Od 1 marca wnioski do KRS złożymy tylko elektronicznie

od 1 marca wnioski do krs zlozymy tylko elektronicznie
Udostępnij:
Za sprawą nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS będzie można dokonać elektronicznie. Do tej pory składaliśmy papierowe formularze wraz z załącznikami.

Okazuje się, że przedsiębiorcy nie zawsze posiadają wiedzę, jak prawidłowo wypełnić formularze i jakie dokumenty należy do nich załączyć. Dotychczas wiele wniosków było zwracanych nadawcom z powodu licznych braków.

Do KRS tylko elektronicznie

Po nowelizacji przepisów postępowanie przed KRS dla przedsiębiorców odbywać się będzie tylko elektronicznie i dzięki temu złożenie wniosku do KRS będzie łatwiejsze. Poza tym wpłynie to także na szybsze wydanie rozstrzygnięcia przez KRS.

Udostępniony system teleinformatyczny będzie wskazywał „pola obowiązkowe”, które należy uzupełnić. Program pomoże również prawidłowo wypełnić kolejne pozycje wniosku poprzez możliwość wyboru z listy.

Korespondencja w systemie teleinformatycznym

Wraz z 1 marca 2020 r. ustawodawca wprowadza zmiany także w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Od tego dnia składając wniosek do sądu rejestrowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, będziemy korespondować również w ramach tego systemu.

Jeśli wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym złożymy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to wszystkie pisma w tej sprawie również będziemy wnosić tą samą drogą. Wyjątkiem są środki zaskarżenia, do których rozpoznania właściwy będzie Sąd Najwyższy.

Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymaga np. kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego e-PUAP. Wnioski składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRS podlegają temu samemu prawu.