instrumentu Finansowania Wzrostu, wspieranego przez EFIS, który specjalizuje się w finansowaniu dłużnym („venture debt”).

– Cieszę się, że po raz kolejny UE inwestuje w projekt poświęcony opiece zdrowotnej. Szczególnie zachęcający jest fakt, że inwestycja przyniesie wiele korzyści osobom cierpiącym na nowotwory i choroby autoimmunologiczne. To także kolejny znak, że wspomniany sektor tworzy nowe miejsca pracy zapewniające źródło dochodów. Jest to wyraźny dowód na to, że UE zdecydowanie popiera innowacyjne, oddolne firmy w Polsce i całej Europie – podsumował Vytenis Andriukaitis, europejski komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Więcej informacji o transakcji:

  • Kwota kredytu do wysokości 30 mln EUR pokryje około 30% szacowanych kosztów (97 mln EUR) planów rozwoju firmy. Pozwoli sfinansować koszty badań i rozwoju związane zarówno z wczesnymi, jak i późnymi programami rozwojowymi, obejmującymi m.in produkty biopodobne i innowacyjne leki, a także wydatki inwestycyjne na zwiększenie produkcji. Plan obejmuje wyposażenie istniejących i rozbudowywanych obiektów w sprzęt produkcyjny, stworzenie w nich laboratoriów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości. Transakcja zostanie podzielona na trzy transze dotyczące kluczowych etapów realizacji.
  • Dzięki wsparciu EFIS EBI może podjąć większe ryzyko i zapewnić stabilne finansowanie długoterminowe o elastycznej strukturze spłat i odsetek, ograniczającej zobowiązania finansowe Mabion w perspektywie krótko- i średnioterminowej, co pozwala firmie skoncentrować się na inwestowaniu w innowacje i rozwój.
  • Po zakończeniu badań klinicznych w ramach najbardziej zaawansowanego programu – leku biopodobnego do rytuksymabu używanego w leczeniu niektórych rodzajów nowotworu krwi – Mabion spodziewa się uzyskać opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) do końca 2019 r. Pozytywna opinia CHMP, organu Europejskiej Agencji Leków, stanowi podstawę do wydania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu przez Komisję Europejską. Mabion może stać się pierwszą firmą z siedzibą w UE, która wprowadziła lek biopodobny do rytuksymabu na rynek UE.
  • Projekt ma potencjalnie pozytywny wpływ na zatrudnienie: szacuje się, że w jego ramach utworzonych zostałoby około 96 dodatkowych nowych stałych miejsc pracy, w tym dla wysoko wykwalifikowanych osób zajmujących się badaniami i rozwojem.