Ministerstwo Finansów: wspólne przejazdy nie podlegają opodatkowaniu

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Ministerstwo Finansów poinformowało, że wspólne przejazdy oparte na zasadzie podziału kosztów podróży nie podlegają opodatkowaniu. Stanowisko takie znalazło się w odpowiedzi na interpelację Posła Zbigniewa Chmielowca, dotyczącą kwestii podatkowych związanych z popularnością ekonomii współdzielenia.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega jedynie dochód, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Wspólne przejazdy – organizowane chociażby za pośrednictwem BlaBlaCar – polegają na udostępnianiu przez kierowców wolnych miejsc w swoich samochodach w zamian za składkę na paliwo, która pokrywa tylko część kosztów podróży. W przypadku BlaBlaCar jej maksymalna wysokość jest odgórnie ustalona przez serwis i nie pozwala kierowcy osiągać zysku. Brak możliwości realizacji zarobkowego celu przez kierowców jest ściśle określony w regulaminie BlaBlaCar, a instrumenty, które stosuje serwis – ograniczenie wysokości ceny, odpowiednie ostrzeżenia przy dodawaniu przejazdów, stała moderacja – dodatkowo zmniejszają prawdopodobieństwo złamania tych zasad przez kierowców udostępniających miejsca.

Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w odpowiedzi na interpelację Posła Zbigniewa Chmielowca podkreślił, że należy przyjąć, iż kierowcy udostępniający okazjonalnie wolne miejsca w samochodzie osobowym innym osobom celem odbycia wspólnej podróży, w zamian za udział pasażerów w kosztach podróży, nie uzyskują dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie występuje w tym przypadku przyrost majątku skutkujący powstaniem zobowiązania podatkowego. O ile kierowca działa więc jako osoba fizyczna, która przy okazji swojej podróży zabiera pasażerów i używa samochodu do celów prywatnych – nie zachodzi obowiązek podatkowy.

Przy okazji Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że konieczność odprowadzenia podatku zachodzi w przypadku oferowania przejazdów pojazdami służącymi wykonywaniu obowiązków pracowniczych, służbowych bądź zawodowych, powierzonych kierowcy wyłącznie w innym celu, niż użytek prywatny. Wtedy – jak przeczytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację – należy przyjąć, że jest to działalność zarobkowa, z której dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ministerstwo Finansów stwierdza również, że w przypadku kierowcy działającego jako prywatna osoba nie występuje obowiązek podatkowy z tytułu VAT, ponieważ wspólne przejazdy jako sporadyczne zabieranie ze sobą osób, podróżujących w tym samym kierunku, nie stanowią stałej, zarobkowej działalności usługowej.

Obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstaje tylko wtedy, gdy dany podmiot realizuje zasadę zarobkowego i zorganizowanego działania polegającego np. na przewozie osób.

Treść interpelacji 32705 posła Zbigniewa Chmielowca i odpowiedź Ministerstwa Finansów dostępne są na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=470F33CCAB95DAD7C1257E440047D239

Zdjęcie główne artykułu Paweł Kadysz