Platformy low-code i no-code – krótki przewodnik dla nietechnicznych. Co warto wiedzieć?

Dodane:

Karolina Kwietniewska Karolina Kwietniewska

Platformy low-code i no-code – krótki przewodnik dla nietechnicznych. Co warto wiedzieć?

Udostępnij:

Tworzenie aplikacji low-code, jak i no-code opiera się na zasadzie upraszczania kodu w celu zapewnienia korzyści płynących z modelowania wizualnego. Istnieje jednak zasadnicza różnica w skali i typie aplikacji, które można zbudować za pomocą tych dwóch podejść.

Ruch no-code zyskał popularność dzięki presji wywieranej na organizacje w celu przyspieszenia inicjatyw transformacji cyfrowej. Doprowadziło to do zwiększenia zaległości IT, co sprawiło, że zespoły programistów nie były wystarczająco skoncentrowane na aplikacjach wewnętrznych, zespołowych i działowych.W rezultacie używanie narzędzi programistycznych no-code do automatyzacji powtarzalnych zadań, usprawniania przepływów pracy i tworzenia prostych aplikacji, pozwoliło wykonywać codzienne czynności bardziej efektywnie, bez ponoszenia kosztów i czasu związanego z tradycyjnym tworzeniem oprogramowania.

No-code – prostota i łatwość obsługi, czyli platformy dla nietechnicznych

Platformy no-code wykorzystują wizualne funkcje przeciągnij i upuść, aby pomóc w tworzeniu podstawowych, ale funkcjonalnych aplikacji. Ponieważ istnieje ograniczona możliwość integracji, trudno przebudować starszy system czy satysfakcjonująco skalować.
Koncepcja „przeciągnij i upuść” eliminuje konieczność bezpośredniego kodowania, co sprawia, że budowanie aplikacji staje się bardziej dostępne i przyjazne dla osób bez specjalistycznej wiedzy programistycznej. Ponadto, low-code umożliwia szybszy rozwój aplikacji, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym.

Prostota i łatwość obsługi platform no-code mogą jednocześnie stanowić ich ograniczenie. Ze względu na to, że wiele z ich ram zostało ściśle zdefiniowanych przez twórców, możliwość dostosowania jest mocno ograniczona. To z kolei tworzy potencjalne luki, w których mogą pojawić się kwestie związane z bezpieczeństwem i zgodnością, a zdolność integracji z aplikacjami w szerszym, korporacyjnym kontekście może być w ogóle niedostępna. Bez odpowiedniego nadzoru i uwagi, typowego dla procesu tworzenia prowadzonego przez programistów, aplikacje bez kodu są w stanie przyczynić się do niekontrolowanego rozprzestrzeniania tzw. shadow IT.

Choć platformy no-code mają swoje limity, to łatwość obsługi sprawia, że cieszą się popularnością. Są projektowane tak, aby były przyjazne dla osób bez doświadczenia w kodowaniu. Schematyczność i łatwość rozwiązania no-code, funkcjonuje najsprawniej na poziomie działu, skalowanie do przedsiębiorstwa wiąże się z wyzwaniami, takimi jak:

Kwestie Architektoniczne:
W świecie platform no-code narastają obawy związane z monolityczną architekturą aplikacji, wynikającą z braku doświadczenia deweloperów w obszarze wzorców architektury aplikacji. To podnosi ryzyko utknięcia w jednolitym modelu, utrudniającym skalowanie i dostosowywanie systemu do zmiennych potrzeb.

Rozszerzalność:
Platformy no-code skupiają się głównie na efektywności operacyjnej, co często prowadzi do ograniczeń w zakresie doświadczenia użytkownika i integracji ze starszymi systemami. Tworzenie niestandardowych integracji dla rozwiązań zewnętrznych czy własnych systemów staje się wyzwaniem, którego dostawcy często nie obsługują.

Zarządzanie:
Autonomiczny charakter aplikacji tworzonych za pomocą narzędzi no-code generuje wyzwania związane z zarządzaniem danymi. W organizacjach często pojawiają się różne struktury danych i zróżnicowane poziomy jakości danych, przez co skomplikowane zarządzanie danymi, szczególnie w kontekście przepisów RODO wydaje się skomplikowane.

Platformy no-code stają się przydatnym i prostszym w obsłudze narzędziem także dla osób nietechnicznych, umożliwiając im stworzenie prototypów swoich pomysłów przed przedstawieniem ich działowi IT w celu pełnego rozwinięcia. To dynamiczne podejście przyspiesza proces tworzenia i dostosowywania aplikacji, otwierając furtkę do innowacyjnych rozwiązań bez konieczności głębokiego zrozumienia kodowania.

Platformy low-code: elastyczność i wydajność w jednym

Platformy low-code stają się powszechnie uznanym środkiem pomiędzy platformami bez kodu a tradycyjnym kodowaniem ręcznym. To rozwiązanie, które łączy w sobie elastyczność i wydajność, otwiera nowe perspektywy w tworzeniu aplikacji.

Low-code nie tylko zwiększa efektywność wytwarzania oprogramowania, ale także integruje różne działy przedsiębiorstwa, pozwalając ekspertom merytorycznym, interesariuszom biznesowym i decydentom na współpracę w procesie tworzenia aplikacji. Dzięki temu, projekty mogą być bardziej dostosowane do rzeczywistych potrzeb firmy, a procesy biznesowe mogą być zoptymalizowane bez konieczności głębokiego zrozumienia technicznych aspektów kodowania.
Low-code upraszcza proces programowania, umożliwiając różnym grupom użytkowników skuteczne uczestnictwo w tworzeniu aplikacji biznesowych.

 

Low-code w pigułce to:

Komponenty wielokrotnego użytku

Tworzenie wieloplatformowych aplikacji ze wstępnie skonfigurowanymi modułami, logiką, szablonami, łącznikami i nie tylko. Komponenty aplikacji low-code mogą być dostosowywane i rozszerzane przez wykwalifikowanych programistów.

Narzędzia do współpracy

Współpraca na nowym poziomie dzięki wbudowanym narzędziom do pętli informacji zwrotnych, śledzenia zmian, historii użytkowników, przesyłania wiadomości i nie tylko. Wizualny charakter low-code sprawia, że wszyscy posługują się tym samym językiem programowania.

Skalowalne środowiska

Wdrażanie nowych aplikacji i szybkie rozszerzanie istniejących, gdy zmieniają się wymagania klientów oraz ich potrzeby biznesowe. Oparta na chmurze platforma low-code zapewnia elastyczność i skalowalność w czasie wykonywania i tworzenia na żądanie.

Integracja danych

Bezpieczna integracja danych z dowolnego źródła, systemu lub usługi – w tym z podstawowych starszych systemów. Dzięki temu można odzyskać ponad 30% czasu programistów, tworzyć systemy i zarządzać nimi na większą skalę oraz bezproblemowo odkrywać i udostępniać dane między projektami i zespołami.

Zarządzanie cyklem życia aplikacji

Low-code obsługuje wszystkie fazy cyklu życia aplikacji dzięki narzędziom usprawniającym zarządzanie projektami, zarządzanie wymaganiami, kontrolę wersji, testowanie, wdrażanie i nie tylko. Holistyczne platformy low-code obejmują zwinne praktyki programistyczne i narzędzia DevOps.

Podsumujmy zatem korzyści wynikające z obsługi platformy low-code

  • Wykorzystanie istniejących talentów do szybszego tworzenia i dostarczania aplikacji
  • Umożliwienie działom spoza IT uczestniczenia w rozwoju
  • Rozwijanie różnorodnych rozwiązań bez ponoszenia wysokich kosztów
  • Lepsza współpraca i podejmowanie decyzji między zespołami wielofunkcyjnymi
  • Uwolnienie wyspecjalizowanych programistów do pracy nad większymi, bardziej złożonymi zadaniami

Różnice pomiędzy low-code i now-code

Obydwie platformy oferują wizualne podejście do projektowania aplikacji, co oznacza, że proces tworzenia staje się bardziej dostępny dla różnych grup użytkowników, szczególnie tych pracujących w obszarze biznesowym i posiadających pewne doświadczenie technologiczne.

Low-code i no-code kładą nacisk na zwiększenie produktywności zarówno dla profesjonalnych programistów, jak i amatorów. Eliminują potrzebę skomplikowanego utrzymania infrastruktury, oferując swoje usługi w formie platformy jako usługi (PaaS).

Na styku podobieństw:

Low-code i no-code mają różne zastosowania i cechy, co sprawia, że wybór pomiędzy nimi zależy od konkretnych potrzeb i poziomu technicznej zaawansowania.
Ciągłym wyzwaniem przy podejmowaniu decyzji, którą drogę wybrać, jest to, że platformy programistyczne bez kodu są postrzegane jako zbyt uproszczone, aby obsługiwać złożone przypadki użycia, a platformy programistyczne o niskim kodzie są uważane za zbyt złożone, aby mogli z nich korzystać nieprofesjonalni programiści.

Niskokodowe rozwiązania z pewnością przyspieszą pracę programistów. Pytanie, czy szybsze tempo oznacza dokładność i precyzję dostarczonego rozwiązania w stosunku do wymagań biznesowych? Oraz czy fakt, że firma pozostaje poza cyklem życia aplikacji, nie sprawia, że jednak czas przeznaczony na przerabianie i naprawianie rozwiązań nie wydłuża całego procesu?

Warto pamiętać o uwzględnieniu tych pytań, aby upewnić się, że interesy biznesu i IT są spełnione:

  • Czy rozwiązanie, promuje i ułatwia komunikację i współpracę między biznesem a IT?
  • Czy współpraca jest zintegrowana, a może stanowi jedynie dodatek do rozwiązania?
  • W jaki sposób rozwiązanie wspiera deweloperów w tworzeniu aplikacji?
  • Czy wyspecjalizowani programiści są w stanie je ulepszyć w celu dostarczenia niestandardowego języka projektowania i niestandardowego kodu w formacie wielokrotnego użytku dla biznesu i profesjonalnych programistów?

Jeśli myślisz o wzięciu sprawy w swoje ręce i chcesz zainwestować w platformę low-code, warto najpierw przyjrzeć się różnym oferowanym narzędziom:

9 propozycji platform low-code

Appian
Appian to niskokodowa platforma wyposażona w natywne narzędzia do wdrażania i opcje integracji z narzędziami DevOps, takimi jak Jenkins. Zaprojektowany dla firm każdej wielkości, Appian umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji do zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Zasadniczo aplikacje BPM pomagają firmom organizować i optymalizować procesy biznesowe.

Mendix
Mendix zapewnia narzędzia do testowania, tworzenia i wdrażania aplikacji za pośrednictwem platformy oprogramowania o niskim kodzie.
Istnieje ponad 4000 firm korzystających z Mendix. Platforma opiera się na inżynierii opartej na modelach (MDE), trybie rozwoju, który kładzie nacisk na modelowanie abstrakcyjne.

OutSystems
OutSystems to wielokanałowa platforma niskokodowa, co oznacza, że przedsiębiorstwa mogą tworzyć aplikacje na różnych nośnikach.
Pulpity nawigacyjne wydajności w czasie rzeczywistym i silne zabezpieczenia to tylko niektóre z cenionych cech platformy, wraz z możliwością szybkiego rozwoju.

Quickbase
Quickbase to LCDP do tworzenia przepływów pracy. Doskonale nadaje się do pomagania zespołom w znajdowaniu rozwiązań dla wąskich gardeł i reformowaniu operacji.
Za pośrednictwem Quickbase dostępny jest również no-code. Nie wspominając o tym, że mocnymi stronami platformy są jej wstępnie zbudowany rynek i przydatne integracje z innymi firmami.

Zoho Creator
Zoho to indyjska międzynarodowa firma technologiczna, którą marketerzy biznesowi dobrze znają dzięki jej narzędziu do zarządzania relacjami z klientami (CRM).
Zoho Creator to minimalistyczna platforma z intuicyjnymi funkcjami wizualnymi do tworzenia aplikacji bez użycia kodu. Jest to weteran w branży.

Kissflow
Kissflow określa się jako „ujednolicone cyfrowe miejsce pracy”. Jego głównym celem jest zarządzanie przepływem pracy i procesami. Model oparty na regułach eliminuje potrzebę niestandardowego kodowania, umożliwiając dodawanie warunków w celu dostosowania przepływu pracy. Jest to podstawa rozwoju niskokodowego, na którym Kissflow się rozwija.

Salesforce Lightning
Salesforce to kolejny znany tytuł dla marketerów. Często porównuje się HubSpot z Salesforce jako dwie konkurencyjne platformy CRM.
Alternatywnie, Salesforce Lightning to oparty na komponentach framework do tworzenia aplikacji. Komponenty w tym scenariuszu działają jako niskokodowe elementy wizualne do tworzenia aplikacji.

Microsoft Power Apps
Microsoft Power Apps to usługa umożliwiająca szybkie i nieskomplikowane tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych.
Funkcjonalność usługi jest imponująca, zwłaszcza ze względu na włączenie gotowych komponentów sztucznej inteligencji.
Rozszerzalność jest również atrakcyjną cechą, z ponad 200 konektorami do integracji różnych danych i systemów.

Nintex
Nintex to niskokodowa platforma do zarządzania procesami i automatyzacji przepływu pracy. Narzędzia do automatyzacji mogą być kluczem do rozwoju firmy, a Nintex przyspiesza cyfrową transformację w organizacji.Warto zauważyć, że Nintex jest wysoko oceniany przez ponad 10 000 organizacji z różnych branż, które zgłaszają pożądane zwroty z inwestycji.

Platformy no-code:

Bubble
Bubble to popularna platforma do wizualnego tworzenia aplikacji internetowych. Intuicyjne środowisko „przeciągnij i upuść” oraz wszechstronny edytor wizualny ułatwiają projektowanie i dostosowywanie interfejsu użytkownika.
Kluczowa funkcjonalność: Bubble oferuje wbudowane funkcje, takie jak bazy danych, przepływy pracy i integracje API.
Typowe przypadki użycia obejmują platformy marketplace, sieci społecznościowe i aplikacje SaaS.

Studio Creatio
Studio Creatio zapewnia automatyzację przepływu pracy i możliwości bez użycia kodu. Platformy tej można używać do tworzenia, zarządzania, optymalizacji i automatyzacji przepływów pracy. Jest to również część ujednoliconego rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM) dostarczanego przez Creatio. Kluczowe funkcje: Creatio zapewnia kreator interfejsu użytkownika, narzędzia do projektowania wizualnego typu „przeciągnij i upuść”, możliwości integracji za pomocą usług SOAP i REST oraz kompatybilność z narzędziami do projektowania, takimi jak Figma i Adobe XD. Gotowe rozwiązania, konektory i szablony dla różnych przypadków użycia są również dostępne na specjalnym rynku Creatio.

Adalo

Dzięki gotowym komponentom używanych podczas pracy nad projektem, umożliwia intuicyjne przeciąganie i upuszczanie ich za pomocą funkcji Drag&Drop. Dodatkowo, istnieje możliwość przypisywania konkretnych działań biznesowych do tych komponentów. Dzięki elastyczności tej technologii, tworzenie każdej aplikacji mobilnej staje się łatwe i szybkie. Adalo umożliwia projektowanie, tworzenie i uruchamianie aplikacji na urządzeniach z systemem Android i iOS.

Kintone
Kintone jest skierowany do użytkowników nietechnicznych i umożliwia im tworzenie aplikacji, które automatyzują procesy biznesowe, promują współpracę nad projektami i zadaniami oraz szybko tworzą raporty ze złożonych danych.Kluczowa funkcjonalność: Kintone zapewnia dziesiątki gotowych aplikacji dla różnych przypadków użycia. Zapewnia również interfejsy API i integracje z usługami innych firm.
Typowe przypadki użycia obejmują CRM, zarządzanie projektami i zarządzanie zapasami.

Airtbale

Airtable to oparta na chmurze platforma do tworzenia i udostępniania relacyjnych baz danych. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala każdemu uruchomić bazę danych w ciągu kilku minut. Można przechowywać, organizować i zarządzać informacjami w formie katalogów, spisów i wielu innych formatów.
W przeciwieństwie do MS Office Excel, Airtable to baza danych, która jest łatwa w użyciu i zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom w tworzeniu aplikacji. Jego elegancki interfejs umożliwia przechowywanie tysięcy rekordów w wirtualnych komórkach pamięci, które automatycznie aktualizują wszelkie zmiany wprowadzone w zapleczu systemu.

Quickbase

Quickbase koncentruje się na wspieraniu biznesowych inicjatyw rozwojowych, takich jak zarządzanie projektami i integracja systemów.Kluczowa funkcjonalność: Quickbase jest skierowany głównie do programistów i użytkowników biznesowych, zapewniając wspólne możliwości bez kodu, takie jak wstępnie zbudowane komponenty. Quickbase jest jednak również otwarty na zaawansowane dostosowania i profesjonalnych programistów za pośrednictwem interfejsów API Quickbase.Typowe przypadki użycia obejmują zarządzanie projektami, zarządzanie zleceniami pracy, zarządzanie zasobami i planowanie, zarządzanie budżetem i finansami oraz zarządzanie umowami.

Unqork

Unqork określa siebie jako „Codeless as a Service Platform” i zapewnia architekturę bez kodu, z jednym dzierżawcą. Koncentruje się na całkowitym usunięciu kodowania z rozwoju poprzez wspieranie rozwoju opartego na komponentach.Kluczowe funkcje: Oprócz powszechnych możliwości wizualnych bez użycia kodu, Unqork zapewnia również autouzupełnianie, funkcje sztucznej inteligencji i analizę konfiguracji w czasie rzeczywistym. Obejmuje również dwukierunkową integrację z narzędziami do zwinnego planowania w przedsiębiorstwie przy użyciu gotowych komponentów wtyczek.Typowe przypadki użycia obejmują inicjatywy związane z cyfrowym doświadczeniem, automatyzację procesów i modernizację starszych rozwiązań.

 

Artykuł powstał na podstawie źródeł:

mendix.com, techtarget, trio.dev, ibm.com