PGE Ventures zrealizował drugie wyjście inwestycyjne – sprzedał udziały w PySENSE

Dodane:

Kasia Krogulec Kasia Krogulec

PGE Ventures zrealizował drugie wyjście inwestycyjne – sprzedał udziały w PySENSE

Udostępnij:

PGE Ventures sprzedał udziały w startupie PySENSE działającym w sektorze IoT. Fundusz planuje zainwestować ok. 100 mln zł w 30 podmiotów do 2025 r.

Po 4 latach PGE Ventures zakończyła swoją obecność w spółce PySENSE działającej w sektorze IoT. W wyniku sprzedaży udziałów, PGE Ventures osiągnęła przychód na poziomie prawie czterokrotnie przekraczającym kwotę inwestycji (mnożnik Cash on Cash = 3,75x). Pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie kilku nowych inwestycji kapitałowych PGE Ventures, z czego dwie planowane są jeszcze w tym roku.

– Spółka przez ostatnie lata osiągnęła dojrzałość operacyjną co umożliwiło dalszy, szybki rozwój na rynku lokalnym i międzynarodowym. Współpraca z PGE Ventures pozwoliła firmie w początkowej fazie rozwoju na zbudowanie zespołu i stworzenie stabilnej struktury organizacyjnej oraz ułatwienie realizacji projektów w ramach całej grupy PGE. Ze swojej strony dziękujemy za kilka lat owocnej współpracy – powiedział Tomasz Leszczyński, założyciel PySENSE.

Lerta – poprzedni exit PGE Ventures

To drugi zakończony projekt inwestycyjny PGE Ventures. W listopadzie 2022 roku po zrealizowaniu celów inwestycyjnych PGE zakończyła inwestycję w spółce Lerta – rozwijającej nowoczesne usługi energetyczne oparte o Wirtualną Elektrownię. Nowym właścicielem sprzedanych akcji został notowany na GPW w Warszawie – Photon Energy N.V. – akcjonariusz i inwestor strategiczny Lerty od 2020 r. 

Dla PGE Ventures, wyjście inwestycyjne z Lerty miało ważne znaczenie w wymiarze finansowym. Cena sprzedaży akcji pozwoliła osiągnąć przychód z tej inwestycji na poziomie kilkukrotnie wyższym niż łączny koszt ich nabycia. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) na poziomie ok. 50% jest wynikiem znacząco przewyższającym średnią stopę zwrotu osiąganą przez fundusze Venture Capital w Polsce i na świecie.

– Część naszych startupów skokowo podnosi swoją wartość, czego dowodem są ich wyższe rok do roku przychody oraz wyceny osiągane w ramach kolejnych rund finansowania. Cieszymy się, że w tym trudnym otoczeniu rynkowym udało się z sukcesem zakończyć nasz horyzont inwestycyjny w Lercie. Jesteśmy pierwszym w Polsce funduszem Corporate Venture Capital utworzonym w strukturach firmy z sektora energetycznego, który może pochwalić się podobnym sukcesem – powiedział w komunikacie Tomasz Jakubiak, prezes zarządu PGE Ventures.

Inne inwestycje PGE Ventures

Aktualny portfel inwestycyjny PGE Ventures obejmuje 4 spółki: Scanway, Abyss Glass, IC Solutions, ConnectPoint. W pierwszą z nich, Scanway, fundusz zainwestował w styczniu 2018 r. Startup jest producent instrumentów optycznych dla branży kosmicznej i przemysłowych systemów wizyjnych. Dodajmy, że jednym z akcjonariuszy Scanway jest inwestor, Miłosz Mazurkiewicz.

Abyss Glass zajmuje się produkcją i dystrybucją luster interaktywnych, które wykorzystywane są jako  nośnik marketingowo-informacyjny. Rozwiązanie Abyss Glass jest odpowiedzią na zjawisko banner blindness, czyli ignorowanie standardowych nośników przez odbiorców. Interaktywne lustra pomagają zwiększyć zaangażowanie klientów w naturalny, nieinwazyjny sposób, bazując na efekcie zaskoczenia.

IC Solutions dostarcza kompleksowe środowiska informatyczne oparte na digitalizacji danych. Celem rozwiązań oferowanych przez spółkę jest poprawa procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Dzięki IC Pen – systemowi wykorzystującemu długopis cyfrowy – możliwe jest jednoczesne tworzenie dokumentów w wersji tradycyjnej i cyfrowej.

ConnectPoint specjalizuje się w usługach IT dla energetyki i przemysłu.Wykorzystując narzędzia Data Science, spółka łączy IoT z procesami biznesowymi co pozwala na sprawniejsze podejmowanie decyzji. ConnectPoint dostarcza sprawdzone rozwiązania partnerów i produkty własne służące do gromadzenia, czyszczenia i analizowania danych. Tworzy algorytmy do predictive maintanence, zdalnej kontroli produkcji oraz optymalizacji procesu produkcji i dystrybucji. Dla klientów stworzył systemy do zarządzania farmami wiatrowymi, elektorciepłowniami, dystrybucją komunalną oraz elektrowniami w całej Europie.