PKO Bank Polski wspiera Grupę Enea

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PKO Bank Polski i Grupa Enea

Udostępnij:

PKO Bank Polski jest w grupie instytucji, które udzieliły finansowania konsorcjalnego Grupie Enea, jednemu z największych producentów energii elektrycznej w Polsce. Łączna kwota kredytów to 2,5 mld zł, w tym udział PKO Banku Polskiego jest największy i wynosi 750 mln zł.

Udzielone jej finansowanie przyczyni się do rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz wytwórczych źródeł zeroemisyjnych Grupy Enea.

Finansowanie od PKO Banku Polskiego

Finansowanie obejmuje kredyt terminowy oraz kredyt obrotowy odnawialny. Kredyt terminowy będzie przeznaczony na finansowanie oraz refinansowanie wydatków kapitałowych poniesionych na budowę, rozbudowę, modernizację i utrzymanie sieci przesyłowej oraz odnawialnych źródeł energii.

Finansowanie zawiera komponent ESG – tj. zobowiązanie do utrzymywania w całym okresie kredytowania określonych poziomów dwóch wskaźników ESG: wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika wzrostu mocy OZE. Z kolei kredyt obrotowy zostanie przeznaczony na finansowanie bieżących celów korporacyjnych i kapitału obrotowego Grupy Enea z wyłączeniem jakiejkolwiek działalności związanej z węglem kamiennym.

OZE i eko

Działanie jest ściśle połączone z procesem transformacji sektora energetycznego w Polsce, który zakłada wydzielenie aktywów węglowych związanych z wytwarzaniem energii w jednostkach zasilanych węglem kamiennym i brunatnym, a także kopalni węgla brunatnego ze struktur grup energetycznych. Ważnym elementem transformacji są również intensywne działania inwestycyjne koncernów energetycznych w obszarze OZE oraz rozwój sektora dystrybucji zapewniający bezpieczeństwo dostaw energii i zwiększenie potencjału przyłączeń odnawialnych źródeł energii.

Przeczytaj również 👉 PKO Bank Polski wspiera budowę pierwszej wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej w Polsce o mocy ponad 200 MW