Naukowcy z AGH opatentowali wynalazek służący walce ze smogiem

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Naukowcy z AGH opatentowali wynalazek służący walce ze smogiem

Udostępnij:

Innowacyjna metoda zmniejszania stężenia pyłów zawieszonych w atmosferze przy użyciu generatora fali uderzeniowej to owoc pracy naukowców z Wydziału Energetyki i Paliw AGH.

Autorami technologii i twórcami zgłoszenia patentowego pt. „Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącej warstwę inwersyjną” są: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, prof. dr hab. inż. Barbara Kubica, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH, dr inż. Janusz Zyśk, mgr inż. Filip Jędrzejek, mgr inż. Dominik Gryboś oraz inż. Maciej Borek – student/dyplomant (kierunek Energetyka). Zgłoszenie zarejestrowano w Urzędzie Patentowym RP 11 sierpnia 2020 r. pod numerem P.43493.

Wynalazek opiera się na tworzeniu cyklu fal uderzeniowych, powstających w wyniku eksplozji mieszaniny gazów palnych i powietrza. Skutkiem oddziaływania fal uderzeniowych jest zniszczenie struktury warstwy inwersji temperatury atmosfery, co umożliwia powstawanie pionowych ruchów atmosfery, prowadzących do zmniejszenia stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Generator fal uderzeniowych jest mobilny i można go dowolnie przemieszczać. Ponadto elementami składowymi technologii są mobilny system monitoringu zanieczyszczeń, w tym system detekcji skażeń, zamontowany na dronach, oraz algorytm działania określający liczbę i siłę generowanych fal uderzeniowych.

Wstępne wyniki pracy urządzenia wskazują na średnią 20% redukcję stężenia pyłu PM10 w warstwie smogu na wysokości do 100 m (pomiary pionowe, co 1 m) w odległości 10 m od osi generowania fal uderzeniowych w cykl 11 minut składający się ze 110 eksplozji.

Pomiary stężenia PM10 przed uruchomieniem generatora i po jego kilkuminutowym działaniu. Opracowanie na podstawie wyników pomiarów z dnia 25 listopada 2019 r.

Autorzy wynalazku są głęboko przekonani o skuteczności wykorzystania tej technologii do interwencyjnej poprawy jakości powietrza zanieczyszczonego cząstkami stałymi i innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

– Wdrożenie wyżej przedstawionego wynalazku z pewnością może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie naszego miasta oraz gmin przyległych, co jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 atakującego układ oddechowy. Nasze bieżące działania służą pozyskaniu środków umożliwiających praktyczne zastosowania proponowanej technologii w wielu punktach miasta i otaczających gminach – czytamy w komunikacie.