PARP przekazał 21 mln zł dla MŚP na ochronę własności przemysłowej z Programu Inteligentny Rozwój

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PARP przekazał 21 mln zł dla MŚP na ochronę własności przemysłowej z Programu Inteligentny Rozwój

Udostępnij:

Dzięki konkursowi „Ochrona własności przemysłowej”, organizowanemu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 116 przedsiębiorców otrzymało dofinansowanie o łącznej wartości 21 mln zł. Projekt zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR).
Uzyskanie ochrony patentowej jest niezwykle istotne dla możliwości komercjalizacji i wprowadzenia na rynek produktu wykonanego na podstawie wynalazku, a tym samym możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Przedmiotami własności przemysłowej są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych. Ochrona własności przemysłowej zapewnia przedsiębiorcom wyłączne prawo do wykorzystywania ich własnego wynalazku bądź oznaczenia. Ponadto chroni ich kreatywność i innowacje.
Dobra intelektualne w firmach powinny być chronione prawami własności przemysłowej, ponieważ wówczas dają wyłączność zarobkowego i zawodowego korzystania z przedmiotów własności intelektualnej, co wyklucza możliwość korzystania z nich przez konkurencję.
– Jeżeli Polska ma być krajem gospodarczo niezależnym i samowystarczalnym, ma się wciąż rozwijać a poziom życia Polaków konsekwentnie podnosić – warunkiem niezbędnym są innowacje. Niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy wdrażali je w swoich firmach. Nasz rząd podejmuje wiele działań i wspiera przedsiębiorców w obszarze innowacyjności. To między innymi cyfryzacja, ale również transformacja w kierunku przemysłu 4.0 czy też niskoemisyjność. Wsparcie rozwoju innowacji, współpracy biznesu, przemysłu z nauką w dalszym ciągu będzie naszym priorytetem. W dzisiejszym świecie o sile przemysłu może decydować to czy posiadamy naszą własność intelektualną – własne rozwiązania wdrożone do produkcji. Fundusze Europejskie wspierają ochronę własności przemysłowej, a co za tym idzie, wzmacniają renomę firmy oraz jej pozycję i przewagę konkurencyjną na rynku – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Konkurs „Ochrona własności przemysłowej”

Celem konkursu „Ochrona własności przemysłowej”, realizowanego z Funduszy Europejskich, a organizowanego przez PARP, jest sfinansowanie w przedsiębiorstwie ochrony praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na pomoc rzecznika patentowego w uzyskaniu praw ochronnych, opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych.
Ochrona własności przemysłowej pozwala firmom na wydajniejsze zarządzanie oraz maksymalizację zysków z tworzonych i oferowanych przez nich produktów.
– W ramach konkursu „Ochrona własności przemysłowej” firmy mogły otrzymać do pół miliona złotych wsparcia m.in. na przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia patentowego, usługi doradcze czy reprezentację pełnomocnika w związku z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia. Wiele firm skorzystało z tej możliwości. Efektem zakończonego konkursu jest 116 umów na kwotę ponad 21 mln zł. W ramach tych umów łącznie dokonano ponad 500 zgłoszeń patentowych lub zgłoszeń wzorów przemysłowych. Co istotne, podobne działania będą kontynuowana w nowej perspektywie – opcję ochrony własności przemysłowej zakłada I priorytet programu FENG w module Internacjonalizacja – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP.

Medinice

Branża medyczna jest jedną z tych, dla której ochrona praw własności przemysłowej jest szczególnie ważna. Firmą, która skorzystała z tej szansy jest Medinice S.A. Jednym z dwóch dofinansowanych projektów w ramach konkursu jest „Kaniula do operacji wymiany łuku aorty piersiowej”. To innowacyjny wynalazek, nadający się do przemysłowego wykorzystania. Pozwala ona na utrzymanie ukrwienia w mózgu oraz w dolnej części ciała i jamie brzusznej, a także na wykonanie zabiegu metodą przezskórną, która jest mniej inwazyjna, skuteczniejsza, tańsza i szybsza i co najważniejsze – znacznie bezpieczniejsza dla pacjenta niż metoda obecnie stosowana. Nowe rozwiązania składające się na wynalazek, pozwalają na wykonanie zabiegu kaniulacji, zapewniając utrzymanie ukrwienia w mózgu oraz w dolnej części ciała i jamie brzusznej, a także na wykonanie zabiegu metodą przezskórną – co znacznie zmniejszy ryzyko powikłań po zabiegu torakotomii oraz niedokrwienia ważnych dla życia i zdrowia narządów wewnętrznych. Beneficjentem ostatecznym są pacjenci, którzy odniosą bezpośrednie korzyści w postaci skrócenia czasu samego zabiegu i rekonwalescencji po zabiegu. Z uwagi na skomplikowanie obecnych procedur operacji kardiochirurgicznych, wprowadzenie na rynek wyrobu, który skróci czas operacji, zmniejszy ryzyko powikłań, a także znacząco obniży koszt wykonania operacji, idealnie wpisuje się w zidentyfikowaną przez spółkę potrzebę rynkową.

Biotts

Kolejną firmą działającą w obszarze medycyny jest Biotts S.A. Otrzymała wsparcie, w ramach konkursu „Ochrona własności przemysłowej”, na uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący nośnika farmaceutycznego dla substancji czynnych oraz kompozycji farmaceutycznej ją zawierającej. Wynalazek stanowi półstałą postać leku zawierającą nośnik dla substancji czynnych. Ma on zastosowanie w farmacji i medycynie. Pierwszym przedmiotem wynalazku jest nośnik farmaceutyczny dla substancji czynnych charakteryzujący się tym, że zawiera składniki pochodzenia naturalnego, zapewniający rozpuszczanie lub zemulgowanie, zarówno substancji czynnych rozpuszczalnych w tłuszczach, jak i biodostępności. Drugim przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna charakteryzująca się tym, że zawiera nośnik zdefiniowany w pierwszym przedmiocie wynalazku oraz substancję czynną. Jego kompozycja zawiera substancje czynne wybrane z grupy zawierającej substancje czynne pochodzenia naturalnego. Wszystkie substancje zawarte w nośniku, są powszechnie uważane za bezpieczne oraz wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym.

Curiosity Diagnostic

Z kolei Curiosity Diagnostic Sp. o.o. wykorzystała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej kartridża mikroprzepływowego do systemu diagnostyki medycznej. Wynalazek dotyczy sposobu rozmieszczenia i połączenia komór (studzienek) reakcyjnych w kartridżu, np. układzie mikroprzepływowym (lab-on-a-chip), który gwarantuje ich równomierne napełnianie płynem, np. mieszaniną reakcyjną. Układ ten zapewnia, że zarówno objętość, jak i skład płynu są takie same w każdej ze studzienek, niezależnie od niedoskonałości wykonania kanałów doprowadzających i niewymieszania wprowadzanych płynów, prowadzącego do powstania gradientów stężeń poszczególnych składników roztworu wzdłuż kanałów doprowadzających. Ma to kluczowe znaczenie dla procesów, w których istotne jest porównanie wyników, np. wartości sygnałów, otrzymanych w wielu mieszaninach reakcyjnych. Dodatkowo układ ten pozwala na gęste upakowanie studzienek na małej powierzchni. Jednocześnie opracowane rozwiązanie nie podnosi istotnie kosztów wykonania kartridża, co warunkuje sukces jego komercjalizacji.
W celu zwiększenia świadomości w zakresie ochrony własności przemysłowej, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z bezpłatnego kursu online Akademii PARP: „Ochrona własności przemysłowej w MŚP”. Zainteresowani dowiedzą się z niego m.in. czym jest własność intelektualna i przemysłowa, czym jest znak towarowy i jakie są podstawowe warunki jego ochrony oraz jak skutecznie chronić własność przemysłową przedsiębiorstwa.